PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 7 | 43--54
Tytuł artykułu

Age Management as a Part of Silver Economy - the Best Practices from Local Government in Poland

Warianty tytułu
Srebrna gospodarka - idea i najlepsze praktyki samorządu terytorialnego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z największych problemów współczesnego świata jest starzenie się społeczeństw. Zjawisko to dotyka także Polski, gdzie odnotowuje się je zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Jednym z ważnych aspektów przeciwdziałania negatywnym skutkom starzenia jest silver economy. Celem artykułu uczyniono teoretyczną prezentację tego zjawiska oraz przegląd przykładów wywodzących się z instytucji publicznych. W zakresie metod badawczych wykorzystano: krytyczną analizę literatury przedmiotu, kwerendę internetową oraz opisy przypadków. Zaprezentowane przypadki pokazują różnorodne oblicza silver economy - od podejścia kompleksowego, strategicznego, poprzez mniejszej skali programy ukierunkowane na wybrane działania, aż po najbardziej rozpowszechnione i mające trwałe miejsce w przestrzeni publicznej uniwersytety trzeciego wieku. Wspólną płaszczyzną przedstawionych praktyk jest zainteresowanie osobami dojrzałymi i dbałość o ich szerokorozumiany rozwój, aktywność społeczną i zawodową oraz dobrostan. (abstrakt oryginalny)
EN
Ageing of societies is one of the biggest problems of the modem world. This phenomenon also affects Poland where it is identified both at national and local levels. Silver economy is one of the most important aspects of preventing the negative effects of ageing. A theoretical presentation of this phenomenon as well as an overview of the examples of silver economy in public institutions have been made the theoretical purposes of this article. In the scope of research methods a critical analysis of the literature of the subject matter, an internet query and case studies have been used. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • National Institute of Local Gevernment
Bibliografia
 • 1. Baron A., 1985, Measurement scales and the age-complexity hypothesis, Experimental Aging Research- An International Journal Devoted to the Scientific Study of the Aging Process, vol. 11, p. 193-199.
 • 2. Gross-Gołacka E., 2018, Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Difin, Warszawa.
 • 3. Gross-Gołacka E. , 2019, Różnorodność i zarządzanie różnorodnością - jak ją rozumieć?, w: Warwas 1. (red.), Oblicza zarządzania różnorodnością, Wydawnictwo Oczywiste, Warszawa.
 • 4. Henkens K., Schippers J., 2012, Active ageing in Europe: the role of organisations, International Journal of Manpower, Vol. 33 Issue: 6, p. 604-611.
 • 5. Kołodziejczyk-Olczak I., 2014a. Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i Problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 6. Kołodziejczyk-Olczak I., 2014b, Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników. Doświadczenia polskie na tle innych krajów, Studia Demograficzne, nr 2, p. 37-56.
 • 7. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J., 2013, Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • 8. Macnicol J., 2006, Age Discrimination. An Historical and Contemporary Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
 • 9. Mazur-Wierzbicka E. , 2019, Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością, w: Warwas I. (red.), Oblicza zarządzania różnorodnością, Wydawnictwo Oczywiste, Warszawa.
 • 10. Niewiadomska A. , 2013, Wydłużanie okresu aktywności zawodowej osób starszych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, p. 524-535.
 • 11. Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E., 2016, Aktywność edukacyjna jako czynnikwzro- stu aktywności zawodowej osób starszych, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 3, p. 79-90.
 • 12. Perek-Białas J., Turek K., 2012, Organisation-level policy toward older workers in Poland, International Journal of Social Welfare Vol. 21, p. 101-116.
 • 13. Przywojska J., Podgómiak-Krzykacz A., 2012, Polityka społeczna wobec problemów osób starszych w województwie małopolskim - analiza strategii i programów regionalnych, w: Organiściak-Krzykowska A. (red.), Regionalne uwarunkowania rynku pracy, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski, p. 239-254
 • 14. Reinmoeller P., 2011, Service Innovation: Towards Designing New Business Models for Aging Societies, w: Kohlbacher F., Herstatt C. (eds), The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, Springer, Berlin-Heidelberg, p. 133-146.
 • 15. Richert-Kaźmierska A., 2015, Aging Workforce - a Challenge for Organizations, Social Sciences, Vol. 3/No. 89, s. 33-50.
 • 16. Szukalski P. (red.), 2008, To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.
 • 17. Szukalski P., 2012, Trzy kolory: srebrny. Silver economy - co to takiego?, Polityka Społeczna Issue No 5/6, s. 6-10.
 • 18. Schmidt Cz. (red.), 2012, Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport końcowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 • 19. Urbaniak B., 2011, Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • 20. Walker A., 1997, Combating Age Barriers in Employment-A European Research Report, Dublin: European Foundation.
 • 21. Walker A., 2005, International Journal of Organisational Behaviour in: THE EMERGENCE OF AGE MANAGEMENT IN EUROPE, Volume 10 (1).
 • 22. Warwas I., 2016, Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników-perspektywa pracodawców, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów nr 1 (39), p. 107-122.
 • 23. Woszczyk P. (red.), 2011, Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka, HRP, Łódź.
 • 24. Zaidi A., 2013, Produkty i usługi przyjazne dla osób starszych - szansa na rozwój społeczno-gospodarczy, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • 25. Zaidi A., 2015, Active Ageing Index 2014: Analytical Report, April, UNECE/European Commission.
 • 26. Portal Małopolska, 2015, Srebrna Gospodarka przyszłością Małopolski, http://www.malopolska.pl/aktuałnosei/rozwoj -regionalny/srebma-gospodarka-przy szloscia-malopolski, dostęp z dnia 01.12.2018 r .
 • 27. Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2015, Srebrna Gospodarka szansa dla Małopolski- poradnik, https://www.jmpdesign.eu/3D_books/ UMWM/Srebma_Gospodarka/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.