PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 7 | 96--106
Tytuł artykułu

Gospodarowanie czasem pracy w okresie późnej kariery zawodowej

Warianty tytułu
Time Management at Work in the Late Professional Career Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w artykule jest gospodarowanie czasem pracy pracowników będących fazie późnej kariery zawodowej, tj. w wieku 50-59/64 lata. Potrzeba podjęcia takiej tematyki wynika ze wzrostu liczby i udziału osób starszych w zasobach pracy. Na potrzeby artykułu sformułowano następujące hipotezy badawcze: HI: organizacja czasu pracy pracowników w okresie późnej kariery powinna być zindywidualizowana; H2: pracownicy w okresie późnej kariery są zainteresowani utrzymaniem poziomu aktywności zawodowej zbliżonego do poziomu z okresu kariery środkowej; H3: pracownicy są zainteresowani stopniowym redukowaniem wymiaru czasu pracy w końcowej fazie aktywności zawodowej. Ich weryfikacji dokonano na postawie wyników badań ankietowych zrealizowanych w lipcu 2018 r. Próbę badawczą stanowiło 313 respondentów w wieku 50-59/64 lata z obszaru całej Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is working time management of employees in the late career stage, i.e. aged 50-59 4. The need to take up such a topic results from the increase in the number and share of older people in the labor resources. On the basis of the analysis of the literature and own research three hypotheses were verified, namely: HI: the working time schedule of employees in the late career period should be individualized; H2: employees in the late career are interested in maintaining the level of professional activity close to the level of the middle career; H3: employees are interested in gradually reducing the working time in the final phase of professional activity. Hypothesis were verified based on the research took place in July 2018. The research sample consisted of 313 respondents aged 50-59/64 from Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Bałandynowicz-Panfil K., 2010, Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych, w: Kałuża D., Szukalski P., (red.), Jakość życia seniorów w XX! wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 112-121.
 • 2. CBOS, 2012, Opinie o zmianach w systemie emerytalnym, Komunikat z badań nr 77, Warszawa.
 • 3. CBOS, 2016a, Opinia publiczna o nowych rozwiązaniach z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, Komunikat z badań nr 35, Warszawa.
 • 4. CBOS, 2016b, Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego, Komunikat z badań nr 140, Warszawa.
 • 5. CBOS, 2017, Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy, Komunikat z badań nr 67, Warszawa.
 • 6. Ehrenberg R.G., Smith R.S., 2003, Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, International Edition, Addison Wesley.
 • 7. Gravatt L., Throckmorton R., 2007, Bridging the Generation Gap: How to Get Radio Babies, Boomers, Gen Xers and Gen Yers to work Together and Achieve More, The Career Press Inc., Franklin Lakes, New Jersey.
 • 8. GUS, 2017, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2015 r., Warszawa-Bydgoszcz.
 • 9. Johnson M., Johnson L., 2010, Generations, Inc.: From Boomers to Linksters - Managing the Friction Between Generations at Work, Amacom, New York.
 • 10. Kołodziejczyk-Olczak I., 2014, Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 11. Kozioł L., 2000, Zarządzanie czasem pracy, Antykwa, Kraków.
 • 12. Król M., 2016, Demograficzne uwarunkowania wydłużania aktywności zawodowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nr 12 (960), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 71-88.
 • 13. Lipka A., Król M., (red.), 2017, Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • 14. Łukasiewicz G., 2002, Kształtowanie karier zawodowych, w: Szatkowski A., (red.), Rozwój personelu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 71-92.
 • 15. Machol-Zajda L., 2003, Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i Polski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 69-83.
 • 16. Rogozińska-Pawełczyk A., (red.), 2014, Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 17. Taylor P., 2013, Introduction: older workers in an ageing society, w: Taylor R, (red.), Older Workers in an Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, s. 1-16.
 • 18. The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), 2015, European Economy, No. 3.
 • 19. Urbaniak B., 2014, Polityka wieku emerytalnego: trend ku indywidualizacji rozwiązań, w: Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, Rajkiewicz A., Orczyk J., (red.), IPiSS, Warszawa, s. 147-160.
 • 20. Urbaniak B., 2011, Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.