PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3-4 | 87--97
Tytuł artykułu

Analiza różnic w postawach wobec bezpieczeństwa w pracy w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia

Warianty tytułu
Analysis of Differences in Attitudes towards Safety at Work in the Context of Perceived Distance to the Threat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorki opisały postawy wobec bezpieczeństwa w kontekście postrzeganego dystansu wobec zagrożenia, wykorzystując narzędzie Kwestionariusz Postaw wobec Bezpieczeństwa. Składa się ono z 18 stwierdzeń obejmujących trzy aspekty postawy: poznawczy, afektywny i behawioralny. W badaniu o charakterze kwestionariuszowym uczestniczyło 597 pracowników z dwóch przedsiębiorstw: n = 349 przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży telekomunikacyjnej oraz = 248 portu lotniczego. Uzyskane wyniki badań wyraźnie wskazują na kluczowe znaczenie dystansu jako zmiennej, którą należy brać pod uwagę w ocenie postaw wobec bezpieczeństwa. To również kierunek kolejnych analiz i konieczność dalszych eksploracji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article authors describe attitudes towards safety in the context of the perceived distance to the threat. As a tool they used a questionnaire examining attitudes towards safety. The questionnaire consists of eighteen statements covering three attitude aspects: cognitive, affective, and behavioral. A total of 597 employees from two companies participated in the questionnaire survey: n = 349 from a manufacturing company in telecommunications and n = 248 from an airport. The research results received clearly indicate the key importance of distance as a variable that should be taken into account in assessing attitudes towards safety. It is also a direction for further analyses that needs further exploration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Christoffersson A. (1975), Factor analysis of dichotomized variables, Psychometrika, nr 40.
 • Ciżkowicz B. (2018), Omega McDonalda jako alternatywa dla Alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu, Polskie Forum Psychologiczne, vol. 23, nr 2.
 • Donald D. (1994), Center Employee Attiudes and Safety in the Chemical Industry, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 7, nr 5.
 • Field A. (2013), Discovering statistics using IBM SPSS Statistics, IV wyd., London, Sage.
 • Gasparski P. (2003), Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Gasparski P. (2006), Diagnoza - dystans - instrumentalność. Psychologiczne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom, w Goszczyńska M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych koncepcje badania praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie "ŻAK".
 • Gignac G. E. (2008), Higher-order models versus direct hierarchical models: g as superordinate or breadth factor? Psychology Science, vol. 50, nr 1.
 • Goszczyńska M., Tyszka T. (1992), Co jest stałe, a co zmienne w postrzeganiu ryzyka. Porównawcze badania w percepcji ryzyka w Polsce i w innych krajach, Prakseologia, nr 3-4.
 • Horton P. B., Leslie G. R. (1970), The Sociology of Social Problems, New York, Appleton-Century-Crofts.
 • Hu L., Bentler P. M. (1998), Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification, Psychological Methods, vol. 3, nr 4.
 • Hu L., Bentler P. M. (1999), Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, vol. 6, nr 1.
 • Humenny G., Grygiel P. (2015), Wielowymiarowa struktura latentna w perspektywie analizy czynnikowej, w Pokropek A. (red.), Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Januszek H., Sikora J. (1998), Socjologia pracy, Poznań, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Marody M. (1974), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Milczarek M. (2004), Sprawozdanie z realizacji 3 etapu zadania badawczego 35/2002/PW-NB, Opracowanie programu uzupełniającego system zarządzania bezpieczeństwem w zakresie kształtowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa na przykładzie górnictwa, Warszawa.
 • Monazzam M., Soltanzadeh A. (2009), The Relationship between the Worker's Safety Attitude and the Registered Accidents, Journal of Research in Health Sciences, vol. 9, nr 1.
 • Neal A. F., Griffin M. A., Hart P. D. (2000), The Impact of Organizational Climate on Safety Climate and Individual Behavior, Safety Science, vol. 34, nr 1-3, < https://doi.org/10.1016/S0925-7535(00)00008-4 >.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w Nowak S. (red.), Teorie postaw, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • R Core Team (2016), R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
 • Rosseel Y. (2012), lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling, Journal of Statistical Software, vol. 48, nr 2.
 • Rybakowski M. (2007), Człowiek w sytuacji pracy i jego postawy wobec bezpieczeństwa, w Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Siu O. L., Phillips D. R., Leung T. W. (2003), Age differences in safety attitudes and safety performance in Hong Kong construction workers, A Journal of Safety Research, vol. 34, No. 2, < doi: 10.1016/S0022-4375(02)00072-5 >.
 • Stasiła-Sieradzka M., Dobrowolska M. (2016), Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji, Społeczeństwo i edukacja, vol. 21, nr 2.
 • Stasiła-Sieradzka M. (2012), Udział psychologii pracy i organizacji w kreowaniu bezpiecznego środowiska pracy, w Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M. (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Szczygielska A. (2012), Czynniki środowiska pracy a poznawczy komponent postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, w Doliński D., Maciuszek J., Polczyk R. (red.), Wokół wpływu społecznego, Kraków , Wydawnictwo UJ.
 • Szczygielska A. (2011), Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 4.
 • Szczygielska A., Wrzesińska J. (2009), Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 12.
 • Sztumski J. (2004), Postawy wobec problemów dotyczących ludzi, w Dębowski J. (red.), Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i społeczne, Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Tomás J. M., Cheyne A., Oliver A. (2011), The relationship between safety attitudes and occupational accidents: The role of safety climate, European Psychologist, vol. 16, nr 3.
 • Wojciszke B. (2007), Postawy i ich zmiana, w Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, Gdańsk, GWP.
 • Znajmiecka-Sikora M. (2014), Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MiŚP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, w Juźwicka A., Szymańska K., Walecka A. (red.), Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Znajmiecka-Sikora M. (2018), Kwestionariusz Postaw wobec Bezpieczeństwa (KPwB) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna.
 • Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K. (2017), Behaviour-Based Safety (BBS): program modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, nr 3.
 • Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B. (2014), Skuteczność szkoleń BHP - wykorzystanie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych w szkoleniach kształtujących postawy zorientowane na bezpieczeństwo pracy, w Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M. (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - nowa perspektywa, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.