PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 7 | 115--130
Tytuł artykułu

Czy wyróżnianie odpowiedzialności deliktowej w prawie pracy jest uzasadnione?

Autorzy
Warianty tytułu
The Search for Torts under the Polish Labour Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wywodzący się z prawodawstwa rzymskiego podział odpowiedzialności odszkodowawczej na reżim ex contractu i ex delicto do dziś jest przywoływany przez teoretyków prawa cywilnego dla zaznaczenia granicy obecnej w systemie cywilnych roszczeń odszkodowawczych. Mimo upływu wieków ten pozornie prosty i łatwy do przyswojenia podział jest wykorzystywany przez nauczycieli akademickich w celu wyjaśnienia przyszłym prawnikom różnic zachodzących między poszczególnymi roszczeniami składającymi się na system cywilnych roszczeń odszkodowawczych. Choć w nauce prawa cywilnego przyjmuje się na ogół, że wskazany podział nie jest już aktualny, a przynajmniej nie w tak prostej formie, to rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej nadal odgrywają istotną rolę w obrocie prawnym, a w języku prawniczym użycie ich łacińskich określeń jest nadal powszechne. Podział ten oddziałuje także na pokrewną cywilistyce dziedzinę prawa pracy. W prawniczym obiegu funkcjonuje chociażby pojęcie deliktu pracowniczego. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy de lege lata uzasadnione jest wyróżnianie odpowiedzialności deliktowej stron stosunku pracy. (fragment tekstu)
EN
The article questions the necessity for the tort liability in the labour law. Considering the essence of the tort liability and the characteristic of damage done in the employment relationships the author concludes that the liability in labour law is only of the contractual nature. It stems from the fact, that all of the obligations between an employer and an employee constitutes the employment relationship, and due to the article 56 of the Polish Civil Code and article 300 of the Polish Labour Code, this means not only the obligations expressed in a contract, but also those which are established by law. Hence the damage resulting from a breach of employer's or employee's obligations is contractual. If an employer or an employee breaches an obligation which is not a part of their relationship, the liability which arises should be treated as of civil, not labour, kind. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--130
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • M. Kaliński [w:] System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, s. 24.
 • Słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2001, s. 506.
 • A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2017, s. 283
 • J. Kuźmicka-Sulikowska, Odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw obcych, Wrocław 2011, s. 331.
 • M. Kaliński Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014, s. 38, 97 i nn.
 • W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 211.
 • M. Tomaszewska [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W Baran, Warszawa 2016, s. 179
 • A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015, s. 250.
 • M. Gersdorf, Otwarte drzwi dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pracownika - i co dalej?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 1.
 • M. Raczkowski, Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 4, s. 4-5.
 • T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - część 1, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 12, s. 8.
 • M. Szypniewski, (Nie)odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2016, nr 10, s. 522.
 • K. Jaśkowski, Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 roku na odpowiedzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009", nr 2, s. 4.
 • A. Drozd, Glosa do wyroku SN z dnia 18 sierpnia 2010 roku, II PK 28/10, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2012, nr 4, s. 37.
 • J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016, s. 34.
 • E. Machnikowski [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, Warszawa 2011, s. 146.
 • M. Piotrowski, Normy prawne imperatywne i dyspozytywne, Warszawa-Poznań 1990, s. 30-31.
 • T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - część 2, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 1, s. 5.
 • M. Raczkowski, Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 4, s. 5.
 • M. Safjan [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004, s. 255-280.
 • J. Jończyk, Odpowiedzialność materialna pracowników, "Państwo i Prawo" 1975, z. 1, s. 6.
 • T. Zieliński, Zarys wykładu prawa pracy, cz. 2, Katowice 1984, s. 382 i nn.
 • T. Zieliński; Odpowiedzialność deliktowa pracowników według Kodeksu pracy, "Państwo i Prawo" 1975, z. 6, s. 28 i nn.
 • A. Bryłka, Pojęcie deliktu pracowniczego, "Państwo i Prawo" 1981, z. 3, s. 79.
 • A. Szpunar, Glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 30 maja 1975 r., V PZP 3/75, "Państwo i Prawo" 1976, z. 6, s. 168.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.