PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 16 | nr 5 (78) Public and Private Sectors in Health Care | 90--107
Tytuł artykułu

Determinanty satysfakcji zawodowej polskich pielęgniarek - wybrane elementy oceny pracowniczej

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Polish Nurses' Job Satisfaction - Selected Elements of Employee Evaluations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie wybranych czynników warunkujących satysfakcję zawodową polskich pielęgniarek/-rzy. Badaną grupą stanowiły czynne zawodowo polskie pielęgniarki/-rze, w liczbie 1066 osób. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w którym za narzędzie posłużył standaryzowany kwestionariusz ankiety. Grupa czynników sklasyfikowana w obszarze: elementy oceny pracowniczej, kar i wynagrodzeń, to czwarta w kolejności spośród 5 grup czynników warunkujących satysfakcję zawodową polskich pielęgniarek/-rzy, ujętych w przyjętym w badaniu modelu satysfakcji zawodowej. Elementem najsilniej oddziałującym w opinii respondentów w tej grupie czynników jest "wynagrodzenie". Uzyskane wyniki świadczą o tym, że w grupie polskich pielęgniarek/rzy na uzyskiwany poziom satysfakcji zawodowej istotny wpływ mają elementy charakteryzowane jako rzeczywiste motywatory. Dlatego powinny być wykorzystywane w codziennej praktyce zarządczej w zespołach pielęgniarskich, zwłaszcza w procesie umiejętnego motywowania i budowania zaangażowania pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study has been to investigate selected factors determining the professional satisfaction of Polish nurses. The examined group consisted of 1066 professionally active Polish nurses. The study was conducted with the use of diagnostic survey method, where a standardized questionnaire survey was used as the main tool. The group of factors classified as elements of employee evaluation systems, penalties and wages is the fourth among five groups of factors determining the professional satisfaction of Polish nurses, as included in the occupational satisfaction model adopted in the study. Respondents think that the most influential factor in this group is "remuneration". It also ranks third, in the opinion of the respondents, among all the elements included in the model. The results show that in the group of Polish nurses, the factors that are characterized as actual motivators significantly influence the level of job satisfaction. Therefore, they should be used in daily management practice in nursing teams, especially in the process of skilful motivation and employee engagement. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Strony
90--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Abdi, H. (2007). Partial Least Square Regression (PLS Regression). W: N.J. Salkind (red.), Encyclopedia of Measurement and Statistics (s. 740-744). London: Sage Publications.
 • 2. Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji. Warszawa: PWE.
 • 3. Białas, S. i Litwin, J. (2013). Kierunki badań nad satysfakcją z pracy. Organizacja i Kierowanie, 3, 161-170.
 • 4. Fiech, M. i Mudyń, K. (2011). Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy Zarządzania, 9/4(34), 147-161.
 • 5. Hasselhorn, H.M., Conway, P.M., Widerszal-Bazyl, M., Simon, M., Tackenberg, P., Schmidt, S., Camerino, D. i Müller, B.H. (2008). NEXT study group. Contribution of job strain to nurses' consideration of leaving the profession - results from the longitudinal European nurses' early exit study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Suppl 6, 75-82.
 • 6. Hasselhorn, H.M., Tackenberg, P., Müller, B.H. (2003). Working conditions and intent to leave the profession among nursing staff in Europe. University of Wuppertal, Report No. 7. https://www.researchgate.net/publication/242742550_Work_Conditions_and_Intent_to_Leave_the_Profession_Among_Nursing_Staff_in_Europe [14.07.18r.].
 • 7. Herzberg, F., Mausner, B. i Snyderman, B. (1959). The Motivation to Work. New York: Ed. John Wiley.
 • 8. Juchnowicz, M. (2014). Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego. Warszawa: PWE.
 • 9. Kilańska, D., Gorzkowicz, B., Sienkiewicz, Z., Lewandowska, M., Dominiak, I. i Bielecki, W. (2016). Evaluation of chosen determinants of the positive practice environments (PPS) AT Polish Nursing wards. Medycyna Pracy, 67(1), 11-19. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00225.
 • 10. Kozłowski, W. (2010). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: CeDeWu.
 • 11. Kunecka, D. i Skowron, Ł. (2018). The model of Professional satisfaction of nursing Staff in Poland - brief communications. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. https://doi.org/10.1080/10803548.2018.1480152.
 • 12. Kunecka, D. (2017a). Aspekty wizerunkowe determinantą satysfakcji zawodowej polskich pielęgniarek. Marketing i Rynek, 24(4), 203-214.
 • 13. Kunecka, D. (2017b). Wybrane determinanty satysfakcji zawodowej polskich pielęgniarek. Część I - praca a życie osobiste i społeczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(7/1), 149-168.
 • 14. Kunecka, D. (2017c). Wybrane determinanty satysfakcji zawodowej polskich pielęgniarek. Część II - praca a jakość relacji interpersonalnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(10/3), 163-179.
 • 15. Kunecka, D. (2016). Determinanty satysfakcji zawodowej kadry pielęgniarskiej w Polsce. Zdrowie publiczne i Zarządzanie, 14(1), 26-31. https://doi.org/10.4467/20842627OZ.16.004.5566.
 • 16. Kunecka, D. (2015). Satysfakcja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w Polsce. Warszawa: Difin.
 • 17. Kunecka, D. (2012). Motywacja w pracy pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa, 20(2), 180-184.
 • 18. Kunecka, D., Kamińska, M. i Karakiewicz, B. (2007). Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. Badanie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 15(2-3), 192-196.
 • 19. Ostrowicka, M., Walewska-Zielecka, B. i Olejniczak, D. (2013). Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek w wybranych placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzania, 11(2), 191-209.
 • 20. Lu, H., While, A. i Barriball, L. (2004). Job Satisfaction among nurses: a literature review. International Journal of Nursing Studies, 42(2), 211-227.
 • 21. Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.
 • 22. Olechnicki, K. i Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 • 23. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 • 24. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. (2015). Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. http://www.nipip.-pl/attachments/article/3368/Raport_2015_NIPiP.pdf (14.07.2018).
 • 25. Schmalenberg, C. i Kramer, M. (2008). Clinical Units with the healthiest work environments. Critical Care Nurse, 28(3), 65-77.
 • 26. Skowron, Ł. (2011). Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 223, 90-98.
 • 27. Skowron, Ł., Fojutowski, Ł. i Sak-Skowron, M. (2011). Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 201, 99-109.
 • 28. Soja, E. (2015). Uwarunkowania satysfakcji zawodowej starszych pracowników w Polsce. Studia demograficzne, 2(168), 3-24.
 • 29. Sowińska, A. (2014). Zadowolenie z pracy - problemy definicyjne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 197, 45-56.
 • 30. Wudarzewski, G. (2013). Satysfakcja z pracy - konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych. Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, 5(37), 323-344.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565462

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.