PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (25) | 23--36
Tytuł artykułu

Konsumpcja - od niedoboru do nadmiaru

Autorzy
Warianty tytułu
Consumption - from a Deficit to an Excess = Potreblenie - ot deficita k izliškam
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bogactwo wielu gospodarczo rozwiniętych krajów zostało osiągnięte w dużym stopniu kosztem zwierząt i środowiska naturalnego. Uzasadnia to krytyczne spojrzenie na traktowanie konsumpcji jako procesu wynikowego w sferze gospodarowania. Zmiana podejścia pozwala na postrzeganie konsumpcji jako etapu początkowego, wyjściowego w odniesieniu do sfery gospodarczej. W tym sensie konsumpcja może być nazywana konsumpcją inwestycyjną. Oznacza to zmianę myślenia o procesach konsumpcji w kierunku optymalizowania zasobów ekonomicznych i społecznych. Inwestycyjny charakter konsumpcji oznacza uzyskiwanie korzyści z tak definiowanego procesu. Mogą one wiązać się ze zdrowiem ludzi, poziomem ich edukacji, rekreacji, ograniczania marnotrawstwa, a także wprowadzania odpowiednich impulsów na szczeblu makroekonomicznym. Ewolucja podejścia do konsumpcji w wymiarze inwestycyjnym ma swoje korzenie w rozwoju badań naukowych nad tą sferą. Wiążą się one z tworzeniem nowych metod badawczych zarówno w okresie gospodarki niedoboru (okres socjalizmu), jak i po zmianie systemu społeczno-gospodarczego w Polsce (po 1989 r.). Jednym z filarów rozwoju metod badań oraz studiów empirycznych był zespół pracowników oraz współpracowników Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług (potem Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, IRWiK) w Warszawie, którym przez wiele lat kierowała prof, dr Teresa Pałaszewska-Reindl. (abstrakt oryginalny)
EN
Wealth of many economically developed countries has been achieved to a great extent at the expense of animals and the natural environment. This justifies a critical look at the treatment of consumption as a resultant process in the sphere of management. The change of the approach allows for perception of consumption as an initial, starting stage in relation to the economic sphere. In this sense, consumption may be called an investing consumption. This means the change of thinking of the processes of consumption towards optimising of the economic and social resources. The investment nature of consumption means obtaining benefits from the so defined process. They may be connected with human health, the level of their education, recreation, and reduction of wastage as well as the introduction of adequate impulses at the macroeconomic level. The evolution of the approach to consumption in the investment dimension has its roots in the development of scientific research of this sphere. It is connected with creation of new research methods both in the period of the economy of deficit (the period of socialism) and after the change of the socioeconomic system in Poland (after 1989). One of the pillars of the development of research methods and empirical studies was the team of employees and collaborators of the Institute of Internal Trade and Services, next the Institute of Home Market and Consumption (Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, and Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, IRWiK, in the Polish language) in Warsaw directed for many years by Professor Dr Teresa Palaszewska-Reindl. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barańska M., Mruk H. (2018), Komunikacja a praktyki prozdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bartosik-Purgat (red.) (2017), Zachowania konsumentów, PWN, Warszawa.
 • Czerwiński Z. (1992), Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Dennett D. (2017), Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków.
 • Haidt J. (2014), Prawy umysł, Smak Słowa, Sopot.
 • Hawkins D. (2012), Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania, Virgo, Warszawa.
 • Harari Y. (2014), Od zwierząt do bogów, PWN, Warszawa.
 • Harari Y. (2018), Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Kondo M. (2015), Magia sprzątania, MUZA S.A., Warszawa.
 • Laloux F. (2016), Pracować inaczej, Studio ЕМКА, Warszawa.
 • Landes S. (2015), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Lencioni P. (2013), Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes, Warszawa.
 • Lindstrom M. (2009), Zakupologia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Olejniczuk-Merta A. (2018), Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(22).
 • Pacenti D., Mancini P. (2015), Marketing produktów farmaceutycznych. Nowe strategie dla sektora ochrony zdrowia, CEDEWU, Warszawa.
 • Pradeep A. (2011), Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Helion, Gliwice.
 • Servan-Schreiber D. (2016), Antyrak. Nowy styl życia, Albatros, Warszawa.
 • Sprenger R. (2009), Zaufanie, MT Biznes, Warszawa.
 • Thaler R. (2018), Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Poznań.
 • Wallman J. (2017), Rzeczozmęczenie, Insignis, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.