PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 10 | 65--80
Tytuł artykułu

Koncepcje oraz wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Concepts as Well Internal and External Factors Influencing the Process Internationalization Small and Medium Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa przejawiają aktywność w zakresie prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych. Lepiej dostosowują się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W swoim rozwoju napotykają na szereg czynników sprzyjających i utrudniających ich działalność na rynkach międzynarodowych. Celem artykułu jest ukazanie koncepcji oraz wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises display activity in the field of conducting operations on international markets. They adapt better to the dynamically changing situation on the domestic and international market. We can point to a number of factors favoring and hindering their activity on international markets. The aim of the article is to present the concept as well as internal and external factors influencing the process of internationalization of small and medium enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Barney, J. B. i Clark, D. N. (2007). Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage. New York: Oxford University Press.
 • Brojakowska, M. i Zarębski, S. (2014). Koncepcje internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 111, s. 58-70.
 • Chetty, S. i Campbell-Hunt, C. (2003). Paths to internationalisation among small- to medium-sized firms: A global versus regional approach. European Journal of Marketing, vol. 37, no 5/6, s. 796-820. https://doi.org/10.1108/03090560310465152.
 • Danielak, W., Kapusta, M. i Kraszewska, M. (2018). Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Exante.
 • D'Angelo, A., Majocchi, A., Zucchella, A. i Buck, T. (2013). Geographical pathways for SME internationalization: insights from an Italian sample. International Marketing Review, vol. 30, no 2, s. 80-105. https://doi.org/10.1108/02651331311314538.
 • Daszkiewcz, N. (2014). Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach europejskich, Horyzont Polityki, vol. 5, no 10, s. 151-167.
 • Hanus, G. (2018). Przedsiębiorczość międzynarodowa w kontekście wczesnej internacjonalizacji MSP. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Nr 357, Zarządzanie 15, s. 36-49.
 • Johanson, J. i Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization proces of the firm - a model of knowledge dewelopment and increasing foregain market commitments, Journal of International Business Studies, vol. 8, no 1, s. 23-32.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: Komisja Europejska. Pobrane 14.12.2018 z https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Kutschker, M., Bäuerle, I., & Schmidt, S. (1997). International evolution, international episodes, and international epochs: Implications for managing internationalization, "Management International Review", vol. 37, no 2, pp. 102-124.
 • Kruk, M. i Mazur, R. (2014). Znaczenie innowacji w procesie internacjonalizacji działalności firm born globals, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 14, s. 67-76.
 • Langseth, H., O'Dwyer, M. i Arpa, C. (2016). Forces influencing the speed of internationalisation: An exploratory Norwegian and Irish study, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 23, no 1, s. 122-148. https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2013-0155.
 • Michna, A. i Męczyńska, A. (2014). Determinanty umiędzynarodowienia działalności MSP - przegląd literatury. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 68, nr 1905, s. 83-92.
 • Oczkowska, R. (2013). Wczesna internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 77-87.
 • Moon, Y.J. i Kym, H. G. (2006). A Model for the Value of Intellectual Capital. Canadian Journal ofAdministrative Sciences, vol. 23, no3, s. 253-269.
 • Peschken, T., Shukla, P., Lennon, J. i Rate, S. (2016). The role of information alignment and entrepreneurial traits on SME internationalization: A conceptual framework. Management Research Review, vol. 39, no 2, s.196-214. https://doi.org/10.1108/ MRR-11-2015-0271.
 • Rymarczyk, J. (1996). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Sobczyk-Kolbuch, A. (2011). Możliwości internacjonalizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw na wybranych rynkach europejskich a oczekiwania konsumentów indywidualnych odnośnie do strategii produktu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, s. 224-232.
 • Thorelli, H. B. (1986). Networks: between markets and hierarchies. Strategic Management Journal, vol. 7, no 1, s. 37-51.
 • Torkkeli, L., Kuivalainen, O., Saarenketo, S. i Puumalainen, K. (2018). Institutional environment and network competence in successful SME internationalisation. International Marketing Review, Vol. 36 Iss. 1, s. 31-55, https://doi.org/10.1108/IMR-03-2017-0057.
 • Tubielewicz, A. (2004). Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój poprzez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wach, K. (2016). Strategiczne myślenie w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach, nr 271, s. 28-42.
 • Wodarski, K, Krannich, M. i Łącka, M. (2018). Koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP w województwie śląskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 121, s. 585-600.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565256

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.