PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 53--73
Tytuł artykułu

Europejska polityka kosmiczna jako polityka publiczna UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European space policy as a European public policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje o europejskiej współpracy w przestrzeni kosmicznej, która w ciągu półwiecza doprowadziła do utworzenia europejskiej polityki kosmicznej, kolejnej europejskiej polityki publicznej. Na wstępie nakreślone zostały ramy definicyjne polityki publicznej, a także krótko przedstawiono, czym jest europejska polityka kosmiczna. Analiza rozpoczyna się wskazaniem przyczyn nawiązania współpracy na rzecz przestrzeni kosmicznej, następnie obejmuje historię europejskich wysiłków na rzecz przestrzeni kosmicznej aż po próby instytucjonalizacji tej współpracy. W dalszej części artykułu przeanalizowane zostały proces wypracowywania europejskiej polityki kosmicznej oraz niedawna propozycja europejskiego programu kosmicznego. Na zakończenie przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy, które jednocześnie stanowią odpowiedź na postawione w artykule pytania o zdolność do efektywnego projektowania i wykonywania polityki kosmicznej, rezultaty realizacji poszczególnych programów polityki kosmicznej, alokowanie zasobów z korzyścią dla społeczeństwa, pozycję UE w relacjach międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the European cooperation in outer space, which in the course of half a century has led to the creation of the European space policy, another European public policy. At the beginning of the paper, the definition framework for public policy was outlined and the European space policy was briefly presented. The analysis begins with an indication of the reasons for establishing cooperation for space, then it covers the history of European space efforts as well as the attempts to institutionalize that cooperation. In the further part of the paper, the process of working out the European space policy and the most recently announced European space programme are analysed. Finally, the conclusions resulting from the analysis give the answer to the questions raised in the paper about the ability to effectively design and execute the space policy, the results of implementation of particular space policy programmes, allocation of resources for the benefit of society, the position of the EU in international relations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Adolino, J. R., Blake, C. H. (2001). Comparing Public Policies. Issues and Choices in Six Industrialized Countries. CQPress.
 • Dougherty, J., Pflatzgraff, R. (1981). Contending Theories of International Relations. New York: Harper and Rowe.
 • Fischer, P. (1994). The origins of the Federal Republic of Germany's space policy 1959-1965 - European and national dimensions, ESA HSR-12. Noordwijk, Holandia: ESA.
 • Geens, P. (1967). The new European Space Agency. ESA Bulletin, 4.
 • Guy, P. B. (2004). American Public Policy. Promise and Performance. CQPress.
 • Hoagland, J. (1984). The other space powers: Europe and Japan, w: Ra'anan, U., Pfaltzgraff, R.(red.), International Security Dimensions of Space. Hamden, CT: Archon Books.
 • Krige, J. (1993). Europe into Space: The Auger Years (1959-1967). ESA Publications Division.
 • Madders, K., Thiebault, W. (1992). Two Europe's in one space: the evolution of relations between the European Space Agency and the European Community in space affairs. "Journal of Space Law", 20 (2).
 • Madders, K. (1997). A New Force at a New Frontie. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mingst, K. (1981). Functionalist and regime perspectives: the case of Rhine river cooperation. "Journal of Common Market Studies", 20.
 • Mitrany, D. (1971). The functional approach in historical perspective. International Affairs, July.
 • Reutzel, I. (2014). Das Weltraumrecht in Europa. Eine Analyse der nationalen Regelungen zur Raumfahrt, Schriften zum internationalen und zum öffentlichen Recht Herausgegeben von Gilbert Gornig, Band 110, Peter Lang. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 • Spanier, J. W. (1978). Games Nations Play. New York: Praeger.
 • Suzuki, K. (2003). Policy Logics and Institutions of European Space Collaboration. Aldershot: Ashgate.
 • Zybała, A. (2012). Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?. Warszawa: KSAP.
 • Europe's Future in Space (1988) a joint policy report by Clingendael, DGAP, IAI, IFI, IFR, RIIA, London: Routeledge and Kegan Paul.
 • Evaluation of Danish Industrial Activities in the European Space Agency (ESA): Assessment of the economic impacts of the Danish ESA membership, Danish Agency for Science, Technology and Innovation.
 • OECD (2011). The space economy at a glance.
 • Recommendation 251 of 24 September 1960 (1973), za: Robertson, A. H. European Institutions, London: Stevens&Sons, 1973.
 • Royal Institute for International Affairs (1988). Europe's Future in Space. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, COM(2018) 447.
 • Wnioski z konsultacji publicznych przeprowadzonych przez KE przed przyjęciem Strategii kosmicznej dla Europy w 2016 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565268

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.