PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 7 | 107--119
Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju przedsiębiorstw świadczących osobom starszym usługi zdrowotne i opiekuńcze w poszczególnych województwach w Polsce

Warianty tytułu
Opportunities for the Development of Enterprises Providing Health Care and Nursing Services in Particular Voivodships in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływa na zwiększające się zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekuńcze. Aby wykazać, w których regionach kraju istnieją największe możliwości rozwoju prywatnej inicjatywy w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i opiekuńczych, opracowano diagnozę stopnia zaspokojenia tych potrzeb osób starszych (65+) w poszczególnych województwach w Polsce w 2015 r. Wykorzystując syntetyczną miarę rozwoju (SMR) [Panek, 2009], wykazano, że najmniejsze możliwości rozwoju prywatnych przedsiębiorstw występują w województwie małopolskim, w dalszej kolejności podkarpackim i lubelskim. Najwięcej niepublicznych placówek powinno powstawać z kolei w województwach: wielkopolskim, łódzkim i opolskim. W badaniu wykorzystano ogólnodostępne dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dobór danych i okres, z którego pochodzą był uzależniony od ich dostępności. (abstrakt oryginalny)
EN
The progressive aging process of Polish society is affecting the growing demand for health and care services. In order to show in which regions of the country there are the greatest opportunities to develop a private initiative in the provision of health and care services, a diagnosis of the degree of satisfying the needs of the elderly (65+) was made in individual provinces in Poland in 2015. Using the synthetic measure of development (SMR) [Panek, 2009], it has been shown that the smallest opportunities for private enterprises to develop are in Lesser Poland [Małopolskie] province, followed by Subcarpathia [Podkarpackie] and Lublin provinces. The largest number of non-public branches should be created in the following provinces: Greater Poland [Wielkopolskie], Łódzkie [Łódzkie] and Opole [Opolskie], The study used generally available statistical data published by the Central Statistical Office, the Ministry of Health and the Ministry of Family, Labor and Social Policy. The choice of data and the period from which they came was dependent on their availability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Główny Urząd Statystyczny, 2007-2016, Rocznik statystyczny województw (2007-2016), GUS, Warszawa.
 • 2. Główny Urząd Statystyczny, 2017, Zdrowie i ochrona zdrowia w Polsce w 2015 r., GUS, Warszawa.
 • 3. Luszniewicz A., 1978, Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 4. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2016, Sprawozdanie MPiPS-05 za 2015 r, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej, dostęp z dnia 15.07.2017 r
 • 5. Ministerstwo Zdrowia, 2016, Biuletyn Statystyczny, CSIOZ, Warszawa.
 • 6. Ostasiewicz W. (red.), 1999, Statystyczne metody analizy danych, (wyd. 2), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • 8. Pluta W., 1986, Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 • 9. Rothgang H., Engelke K., Long-term care: How to organise affordable, sustainable long-term care given the constraints of collective versus individual arrangements and responsibilities, Discussion Paper, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8465&langId=en, dostęp z dnia 9.11.2017 r.
 • 10. Sygit M., 2010, Zdrowie publiczne, Oficyna Wolters &Kluwer Business, Warszawa.
 • 11. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej, Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654, z późn.zm,
 • 12. Zienkowski L., 1979, Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.