PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 14 (2) | 165--177
Tytuł artykułu

Matching NBP Interest Rates to Different Versions of the Taylor Rule

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dopasowania stóp procentowych NBP do różnych wersji reguły Taylora
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Stopa procentowa jest podstawowym instrumentem polityki monetarnej, mającym bezpośredni lub pośredni wpływ na podstawowe wielkości makroekonomiczne, jak inflacja, bezrobocie i wzrost gospodarczy. Celem artykułu jest porównanie stopy referencyjnej NBP z hipotetycznymi stopami obliczonymi na podstawie różnych wariantów reguły Taylora oraz wskazanie, który z tych wariantów był najlepiej dopasowany do sytuacji w Polsce. Do analizy przyjęto okres badawczy 2000-2017. Na jej podstawie stwierdzono, że w większości przypadków rzeczywista stopa procentowa banku centralnego w Polsce w dużej mierze pokrywała się ze stopami, które byłyby ustalone, gdyby obowiązywała jedna z odmian reguły Taylora. Najlepsze dopasowanie dotyczyło zmodyfikowanej, powstałej po kryzysie gospodarczym, wersji tej reguły. Oznacza to, że NBP podczas podejmowania decyzji dotyczących stóp procentowych brał pod uwagę zarówno odchylenia inflacji od celu, jak i lukę PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
The interest rate is the basic instrument of monetary policy, directly or indirectly affecting basic macroeconomic variables, such as inflation, unemployment and economic growth. The aim of the article is to compare the NBP reference rate with hypothetical rates calculated on the basis of different variants of the Taylor rule and to indicate which of those variants is best suited to the situation in Poland. The study period of 2000-2017 was adopted for the analysis. On its basis, it was found that in most cases the real interest rate of the central bank in Poland strongly coincided with rates that would have been set if one of the varieties of the Taylor rule had been in force. The best match coincided with the modified version of this rule, which was created after the economic crisis. That means that the NBP took into account both the deviations of inflation from the target and the GDP gap when making decisions regarding interest rates. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--177
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2002 roku. (2002). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 roku. (2003). Warszawa, Najwyższa Izba Kontroli.
 • Baranowski, P. (2014). Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Blanchard, O. (2011). Makroekonomia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Constitution of the Republic of Poland from 2.04.1997 year, Journal of Laws, no 78, item 483.
 • Curdia, V., & Woodford, M. (2009a). Credit frictions and optimal monetary policy. BIS Working Paper, 278.
 • Curdia, V., & Woodford, M. (2009b). Credit Spreads and Monetary Policy. NBER Working Paper, 15289.
 • European economic forecast. (Spring 2004). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2005). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2006). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2007). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2008). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2009). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2010). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2011). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2012). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2013). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2014). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • European economic forecast. (Spring 2015). European Commission. Economic and Financial Affairs. Economic publications. European Economy. Forecasts. Retrieved from http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts/index_en.htm.
 • Eurostat. Your key to European statistic. Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ submitViewTableAction.do (access 1.09.2017).
 • Fernandez, M.J.A., & Gonzalez, J.U. (2004). Stabilization Policy in EMU: The Case for More Active Fiscal Policy. Serie de Coleccion de Informes del Observatorio de Economia Europea del Instituto de Estudios Europeos, 3.
 • Giammarioli, N., & Valla, N. (2003). The Natural Real Rate of Interest in the Euro Area. Working Paper Series, 233, European Central Bank.
 • Grabia, T. (2015). Interest Rate Policy of Selected Central Banks in Central and Eastern Europe. Comparative Economic Research, 1.
 • McCallum, B.T. (2000). The present and Future of Monetary Policy Rules. NBER Working Paper Series, 7916.
 • Monetary Policy Guidelines for 2016. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2015. 2015. Narodowy Bank Polski. Retrieved from http://www.nbp.pl/home.aspx? f=/dzienne/stopy_archiwum.htm (access 1.09.2017).
 • Rzońca, A. (2014). Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 roku. (2001). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 roku. (2002). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 roku. (2003). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 roku. (2004). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Taylor, J.B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39.
 • The Act on the National Bank of Poland of 29.08.1997 year. Journal of Laws from 2013 year, item 908 (consolidated version).
 • Woodford, M. (2010). Financial Intermediation and Macroeconomic Analysis. Journal of Economic Perspectives, 24 (4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.