PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 55--71
Tytuł artykułu

The Constitutional Position of the Swiss Parliament in the Context of the Principle of Separation of Powers

Warianty tytułu
Pozycja ustrojowa parlamentu szwajcarskiego w kontekście zasady podziału władz
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych rozwiązań ustroju Konfederacji Szwajcarskiej w części dotyczącej pozycji prawnej i kompetencji parlamentu. Przedstawione regulacje normatywne wskazują na wyraźną preponderancję szwajcarskiego Zgromadzenia Federalnego wobec wszystkich pozostałych organów władzy w państwie. Najbardziej dobitnym przykładem jest przepis konstytucji federalnej mówiący, że parlament sprawuje zwierzchni nadzór nad rządem, administracją federalną i sądami federalnymi. Przepis ten, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w konstytucji federalnej w żadnym miejscu nie deklaruje się wprost zasady podziału władz, może wskazywać na fakt jedności władzy państwowej, skupionej w ręku tylko jednego organu. Takie rozwiązanie należałoby uznać za sprzeczne z wzorcem demokracji, którego immanentnym elementem jest zasada podziału władz. Tekst wskazuje na nieracjonalność wyłącznie literalnego odczytywania przepisów konstytucji. Przeciwnie, podkreśla się konieczność interpretacji jej postanowień zgodnie z uwzględnieniem funkcji, jakie dane przepisy mają spełniać, zwłaszcza w kontekście reguł państwa demokratycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article considers the fundamental part of the Swiss constitution relating to the legal position of parliament and its powers. The regulatory provisions give the Federal Assembly significant predominance over other bodies of authority. The clearest example is the provision of the federal constitution that gives parliament oversight over the government, federal administration and federal courts. This provision, particularly given that the constitution makes no direct reference to the principle of separation of powers, may appear to indicate that state authority is unified in just one organ - contravening the model of democracy in which the principle of separation of powers is a fundamental element. It is shown here that it is unreasonable to read the constitutional provisions in a purely literal manner, and that they should be interpreted in the light of the functions that the provisions in question are intended to fulfil, particularly in the context of the rules of a democratic state.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
55--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bialystok
Bibliografia
 • 1. ACT (1976/161.1), federal act of 17 December 1976, Bundesgesetz über die politischen Rechte, SR 161.1.
 • 2. ACT (1997/172.010), federal act of 21 March 1997, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, SR 172.010.
 • 3. ACT (2002/171.10), federal act of 13 December 2002, Bundesgesetz über die Bundesversammlung, SR 171.10.
 • 4. ACT (2005/173.110), federal act of 17 June 2005, Bundesgesetz über das Bundesgericht, SR 173.110.
 • 5. ACT (2005/611.0), federal act of 7 October 2005, Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt, SR 611.0.
 • 6. ADDRESS (1996/1997 I 1) of the Federal Council of 20 November 1996, Botschaft über eine neue Bundesverfassug, BBl 1997 I 1.
 • 7. ALEKSANDROWICZ Maciej (2016), Władza wykonawcza w Szwajcarii. Perspektywa historyczna i współczesność, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 20B.
 • 8. BANASZAK Bogusław (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warsaw.
 • 9. BRANECKI Tadeusz (2014), Główne podmioty przywództwa politycznego w Konfederacji Szwajcarskiej, in: Agnieszka Kasińska-Metryka (ed.), Dylematy przywództwa w Europie, analiza na wybranych przykładach, Kielce.
 • 10. EHRENZELLER Bernhard (2002), Kommentar zu Art. 168 BV, in: Bernhard Ehrenzeller et al. (eds.), Die schweizerische Bundesverfassung - Kommentar, Zürich- Basel-Genf.
 • 11. HÄFELIN Ulrich, HALLER Walter (2001), Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich.
 • 12. HANGARTNER Yvo (2002), Kommentar zu Art. 191 BV, in: Bernhard Ehrenzeller et al. (eds.), Die schweizerische Bundesverfassung - Kommentar, Zürich-Basel-Genf.
 • 13. JAMRÓZ Adam (1993), Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Białystok.
 • 14. CONSTITUTION (1848), the Federal Constitution of the Swiss Confederation of 12 September 1848, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in: Alfred Kölz (ed.) (1992), Quellenbuch zur Neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, vol. 1, Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern.
 • 15. CONSTITUTION (1874), the Federal Constitution of the Swiss Confederation of 29 May 1874, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, http://www.verfassungen.de/ch/verf74-i.htm (accessed 10 December 2017).
 • 16. CONSTITUTION (1999/101), the Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, SR 101.
 • 17. KOSOWSKA-GĄSTOŁ Beata (2012), Zmiany zasad tworzenia rządu w Konfederacji Szwajcarskiej, "Państwo i Prawo", no. 12.
 • 18. MADER Luzius (2001), Bundesrat und Bundesverwaltung, in: Daniel Thürer et al. (eds), Verfassungsrecht der Schweiz - Droit constitutionnel suisse, Zürich.
 • 19. MÜLLER Georg (2000), Formen der Rechtsetzung, in: Ulrich Zimmerli (ed.), Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, Bern.
 • 20. MÜLLER Georg (2001), Rechtssetzung und Staatsverträge, in: Daniel Thürer et al. (eds.), Verfassungsrecht der Schweiz - Droit constitutionnel suisse, Zürich.
 • 21. POLEDNA Tomas (2001), Wahlrecht im Bund, in: Daniel Thürer et al. (eds.), Verfassungsrecht der Schweiz - Droit constitutionnel suisse, Zürich.
 • 22. PUŁŁO Andrzej (2007), Ustroje państw współczesnych, Warsaw.
 • 23. RHINOW René (2000), Die Bundesverfassung 2000, Eine Einführung, Basel-Genf- München.
 • 24. ORDINANCE (2011/173.110.1) of the Federal Assembly of 30 September 2011, Verordnung der Bundesversammlung über die Richterstellen am Bundesgericht, SR 173.110.1.
 • 25. SARNECKI Paweł (1978), Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków.
 • 26. SARNECKI Paweł (1995), Współczesne rozumienie podziału władzy, in: Karol B. Janowski (ed.), Nowa konstytucja RP. Wartość, jednostka, instytucje, Toruń 2007 (reprint of 1995 edition).
 • 27. SIEMIEŃSKI Feliks (1980), Prawo konstytucyjne, Warsaw-Poznań.
 • 28. TSCHANNEN Pierre (2007), Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern.
 • 29. WITKOWSKI Zbigniew, BIEŃ-KACAŁA Agnieszka (eds.) (2015), Prawo konstytucyjne, Toruń.
 • 30. ZIMMERLI Urlich (2001), Bundesversammlung, in: Daniel Thürer et al. (eds.), Verfassungsrecht der Schweiz - Droit constitutionnel suisse, Zürich.
 • 31. ŻEBROWSKI Waldemar (2007), Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.