PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 47 | nr 120 | 25--32
Tytuł artykułu

Pomiar i ocena poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów ziemskich województwa opolskiego

Warianty tytułu
Measurement and Assessment of the Level of Economic Development of the Counties of the Opolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problematykę rozwoju lokalnego na przykładzie powiatów województwa opolskiego. Celem analizy jest próba oceny poziomu zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa opolskiego w latach 2010-2015. Ocena poziomu rozwoju tych powiatów przeprowadzona została z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga. Badanie potwierdziło postawioną hipotezę zakładającą występowanie zróżnicowania rozwoju ekonomicznego badanych powiatów. Wykazało również utrzymywanie się relatywnie stałego poziomu zróżnicowania rozwoju badanych powiatów we wszystkich analizowanych latach.(abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents the problems of local development on the example of counties in opolskie voivodeship. The aim of the article is an attempt to assess the level of diversification of economic development in the counties belonging to the opolskie voivodeship in 2010-2015. The evaluation of the level of counties development was carried out using Hellwig taxonomic development measure. The study confirmed the research hypothesis assuming the existence of diversification of economic development of the studied counties. The study showed the existence of a relatively constant diversification of the development of the counties in all of the analyzed years.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Brol, R. (1998). Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785.
 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Stec, M. (red.). (2001). Reforma terytorialnej administracji kraju: dwa lata doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kożuch, A. (2013). Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego. W: M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska (red.), Efektywność organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Krakowiak-Bal, A. (2005). Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (3) 2005.
 • Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Parysek, J. (1995). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: J. Parysek (red.). Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Warszawa: KPZK Polska Akademia Nauk.
 • Podstawka, M., Suchodolski, B. (2018). Dochodowe uwarunkowania rozwoju powiatów województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach nr 116. Seria: Administracja i Zarządzanie (43) 2018.
 • Podstawka, M., Suchodolski, B. (2016). Rozwój lokalny i jego wyznaczniki na poziomie powiatu. Marketing i Rynek (10) 2016.
 • Sobczyk, A. (2010). Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (81) 2010.
 • Trojanek, M. (1994), Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, seria II, Prace habilitacyjne (137) 1994.
 • Wojtasiewicz, L. (1997). Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne. Biuletyn KPZK z. 177.
 • GUS, (2018). Ludność według województw. Pobrane z http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingistatystyczne/ ludnosc-wedlug-wojewodztw/ (dostęp 24.07.2018).
 • GUS, (2018). Powierzchnia według województw. Pobrane z http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ rankingi-statystyczne/powierzchnia-wedlugwojewodztw/ (dostęp 24.07.2018).
 • Związek Powiatów Polskich, (2018). Województwo opolskie. Pobrane z https://www.zpp.pl/wojewodztwo/ 16 (dostęp 24.07.2018
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.