PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 4 | 141--154
Tytuł artykułu

Rola klastrów logistycznych w rozwoju regionu ujęcie teoretyczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Logistics Clusters in Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka konkurencyjności i rozwoju regionalnego jest pochodna zarówno tworzenia przyjaznych dla biznesu warunków gospodarowania, jak i jakości kapitału społecznego. Artykuł ma charakter teoretyczny a jego celem było zdiagnozowanie ważnych elementów klastrów logistycznych. Jako główna metodę badawczą wykorzystano metodę desk research. W artykule przytoczono m.in. teorie kręgów Johann von Thünen, teorię dystryktów przemysłowych A. Marshall'a oraz jej twórcze rozwinięcie koncepcję włoskich dystrykty przemysłowe i porterowską teorie klastrów. W dalszej części pracy przedstawiono trzy typy klastrów odnosząc je do koncepcji klastrów logistycznych. Wskazano na podobieństwo organizacyjno-funkcjonalne centrów logistycznych i klastrów logistycznych oraz przedstawiono na główne bariery wejścia i wyjścia z klastra logistycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Competitiveness and regional development is a consequence of creation of business-friendly economic conditions and the quality of social capital. The aim of this article was to diagnose the important elements of logistics clusters.. Desk research was the main research method. In this article was quoted Johann von Thünen circles theory, the theory of Marshall's industrial districts, the concept of Italian industrial districts and Porter's clusters . In the following part of paper three types of clusters was presented by relating them to the concept of logistics clusters. It pointed out the similarity of organizational and functional logistics centers and clusters. It presented also the main barriers to entry and exit from the logistics cluster. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Fic M., Wspieranie międzynarodowego uczenia się od siebie - rola klastrów i regionów wiedzy, www.mikro.univ.szczecin.pl.
 • Gancarczyk J., Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (4) 2010.
 • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (8)/ 2002.
 • Hardt Ł., Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju, wyd.UW WNE, Warszawa 2009.
 • Hauknes J., Norwegian input-output clusters and innovation patterns, OECD, Boosting Innovation, Cluster Approach, Paris 1999.
 • Iammarino S., McCann Ph., Innovation dynamic and the structure and evolution of industrial clusters, [w:] Uwe Blien, Gunther Maier (red.), The Economics of Regional Clusters, Network, Technology and Policy, New Horizons in Regional Science, 2008.
 • Johannisson B., Caffarina L.C., Cruz A.F.D., Epure M. i inni, Interstanding the industrial district: contrasting conceptual images as a road to insight, Entrepreneurship & Regional Development, 19, November 2007.
 • Kołodko G., Nowa gospodarka i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji, patrz www.kolodko.tiger.edu.pl.
 • Leder-Pietrzko A., Klaster usług logistycznych alternatywą dla centrów logistycznego w obszarze metropolitalnym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr. 251, 2011.
 • Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, wyd. PWRiL, Warszawa 1979.
 • Markusen A., Sricky places in slippery space. A typology of industrial districts, [in:] T.J. Barnes, M.S. Gertler (red.) The New Industrial Geography. Regions, Regulations and Institutions, Cheltenham-Lym: Routlege 1999.
 • Marshall A., Principles of Economics. An introductory volume, Macmillan, London, 1947. [wyd. Polskie Zasady ekonomiki, wyd. M. Arcta, Warszawa 1925].
 • Mazurkiewicz-Pizło A., Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, wyd. TNOiK, Warszawa-Toruń 2013.
 • Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W., Teoretyczne konkurencyjności terytorialnej, [w:] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki: region, klastry, gospodarstwa sadownicze (część pierwsza), wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 • Olesiński Z., Struktury gron (klastrów) przemysłowych - multigrono - pasmo, Problemy Zarządzania, 2006, 3 (13).
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, wyd. PWE, Warszawa 2001.
 • Roelandt T.J.A., Hertog P., Cluster analysis and cluster-based policy making in OECD countries: an introduction to the theme, OECD, Boosting Innovation, Cluster Approach, Paris 1999.
 • Skawińska E., Sieć przedsiębiorstw a klastry biznesowe, [w:] E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat- Europa- Polska. Wyd. PWE, Warszawa 2009.
 • Teoria klastra, www.pi.gov.pl (07.01.2014).
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, pod red. M. Klamut, Konkurencyjność regionów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Winiarski B., Konkurencyjność. Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionów, pod red. M. Klamut, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.