PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 542 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 46--57
Tytuł artykułu

Charakterystyka kosztów generowanych przez choroby alergiczne

Warianty tytułu
Characteristics of costs generated by allergic diseases
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej po 2025 r. ponad połowa Europejczyków będzie cierpiała wskutek co najmniej jednego rodzaju alergii. W Polsce z danych GUS na temat stanu zdrowia dzieci wynika, iż alergie i astma są na pierwszym miejscu wśród chorób przewlekłych. Choroby te dwa razy częściej dotykały młodzież zamieszkującą miasta niż tereny wiejskie. Choroby alergiczne znacznie obniżają jakość życia alergika i jego najbliższego otoczenia. Wpływają na rozwój osobowy, życie zawodowe czy sposób spędzania czasu wolnego. Celem artykułu było przybliżenie problemu kosztów generowanych przez choroby alergiczne w odniesieniu do gospodarstw domowych i budżetu państwa w świetle nielicznych artykułów podejmujących tę tematykę. Omówiono podział kosztów alergii na bezpośrednie, pośrednie i niematerialne. Wskazano implikacje dla sektora finansów publicznych. Konieczność identyfikacji i oszacowania kosztów alergii została wskazana w celu racjonalnego zarządzania przez systemy opieki zdrowotnej i sektor finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, after 2025, more than half of Europeans will suffer from at least one type of allergy. In Poland, CIS analyzes on the state of health of children show that allergies and asthma are in the first place of chronic diseases. These diseases were twice as likely to affect young people living in cities than rural areas. Allergic diseases significantly reduce the quality of life of the allergic patient and its family. They affect personal development, professional life or the way of spending free time. The aim of the article was to approximate the problem of costs generated by allergic diseases in relation to households and the state budget in the light of few articles dealing with this subject. The division of allergy costs into direct, indirect and intangible ones was discussed. The implications for the public finance sector were indicated. The necessity to identify and measure the costs of allergy was pointed out for the purpose of rational management by the social welfare systems and the public finance sector.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Asthma and Allergy Foundation of America - Amerykańska Fundacja Astmy i Alergii, 2015, Allergy Facts and Figures (12.12.2017).
 • Balińska-Miśkiewicz W., 2009, Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych, Farmacja Polska, vol. 65, nr 11, s. 793-803.
 • Bollinger M., Dahlquist L., Mudd K., Sonntag C., Dillinger L., McKenna K., 2006, The impact of food allergy on the daily activities of children and their families, Annals of Allergy, Asthma and Immunology, vol. 96, no. 3, s. 415-421.
 • Duczmal E., Bręborowicz A., Duczmal T., 2010, Marsz alergiczny w okresie dzieciństwa, Postępy Dermatologii i Alergologii, vol. XXVII, nr 4, s. 231-237.
 • Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej, 2011, Europejska Deklaracja o Immunoterapii, http://www.eaaci.org/attachments/European Declaration on Immunotherapy - Polish.PDF (12.09.2018).
 • Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej, 2016, Advocacy Manifesto, Tackling the Allergy Crisis in Europe-Concerted Policy Action Needed, https://www.eaaci.org/documents/ EAACI_Advocacy_Manifesto.pdf (12.09.2018).
 • Główny Urząd Statystyczny, 2011, Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r., Studia i analizy statystyczne, Kraków (12.09.2018).
 • Jasnowska-Małecka J., Wrzesiński M., 2017, Kto stoi na straży bezpieczeństwa konsumenta z alergią pokarmową?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 494, s. 858-898.
 • Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Bobrus-Chociej A., 2009, Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część III. Aspekty społeczne alergii pokarmowej, Przegląd Pediatryczny, vol. 39, nr 2, s. 139-142.
 • Kiss B., 2012, Porównanie leków przeciwhistaminowych I i II generacji w praktyce pediatrycznej, Praktyka Lekarska Zeszyty Specjalistyczne, vol. 74, nr 11, s. 5-10.
 • Kodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze, art. 188, Dz.U. z 2016, poz. 1666.
 • NFZ, 2017, Gdzie się leczyć? Zintegrowany Informator Pacjenta, https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ (13.12.2017).
 • NFZ, 2018, Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów, https://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/AnalizaPrzekrojowa.aspx (10.10.2018).
 • Nojszewska E., 2006, Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi szyjki macicy i jajnika w Polsce, http://ingos.pl/public/userfiles/pdf/Streszczenie_ocena_strat_ekonomicz-nych_i_kosztow_ leczenia_nowotworow_piersi_szyjki_macicy_i_jajnika_w_Polsce.pdf 2006 (październik 2018).
 • Nunes C., Pereira A.M., Morais-Almeida M., 2017, Asthma costs and social impact, Asthma Research and Practice, vol. 3, no. 1, s. 1-11.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 129.
 • Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F., 2011, Biała Księga Alergii, Światowa Organizacja Alergii.
 • Protudjer J., Jansson S., Heibert Arnlind M., Bengtsson U., Kallström-Bengtsson I., 2015a, Household costs associated with objectively diagnosed allergy to staple foods in children and adolescents, Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, vol. 3, no. 1, s. 68-75.
 • Protudjer J., Jansson S., Östblom E., Arnlind M., Bengtsson U., Dahlén S., Kallström-Bengtsson I., Marklund B., Middelveld R., Rentzos G., Sundqvist A., Åkerström J., Ahlstedt S., 2015b, Health-related quality of life in children with objectively diagnosed staple food allergy assessed with a disease-specific questionnaire, Acta Paediatrica, vol. 104, no. 10, s. 1047-1054.
 • Śpiewak R., 2007, Alergia kontaktowa - diagnostyka i postępowanie, Alergia Astma Immunologia, vol. 12, nr 3, s. 109-127.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2016, poz. 1793 ze zm.
 • Walkner M., Warren C., Gupta R.S., 2015, Quality of life in food allergy patients and their families, Pediatric Clinics of North America, vol. 62, no. 6, s. 1453-1461.
 • WHOQOL Group, 1995, The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization, Social Science & Medicine, vol. 41, no. 10.
 • Woldan-Tambor A., Zawilska J.B., 2009, Atopowe zapalenie skóry (AZS) - problem XXI wieku, Terapia i Leki, vol. 65, nr 11, s. 804-811.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.