PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 7 | 145--163
Tytuł artykułu

Wpływ macierzyństwa i obowiązków rodzicielskich na sytuację prawną bezrobotnego w świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Warianty tytułu
Influence of Maternity and Family Responsibilities on Legal Situation of Unemployed Person in the Light of the Act of 20th April 2004 on the Promotion of Employment and Labour Market Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jak powszechnie zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu, poziom bezrobocia w społeczeństwie jest uzależniony od czynników różnej natury. Poza czynnikami ekonomicznymi, takimi jak ogólna kondycja gospodarki, istotną rolę odgrywają również czynniki natury socjologicznej. W szczególności odnosi się to do tzw. cech socjodemograficznych samych bezrobotnych, które utrudniają im znalezienie zatrudnienia. W konsekwencji stopień zagrożenia ryzykiem bezrobocia nie jest jednakowy dla wszystkich grup społecznych, bowiem niektóre z nich są bardziej narażone na ryzyko pozostawania bez pracy niż inne, nawet w sytuacji dobrej koniunktury gospodarczej. W kontekście tematyki niniejszego opracowania istotne są dwie cechy socjodemograficzne bezrobotnych, które wpływają na wzrost ryzyka pozostawania bez pracy - płeć i sytuacja rodzinna. (fragment tekstu)
EN
Maternity and family responsibilities belong to these socio-economic features of unemployed persons, which make their situation on labour market more difficult. Many employers expect disposability from their employees. Unemployed persons with family responsibilities as well as pregnant women often cannot fulfill the above mentioned requirement, which makes them less attractive job applicants. Polish legislator takes legal activities of different kind aimed at improvement the situation of this group of unemployed on labour market. In the Act of 20th April 2004 on The Promotion of Employment and Labour Market Institutions there are legal solutions applying to unemployed persons with family responsibilities such as protection of a pregnant women or a person caring a small child from deprivation of their legal status of unemployed person in connection with pregnancy or looking after a child. The above mentioned statutory act regulates also some labour market instruments dedicated especially to unemployed persons with family responsibilities, for example telework grant. Moreover, the right to unemployment benefit for this group of unemployed has been regulated more favourable as compared to the other unemployed persons. The object of the article is the analysis of all types of legal forms of support for this group of unemployed persons, provided by the act on employment promotion and labour market institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 225.
 • Z. Góral, Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 193.
 • A. Zadrożna, Aktywność kobiet na rynku pracy, "Rynek Pracy" 2006, nr 4, s. 68.
 • A. Wasilewska, H. Rogala, Programy specjalne - szansa, która czeka na wykorzystanie, "Służba Pracownicza" 2012, nr 3, s. 20.
 • A. Drabek, Profilowanie pomocy dla bezrobotnych jako nowy sposób na walkę z bezrobociem?, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" 2014, nr 4, s. 19.
 • E. Staszewska, Specjalne instrumenty rynku pracy wspierające tworzenie miejsc pracy oraz ułatwiające łączenie ról zawodowych z obowiązkami rodzinnymi dla osób bezrobotnych posiadających dzieci [w:] Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. J. Czerniak-Swędzioł, Warszawa 2016, s. 196
 • E. Bielak-Jomaa, Osoby samotnie wychowujące dzieci do lat 18 jako szczególna kategoria bezrobotnych, "Zeszyty Prawnicze UKSW" 2009, nr 9.2, s. 269-272.
 • A. Kosut, Macierzyństwo i wychowywanie dzieci jako kryteria dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 4, s. 5.
 • M. Culepa, M. Rotkiewicz, D. Wołoszyn-Kądziołka, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 332.
 • E. Bąk, Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa 2009, s. 120.
 • Z. Górala okres przedłużenia należałoby raczej odnosić tylko do urlopu macierzyńskiego. Zob. Komentarz do art. 73 ustawy [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, red. Z. Góral, Warszawa 2011, s. 471.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.