PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 20 | z. 10 Współczesne wyzwania rynku pracy | 189--202
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiekiem - konsekwencja zmian na rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Age Management - Consequence of Changes in the Labor Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zarządzania wiekiem jako nowego obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, będącego odpowiedzią na zmiany zachodzące w strukturze podaży na rynku pracy w kontekście procesu starzenia się społeczeństwa. Realizacji celu pracy podporządkowano układ artykułu. Ukazano zatem zarysowujące się tendencje zmian demograficznych w Polsce, opisano uwarunkowania zarządzania wiekiem, przybliżono koncepcję zarządzania wiekiem oraz wskazano na zróżnicowane podejście do zarządzania wiekiem przez organizacje funkcjonujące w różnych państwach. Artykuł został oparty głównie na krytycznej analizie literatury przedmiotu, uzupełnionej danymi wtórnymi pochodzącymi z raportów i zestawień statystycznych. (fragment tekstu)
EN
Unfavourable demographic changes are one of the most important challenges faced by most countries of the European Union. They translate directly onto an observable progressing process of the aging of society. The aging of society has negative consequences for the changes occurring in the structure of supply on the labour market. The aim of the paper is to show age management as a new area of human resources management in an organization, which is a response to changes occurring in the structure of supply on the labour market in the context of the process of the aging of society. The paper was based mostly on a critical analysis of the literature, supplemented by secondary data coming from statistical reports and summaries. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
189--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamska-Chudzińska M. (2016), Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 46 (2), ss. 334-344.
 • Bałandynowicz-Panfil K. (2009), Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa [w:] Wiśniewski Z. (red.), Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, Dom Organizatora, Toruń.
 • Cichorzewska M., Mazur B., Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E., Zimnoch K., Ziółkowska B. (2015), Zarządzanie wiekiem. Aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Fabisiak J., Prokurat S. (2012), Age Management as a Tool for the Demographic Decline in the 21stCentury: An Overview of its Characteristics, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", no. 8(4), ss. 83-96.
 • GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa.
 • GUS (2018), Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa.
 • Isopahkala-Bouret U. (2015), Graduation at age 50+: Contested efforts to construct "third age" identities and negotiate cultural age stereotypes, "Journal of Aging Studies", no. 35, ss. 1-9.
 • Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem - jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne? [w:] Kryńska E., Szukalski P. (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 • Managing an age-diverse workforce Employer and employee views (2014), Chartered Institute of Personnel and Development, March.
 • Managing the Ageing Workforce. An introductory guide to age management for HR Professional (2007), TAEN - The Age and Employment Network.
 • Mendryk I. (2013), Przesłanki wprowadzania zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, "Annales Uniwersitas Mariae Curie-Skłodowska", vol. XLVII, 2, Sectio H, ss. 103-112.
 • Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Schimanek T., Kotzian J., Arczewska M. (2015), Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Sołtys A. (2013), Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet polityki personalnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 14, ss. 57-74.
 • Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE (2009), Komisja Europejska, COM/2009/0180.
 • Stachowska S. (2012), Zarządzanie wiekiem w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, ss. 125-138.
 • Szaban J.M. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, ss. 149-159.
 • Szczepański M. (2010), Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szcześniak A. (red.) (2013), Raport: Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+, Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Warszawa.
 • Szukalski P., Wiktorowicz J. (2011), Koncepcja badań w zakresie rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Urbaniak B., Wieczorek I. (2007), Zarządzanie wiekiem pracowników [w:] Urbaniak B. (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa.
 • Zięba M., Szuwarzyński A. (2008), 50+ Zarządzanie wiekiem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.