PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | vol. 3, t. 342 | 45--59
Tytuł artykułu

Strategiczny wymiar gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Dimension of Municipal Real Estate Stock Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie zasadności strategicznego podejścia do gospodarowania nieruchomościami komunalnymi. W rozważaniach przedstawiono prawne i ekonomiczne aspekty gospodarowania, a także wskazano na specyfikę i cele gospodarowania nieruchomościami komunalnymi. Zidentyfikowano argumenty uzasadniające zmianę modelu gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, wskazując, iż podstawą procesu gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych powinna być klasyfikacja nieruchomości ze względu na realizację (obecnie i w przyszłości) zadań gminy i potrzeby wynikające z dokumentów strategicznych. W rozważaniach przedstawiono ponadto działania podejmowane w kolejnych etapach opracowywania strategii gospodarowania zasobem komunalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to prove the legitimacy of the strategic approach to administration of municipal real estates. The author introduced the legal and economic aspects of the municipal real estate stock administration, and she emphasized the specificity and goals set in the process of administrating the subject stock. In the course of the research, the arguments for reshaping the municipal real estate stock administration model were identified. The arguments were based on the assumption that the administration process should be derived from the classification of real estates according to (current and future) municipal tasks and needs stipulated in strategic documents. The study also comprised the description of activities taken up by local authorities in subsequent stages of designing the strategy of municipal real estate administration.(original abstract)
Rocznik
Strony
45--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Becla A., Czaja S., Zielińska A. (2012), Analiza kosztów - korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego , Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Brol R. (2004), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brol R. (2010), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brzeski P. (2005), Zarządzanie mieniem komunalnym w miastach polskich, [w:] J. Proniewicz, K. Szczepańska (red.), Efektywna polityka i administracja. Strategie i instrumenty zarządzania miastami , Związek Miast Polskich, Poznań.
 • Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czarny B. (2011), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Deloitte EMEA (2011), Municipal real estate. Comparing public estate management in European cities, www.deloitte.com [dostęp: 1.04.2017].
 • Dziworska K., Trojanowski D. (2008), Podstawy strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi, [w:] W. Golnau (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wybrane problemy, Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywistyczne, Difin, Warszawa.
 • Grover R. (2008), State and Public Land Management: The Drivers of Change, https://www.fig.net/resources/proceedings/2008/verona_fao_2008_comm7/papers/09_sept/2_3_grover.pdf [dostęp: 1.04.2017].
 • Informacja o wynikach kontroli dysponowania mieniem komunalnym przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego (2011), NIK, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi i efektywności zarządzania tymi lokalami (2004), NIK, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli zarządzania nieruchomościami gminnymi (2007), NIK, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli zbywania nieruchomości gminnych w latach 2005-2008 (2009), NIK, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli zbywania nieruchomości komunalnych przez gminy (2003), NIK, Warszawa.
 • Kaganova O., McKellar J. (2006), Managing Government Property Assets: International Experiences, The Urban Institute Press, Washington.
 • Kaganova O., Nayyar-Stone R. (2000), Municipal Real Property Asset Management. An Overview of World Experience, "Journal of Real Estate, Portfolio Management", t. G, nr 4, s. 307-326.
 • Karbownik B., Kula G. (2009), Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego, "Materiały i Studia", z. 212, Wydawnictwo NBP, Warszawa.
 • Krugman P., Wells R. (2013), Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kudłacz T. (2013), Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych, [w:] A. Nowakowska, (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łyszkiewicz M. (2016), Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • MSAP (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, t. 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Nalepka A. (2012), Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Barycz (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Phelps A. (2011), MunicipalProperty Asset Management. A Comparative Study of UE and Russia, "International Journal of Strategic Property Management", t. 15, nr 4, s. 157-174.
 • Proniewicz J., Szczepańska K. (red.) (2005), Efektywna polityka, administracja, strategie i instrumenty zarządzania miastami, Związek Miast Polskich, Poznań.
 • Sloman J. (2001), Podstawy ekonometrii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sochacka-Krysiak H. (2006), Zrządzanie gospodarką i finansami gminy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Taylor E. (1957), Historia rozwoju ekonomiki, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Trojanek M. (2015), Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741).
 • Vermiglio C. (2011), Public Property Management in Italian Municipalities, "Property Management", nr 29(5), s. 423-442.
 • Wartalska M. (2004), Wybrane przesłanki budowy programów zarządzania majątkiem komunalnym w aspekcie gospodarowania finansami miasta, [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", z. 214, Warszawa.
 • Wilczyński W. (1965), Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wiszniewski E. (1977), Ekonomika konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Wojciechowski E. (1997), Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojciechowski E. (2012a), Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowski E. (2012b), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Zimmerman W. (2008), Effective and Transparent Management of Public Land Experiences, Guilding Principles and Tools for Implementation, https://fig.net/resources/monthly_articles/2008/december_2008/december_2008_zimmermann.pdf [dostęp: 1.04.2017]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564938

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.