PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Nowa urbanizacja na starym podłożu | 156--174
Tytuł artykułu

Procesy suburbanizacji, reurbanizacji oraz nowej urbanizacji na przykładzie wybranych inwestycji mieszkaniowych zrealizowanych w latach 2000-2017 w Katowicach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miasto Katowice w przeciągu ostatnich kilkunastu lat jest w fazie widocznych przemian urbanizacyjnych. Najbardziej zauważalne są zmiany polegające na rozbudowie i przebudowie infrastruktury na przykład drogowej, budowie nowych placówek szkół wyższych, modernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji tkanki miejskiej, osiągnięte dzięki funduszom unijnym, a także jako rezultat działalności prywatnych deweloperów w zakresie między innymi budownictwa mieszkaniowego. Miasto Katowice, jako stolica województwa śląskiego i Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ulega procesom metropolizacji. W rozwoju miasta widoczne są trwające od wielu lat procesy suburbanizacji oraz próbujące im przeciwdziałać koncepcje reurbanizacji i Nowego Urbanizmu. Celem pracy jest przedstawienie na wybranych przykładach inwestycji deweloperskich mieszkaniowych, jakie zachodzą procesy suburbanizacji w Katowicach i jakie niosą ze sobą trwałe negatywne skutki dla miasta, a także przykłady realizacji inwestycji w duchu koncepcji reurbanizmu i Nowego Urbanizmu. Zastosowana metodologia opiera się na studiach literaturowych dotyczących zagadnień związanych z suburbanizacją, reurbanizacją i Nowym Urbanizmem. W pracy analizowano wybrane studia przypadków deweloperskich inwestycji mieszkaniowych, ilustrujące wymienione procesy i koncepcje. Wykorzystano liczne obserwacje poczynione przy ośmioletniej pracy zawodowej w wycenie nieruchomości na terenie Śląska, jak i wiedzę o rynku nieruchomości zdobytą w praktyce wyceny. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Alias A., Ali A.S., Wai Ch.K. (2011), New Urbanism and Township Developments in Malaysia, "Urban Design International", Vol. 16, No. 2, s. 76-93.
 • Arendt H. (1958), Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Borsa M. (2016), Powrót do centrum miasta - siły sprawcze, uczestnicy, motywacje [w:] T. Markowski (red.), Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla krajowej polityki miejskiej, Studia, t. CLXVII, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 11-22.
 • Długoński A., Szumański M. (2015), Zielona infrastruktura w polityce przestrzennej miasta [w:] T. Bradecki (red.), Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 121-129.
 • Domaradzki K. (2016), Potrzeba urbanistyki podsumowanie V Kongresu Urbanistyki Polskiej w Łodzi 2015. Powrót do centrum [w:] T. Markowski (red.), Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla krajowej polityki miejskiej, Studia, t. CLXVII, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 23-27.
 • Frank S. (2016), Inner-city Suburbanization - No Contradiction in Terms. Middle-class Family Enclaves are Spreading in the Cities, "Springer" October 19, https:// www.springer.com/gp (dostęp: 26.02.2018).
 • Gabrel K. (2017), Ocena potencjału inwestycyjnego nieruchomości a ułomności procedur planistycznych, "Nieruchomości", nr 12, C.H.Beck, s. 40-44.
 • Głuszak M., Marona B. (2013), Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury, "Ekonomia", nr 3(24), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 119-133.
 • Heczko-Hyłowa E., red. (2005), Koncepcja reurbanizacji w Europie i w Polsce. Reurbanizacja a zieleń polskich miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Klasik A., Drobniak A., Wrana K. (2014), Strategie wspierające proces metropolizacji w regionach [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Miasta-metropolie-regiony. Nowe orientacje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 9-28.
 • Lisowski A., Mantey D., Wilk W. (2014), Lessons from Warsaw. The Lack of Coordinated Planning and Its Impact on Urban Sprawl [w:] K. Stanilov, L. Sykora (eds.), Confronting Suburbanization. Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe, Wiley Blackwell, Chichester, s. 240-248.
 • Markowski T. (2009), Public Space and Its Appropriation in the Light of the Theory of Externalities - Recommendations and Directions for Building an Intervention System by Public Authorities [w:] T. Markowski, M. Turała (red,), Theoretical and Practical Aspects of Urban and Regional Development, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s, 10-22.
 • Markowski T. (2016), Uwarunkowania skutecznej polityki urbanistycznej na rzecz powrotu do miast - wprowadzenie [w:] T. Markowski (red.), Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla krajowej polityki miejskiej, Studia, t. CLXVII, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 5-7.
 • Marrifield A. (2016), Nowa kwestia miejska, PWN, Warszawa.
 • Notatki własne z II Colloquium "Przyszłość śląskich miast: Nowa urbanizacja na starym podłożu", Katowice, 28 lutego 2018 roku.
 • Notatki własne z konferencji organizowanej przez Narodowy Bank Polski (NBP) Oddział Okręgowy w Łodzi i Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego "Budując przyszłość - nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości", Łódź, 15-16 marca 2018 roku.
 • Ociepka-Miśkowiec M. (2015), Wpływ rozwoju cywilizacji informacji i niekontrolowanej urbanizacji na styl funkcjonowania i warunki życia społeczeństwa [w:] T. Bradecki (red.), Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 131-140.
 • Poklewski-Kozieł D. (2015), Budowa miast wolnych od samochodów - to się opłaca [w:] T. Brodecki (red.), Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 81-90.
 • Stanilov K., Sykora L., eds. (2014), Confronting Suburbanization. Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe, Wiley Blackwell, Chichester.
 • Sumlet W. (2015), Pojęcie skali ludzkiej w kontekście architekturologii P. Boudona [w:] T. Bradecki (red.), Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 103-112.
 • Tota P. (2015), Miasta "szczęśliwych staruszków" [w:] T. Bradecki (red.), Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 69-80.
 • Twardoch A., Bradecki T. (2017), Living in a Compact City, "Studia Regionalia", vol. 51, A. Klasik, R. Muster (red.), Journal of the Polish Academy of Sciences, s. 17-31.
 • Twardzik M., Wrana K. (2017), Podstawy i kierunki kształtowania witalności miast [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 9-23.
 • Wróblewski W. (2016), Wykorzystanie narzędzi Nowego Urbanizmu w procesie powrotu Łodzi do centrum [w:] T. Markowski (red.), Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla krajowej polityki miejskiej, Studia, t. CLXVII, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 136-157.
 • Uchwała Nr VII/95/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej - rejon "Doliny Trzech Stawów" w Katowicach, z późn. zm.
 • [www 1] http://osiedle.bazantowo.pl/osiedle-glowna.html (dostęp: 02.05.2018).
 • [www 2] http://nienieodpowiedzialni.pl/ (dostęp: 02.05.2018).
 • [www 3] https.7/www.facebook.com/Nie-Dla-Biurowc w-Na-Muchowcu (dostęp: 06.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171564977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.