PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 44 | 31--45
Tytuł artykułu

Toward Postmodern Social Work

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ku ponowoczesnej pracy socjalnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule są omawiane społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się pracy socjalnej jako składowej nowoczesności oraz jej ukryte funkcje kontrolne. Analizie są poddawane zmiany, jakim podlega praca socjalna w epoce zdezorganizowanego kapitalizmu. Stawiane jest pytanie o przyszłość pracy socjalnej i jej związki z ponowoczesnością. (abstrakt oryginalny)
EN
This scientific article is based on the analysis of socio-economic conditions of the formation of social work as a constituent element of modernity and its hidden controlling functions. Publication shows social work changes in the epoch of disorganized capitalism, and raises a question of the future of social work and its relations with postmodernity. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
44
Strony
31--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland
Bibliografia
 • Amin, A. (ed.) (2000). Post-Fordism. A Reader. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Arnason, J.P. (2001). Capitalism in Context: Sources, Trajectories and Alternatives. Thesis Eleven, vol. 66, iss. 1, pp. 99-125.
 • Atherton, C.R., Bolland, K.A. (2002). Postmodernism: A dangerous illusion for social work. International Social Work, vol. 45, no. 4, pp. 421-433.
 • Bauman, Z. (1992). Intimations of Postmodernity. London-New York: Routledge.
 • Castells, M. (1993). The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. Oxford-Cambridge: Blackwell Publishers.
 • Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Oxford: Wiley.
 • Castells, M. (2001). Information Technology and Global Capitalism. In: W. Hutton, A. Giddens (eds), On the Edge: Living with Global Capitalism. (52-75). London: Vintage.
 • Crowther, A.C. (1981). The Workhouse System 1834-1929: The History of an English Social Institution. London: Batsford Academic and Educational.
 • Delanty, G. (1999). Social Theory in a Changing World. Conceptions of Modernity. Cambridge-Oxford: Polity.
 • Dziamski, G. (1993). O postmodernizmie najszerzej pojętym. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, vol. 13, pp. 11-26.
 • Elster, J. (1994). The cement of society. A study of social order. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Epstein, L. (1999). The Culture of Social Work. In: A.S. Chambon, A. Irving, L. Epstein (eds), Reading Foucault for Social Work. (3-26). New York: Columbia University Press.
 • Esping-Andersen, G. (2010). Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Foucault, M. (1987). Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Foucault, M. (1988). Gry władzy. Literatura na świecie, no. 6 (203).
 • Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Warszawa: Aletheia.
 • Foucault, M. (2000). Szaleństwo i społeczeństwo. In: M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. (78-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fowler, S. (2007). Workhouse: The People, the Places, the Life Behind Closed Doors. Richmond: The National Archives.
 • Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Habermas, J. (1987). Modernizm-niedokończony projekt. Odra, no. 7-8, pp. 63-78.
 • Harvey, D. (1990). The Condition of Postmodernity. Cambridge-Oxford: Blackwell.
 • Howe, D. (1994). Modernity, Postmodernity and Social Work. British Journal of Social Work, vol. 24, iss. 5, pp. 513-532.
 • Hugman, R. (2001). Post-welfare social work? Reconsidering post-modernism, post-Fordism and social work education. Social Work Education, vol. 20, iss. 3, pp. 321-333.
 • Jameson, F. (2002). A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present. London-New York: Verso.
 • Jessop, B. (2000). Post-Fordism and the State. In: A. Amin (ed.), Post-Fordism. A Reader. (251-279). Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Lash, S., Urry, J. (1993). The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press.
 • Lash, S., Urry, J. (2002). Economies of Signs and Space. London: SAGE Publications.
 • Lorenz, W. (2005). Social Work and a New Social Order-Challenging Neo-liberalism's Erosion of Solidarity. Social Work & Society. International Online Journal, vol. 3, iss. 1. Available at: https://www.socwork.net/sws/article/view/205/475 [access date: September 28, 2017].
 • Luttwak, E. (2000). Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Magala, S. (1985). Foucault, czyli władza we krwi i w aerozolu. Miesięcznik Literacki, no. 10-11, pp. 171-179.
 • May, C. (2002). The Information Society. A sceptical view. Cambridge-Oxford: Polity.
 • Niesporek, A. (2007). Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Niesporek, A. (2008). Globalizacja-zdezorganizowany kapitalizm-kryzys welfare state i praca socjalna. In: K. Wódz, S. Pawlas-Czyż (eds), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki. (21-31). Toruń: AKAPIT.
 • Niesporek, A., Trembaczowski, Ł., Warczok, T. (2013). Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 • Noble, C. (2004). Postmodern Thinking. Where is it Taking Social Work? Journal of Social Work, vol. 4, iss. 3, pp. 289-304.
 • Parker, S., Fook, J., Pease, B. (1999). Empowerment: The modernist social work concept par excellence. In: B. Pease, J. Fook (eds), Transforming Social Work Practice. (150-160). London-New York: Routledge.
 • Parton, N. (1994). Problematics of Government (Post)Modernity and Social Work. British Journal of Social Work, vol. 24, iss. 1, pp. 9-32.
 • Parton, N. (1996). Social theory, social change and social work. An introduction. In: N. Parton (ed.), Social Theory, Social Change and Social Work. (4-18). London-New York: Routledge.
 • Prendergast, Ch. (2003). Codeword Modernity. New Left Review, no. 24. Available at: https://newleftreview.org/II/24/christopher-prendergast-codeword-modernity [access date: October 15, 2017].
 • Przybysz, P. (1993). Dwa postmodernizmy. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, vol. 13, pp. 27-45.
 • Rifkin, J. (2003). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Scholte, J.A. (2005). Globalization. A Critical Introduction. New York: Palgrave Macmillan.
 • Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza. [Philosophy of Money.] Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Smart, B. (1983). Foucault, Marxism and Critique. London: Routledge.
 • Szkudlarek, T. (1993). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Taylor, C. (1998). Foucault o wolności i prawdzie. In: M. Kwiek (ed.), "Nie pytajcie mnie, kim jestem...". Michel Foucault dzisiaj. (81-105). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Thurow, L.C. (1999). Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Wagner, P. (2001). Modernity, Capitalism and Critique. Thesis Eleven, vol. 66, iss. 1, pp. 1-31.
 • Walker, S. (2001). Tracing the Contours of Postmodern Social Work. British Journal of Social Work, vol. 31, iss. 1, pp. 29-39.
 • Weber, M. (1989). Nauka jako zawód i powołanie. In: M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie. (40-60). Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565364

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.