PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 21 (70) | 202--210
Tytuł artykułu

Obciążenia fiskalne pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal Burden on Labor of Micro-Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza obciążeń fiskalnych pracy mikroprzedsiębiorstw w Polsce z wyodrębnieniem obciążeń osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w ramach tzw. samozatrudnienia oraz obciążeń odprowadzanych przez przedsiębiorcę za pracowników. W artykule zostały zaprezentowane ponadto uwarunkowania fiskalne prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie danych pochodzących z raportu Doing Business 2018 opracowanego przez Bank Światowy (World Bank Group). Zasadniczą kwestię w zakresie obciążeń fiskalnych pracy odgrywają obciążenia parapodatkowe pracy, wyrażające się w obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, co stanowi dla mikroprzedsiębiorstw jedną z większych barier w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej. W ostatnich latach Polska uzyskała znaczącą poprawę w kryterium dotyczącym czasu poświęconego rozliczeniom podatkowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present and analyze the fiscal burdens on labor of micro-enterprises in Poland with the separation of the burdens of a natural person running a business under the socalled self-employment and burdens paid by the entrepreneur for employees. The article presents also the fiscal conditions of conducting business activity based on data from the Doing Business 2018 report prepared by the World Bank Group. The basic issue of the scope of fiscal burdens on labor is quasi-tax burden, expressed in compulsory social security and health insurance contributions, which is one of the major barriers to microenterprises in the conduct and development of business. In recent years, Poland has achieved a significant improvement in terms of time devoted to tax settlements. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Doing Business 2018, The World Bank Group 2018 - www.doingbusiness.org.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 • Leibus I., Micro-enterprise tax as means of promoting entrepreneurship in Latvia, Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2012, Volume 8, Number 1.
 • Matejun M., Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012
 • Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
 • Rosiński R., Znaczenie obciążeń fiskalnych pracy w rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl.
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 Nr 123, poz. 776 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565548

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.