PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12 (CD) | 46--62
Tytuł artykułu

Wpływ asysty przeciwpożarowej zabezpieczającej przeładunek materiałów wybuchowych na bezpieczeństwo

Warianty tytułu
Effect of Fire Safety Assistant Protecting Transhipment of Explosive Materials on Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł charakteryzuje działania związane z bezpieczeństwem w sytuacjach zagrożeń pożarowych w portach morskich. Na wstępie zostały zaprezentowane kategorie pojęciowe dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i zagrożeń. Port morski określa się, jako obszar lądowy i wodny wraz z wyposażeniem i siłą roboczą, przystosowany do przyjmowania statków i ich obsługi przeładunkowej, składowania towarów oraz dowozu i odwozu towarów. Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowania gospodarki portowej i są ściśle związane z bezpieczeństwem państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article characterizes the activities related to fire safety in seaports. The fire safety concept categories were first presented And threats. A maritime port is defined as a land and water area with equipment and workforce, adapted to take on and handle their vessels, cargo handling, cargo handling and handling. Fire protection activities have a direct impact on the proper functioning of the port economy and are closely related to the security of the state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Polskie Linie Kolejowe S.A.
autor
 • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
 • Chmieliński, M., Pałucha, K. (2016). Identyfikacja działań w obszarze bezpieczeństwa transportu ładunków wymagających specjalnych warunków w aspekcie logistyki spedycji portowo-morskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2016.
 • Chmieliński, M. (2018). Współczesne wymiary bezpieczeństwa zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń w portach morskich. AUTOBUSY- Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe vol. 220, nr 6/2018.
 • Chmieliński, M., Bielecki, K., Bodzak, J., Rabczak, M. (2017). Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pożarowe w portach morskich. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2017.
 • Chmieliński, M., Bielecki, K., Bodzak, J., Rabczak, M. (2017). Bezpieczeństwo ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów portowych. Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Warszawa, Bel Studio.
 • Chmieliński, M., Bielecki, K., Bodzak, J., Rabczak, M. (2018). Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów i terenów portowych na przykładzie portu Gdańsk. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, praca zbiorowa. T. 4. Warszawa, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 222, poz. 1451).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016 poz. 1432 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 736).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2017 poz. 519).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tj. Dz. U. 2017 poz.290).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 1991 nr 32 poz. 131).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2017 r. poz. 283).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017 poz. 209).
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. 2016 poz. 49 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015 poz. 1203 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736).
 • Zarządzenie porządkowe nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.08.2008r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej D.U.M. w Gdyni (D.U.W.P. z 2000r. Nr 108).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.