PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 14 (2) | 133--144
Tytuł artykułu

Introduction of the Single Currency and Inflation : the Case of Central and Eastern European Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wprowadzenie wspólnej waluty a inflacja : przypadek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Badanie wzrostu cen w pięciu krajach (Słowenii, Słowacji, Estonii, Łotwie i Litwie) miało na celu ocenę wpływu wprowadzenia wspólnej waluty (euro) na tempo wzrostu inflacji HICP w dwóch krótkoterminowych ujęciach: po pierwszym miesiącu oraz po pierwszym roku od wprowadzenia euro w tych krajach. Przyjęto hipotezę: ceny po wprowadzeniu euro mieszczą się w celu inflacyjnym, to znaczy, że nie może być mowy o ich nadmiernym wzroście, a odmienne opinie na ten temat są jedynie efektem iluzji, czyli wynikają z różnicy między inflacją faktyczną a postrzeganą. Badania prowadzono z wykorzystaniem metody porównawczej (komparatystyki). Wynika z nich, że efekt inflacyjny w krajach przyjmujących euro był wyraźnie zbieżny z poziomem wzrostu cen odnotowanym w tym samym czasie w innych krajach Unii Europejskiej, w tym również w krajach już dysponujących wspólną walutą. Z tego wynika, że przyczyn nadmiernego wzrostu cen w ujęciu krótkoterminowym nie należy szukać w związku z wprowadzeniem wspólnej waluty euro, ale raczej wyjaśniać na przykład zbieżnością cykli koniunkturalnych z grupą krajów strefy euro, w których w tym samym czasie odnotowano inflację HICP przekraczającą cel EBC, lub innymi uwarunkowaniami zwiększającymi wzrost cen we wszystkich krajach europejskich i to niezależnie od tego, czy dysponują one wspólną walutą, czy też wyłącznie walutami narodowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The study of price increases in five countries (Slovenia, Slovakia, Estonia, Latvia and Lithuania) aimed to assess the introduction of the single currency (euro) on the rate of HICP inflation in two short-term perspectives: after the first month and after the first year of the introduction of the euro in these countries. The following hypothesis was put forward: prices after the introduction of the euro are contained in the inflation target, that is, there can be no substantial increase, and contrasting views on the issue are only an effect of illusion, that is, the difference between actual and perceived inflation level. The research was carried out using the comparative method. They show that the inflation effect in the euro-adopting countries was clearly convergent with the level of price growth recorded at the same time in other European Union countries, including those already with a single currency. The result is that the reasons for excessive price growth in the short-term perspective should not be sought in connection with the introduction of the euro, but rather explained by e.g. the convergence of business cycles with these euro area countries in which HICP inflation target exceedance was recorded at the same time. There can be also any other conditions that affect price growth in all European countries, regardless of whether they belong to euro area or have its national currencies. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Inflacja   Euro   Waluta  
EN
Rocznik
Numer
Strony
133--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Akerlof, G.A., Dickens, W.T., & Perry, G.L. (1996). The Macroeconomics of Low Inflation. Brookings Papers on Economic Activity, 27(1), 1-76.
 • Amirault, D., & O'Reilly, B. (2001). The Zero Bound on Nominal Interest Rates: How Important Is It? Working Paper, 01-6, Ottawa: Bank of Canada.
 • Angelini, P., & Lippi, F. (2007). Did Prices Really Soar after the Euro Cash Changeover? Evidence from ATM Withdrawals. Central Bank of Rome: Research Department, Bank of Italy, University of Sassari, CEPR.
 • Aucremanne, L., Collin, M., & Stragier, T. (2007). Assessing the Gap between Observed and Perceived Inflation in the Euro Area: Is the Credibility of the HICP at Stake? Working Paper Research Series, 112. Brussels: National Bank of Belgium.
 • Background Policy for the ECB. Monetary Policy Strategy. 2003. O. Issing (Ed.). Frankfurt am Main: European Central Bank.
 • Brachinger, H.W. (2006). Euro Or Teuro?: The Euro-Induced Perceived Inflation in Germany. Department Of Quantitative Economics, Working Paper Series 5. Switzerland: University of Fribourg.
 • Del Giovane, P., & Sabbatini, R. (2005). The introduction of the euro and the divergence between officially measured and perceived inflation: the case of Italy. Seminar on Inflation Measures: Too high - Too Low - Intrenationally Comparable? Paper 13, Paris: OECD.
 • Gorzelak, G., Götz, M., Nowak, B., Nowak-Far, A., & Orłowski, W.M. (2017). What's next with Euro? Three scenarios for Poland. Warsaw: Robert Schuman Polish Fund.
 • HICP (2015 = 100) - annual data (average index and rate of change) [prc_hicp_aind]. Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_aind&lang=en (22.05.2018).
 • Hobijn, B., Ravenna, F., & Tambalotti, A. (2006). Menu Costs at Work: Restaurant Prices and the Introduction of the Euro. The Quarterly Journal of Economics, 121(3), 1103-1131.
 • Howitt, P. (2002). Looking Inside the Labour Market: A Review Article. Journal of Economic Literature, 40(1), 125-138. https://doi.org/10.1257/0022051026994.
 • Kokoszczyński, R. (2004). Contemporary monetary policy in Poland. Warsaw: Polish Economic Publishing House.
 • Konopczak, K., & Rozkrut, M. (2008). The impact of the introduction of the common currency on the cash flow on changes in the level of prices of the euro area countries. In Report on the full participation of the Republic of Poland in the third stage of the Economic and Monetary Union. Projects research part VIII. Warsaw: National Bank of Poland.
 • Kotliński, K. (2016). Macroeconomic effects of the introduction of the euro in Lithuania. In K. Opolski & J. Górski (Ed.). Challenges of economic integration in the European Union. Warsaw: Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw, p. 67-75.
 • Kotliński, K., & Warżała, R. (2013). Synchronization of business cycles as a criterion for membership in the euro area. Economics: Market, Economy, Society, 34, 49-64.
 • Marini, G., Piergallini, A., & Scaramozzino, P. (2007). Inflation bias after the Euro: evidence from the UK and Italy. Applied Economics, 39, 461- 470.
 • Traut-Mattausch, E., Schulz-Hardt, S., Greitemeyer, T., & Frey, D. (2004). Expectancy Confirmation in Spite of Disconfirming Evidence: The Case of Price Increases Due to the Introduction of the Euro. European Journal of Social Psychology, 34(6), 739-760.
 • Włodarczyk, B. (2016). Macroeconomic effects of the introduction of the euro in selected EU member states. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Section H, Oeconomia, 50(4), 559-568.
 • Yates, A. (2002). Monetary Policy and the Zero Bound to the Interest Rates: A Review. Frankfurt am Main: Working Paper, ECB,190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.