PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 22 | nr 3 | 7--23
Tytuł artykułu

Balkan Candidate Countries Running for Fiscal Consolidation : Legal Frameworks vs. Economic Results

Warianty tytułu
Bałkanskie państwa kandydujące na drodze do konsolidacji fiskalnej : uwarunkowania prawne a wyniki ekonomiczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule poddano analizie cztery państwa bałkańskie (Albanię, Serbię, Macedonię i Czarnogórę), zdeterminowane by przystąpić do Unii Europejskiej. W szczególności jest on poświęcony analizie ich wysiłków służących spełnieniu politycznych, prawnych i gospodarczych warunków wejścia do UE. W związku z tym głównym punktem zainteresowania autorów było prawodawstwo dotyczące unijnego paktu fiskalnego. Od strony metodologicznej badania opierały się na ocenie dokumentów prawnych, regulujących kwestie podatkowe i monetarne. Dokonano oceny kolejnych etapów ich harmonizacji z regulacjami UE. Ponadto wykonano analizy przekrojowe przy wykorzystaniu określonych wskaźników. Dodatkowo autorzy porównali osiągnięcia tych czterech państw. Rygorystyczne reguły fiskalne UE były po cichu omijane, ale częściej przez państwa członkowskie niż państwa kandydujące. Stwierdzenie to opierało się na argumentach prawnych i ekonomicznych oraz oszacowaniach matematycznych. W związku z tym autorzy postawili pytania o polityczną odwagę i zdolność finansową badanych państw do radzenia sobie z paktem fiskalnym, jaki obowiązuje 28 państw członkowskich UE. Odpowiedzi na te pytania zostały poparte licznymi analizami, zawartymi w raportach UE dla poszczególnych państw, a także tabelami i danymi liczbowymi, które umożliwiają porównanie wyników państw i ich osiągnięć gospodarczych z wymogami UE dotyczącymi konsolidacji fiskalnej. Dodatkowo, jako punkt odniesienia, wykorzystano średnią dla UE-28. W konkluzji przedstawiono wyniki analizy krzyżowej między tymi czterema państwami a 28 państwami członkowskimi UE, wraz z towarzyszącą im argumentacją dotyczącą głównego stwierdzenia o postępach badanych państw bałkańskich w obszarze prawa i gospodarki, a także prognozą na przyszłość. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is four Balkan countries (Albania, Serbia, Macedonia, and Montenegro) that are determined to join the European Union. More particularly, it looks at their work towards accomplishing the political, legal and economic requirements for the EU. Thus, the legislation with the EU Fiscal Compact is the prime focus. Methodologically, the research is based on an assessment of fiscal and monetary legal documents, evaluating the stages of accomplishing the harmonization with the EU's conditions. Further, cross-section analyses are made by in putting selected indicators; additionally, the authors compare the four countries' achievements. The EU's rigorous fiscal rules are being quietly bypassed, but more frequently by existing member states than the candidate states; this statement is founded on legal and economic arguments, with mathematical estimations. Consequently, the authors question the political courage and financial capacity of the examined countries to cope with the fiscal compact of the superior EU 28 members. The answers are supported with numerous analyses of EU Reports for each country, as well as tables and figures that compare the states' results and economic achievements vs. EU fiscal consolidation rules. The EU 28 average is givenin addition as a comparison. The conclusion gives across analysis between the four countries and the EU 28 member states, with accompanying argumentation to the main statement about the legal and economic developments of the examined Balkan countries as well as a future prognosis. (original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
7--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ss. Cyril and Methodius University, Republic of Macedonia
 • Ss. Cyril and Methodius University, Republic of Macedonia
 • American College, UACS, Skopje, Republic of Macedonia
Bibliografia
 • Bickerton, J., Hodson, D., Puetter, U. (2015), The New Intergovernmentalism: States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era, Chapter 7, Oxford University Press, Oxford.
 • Burret, T., Schnellenbach, J. (2013), Implementation of the Fiscal Compact in the Euro Area Member States, German Council of Economic Experts, Working Paper 08/2013.
 • Calliess, C. (2012), From Fiscal Compact to Fiscal Union? New Rules for the Eurozone, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 14.
 • Calovic Markovic, V., Maras, V., Maskovic, A. (2017), Montenegro Public Debt Analyses, Balkan Monitoring Public Finances.
 • Djurovic-Todorovic, J., Djordjevic, M. (2015), Results of Fiscal Consolidation in Republic of Serbia, Procedia Economics and Finance 19.
 • Durmishi, A., Patonov, N. (2016), Albania's Fiscal Governance: A Good Example in EU Perspective, "Journal of International Relations", Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava, Volume XIV, Issue 2.
 • ECB (2000), The Eurosystem and the EU enlargement process, ECB Monthly Bulletin.
 • European Commission, 2016 Macedonia Report, COM 2016.
 • European Commission, Communication from the Commission, The Fiscal Compact: Taking Stock, Brussels, 22.2.2017 C(2017) 1200 final.
 • European Commission, Montenegro 2016 Report, COM 2016.
 • European Commission, Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, 22.2.2017, C(2017) 1201 final.
 • Hristovska, B., Spasova, T. (2017), Analyses of Public Debt in Republic of Macedonia, Balkan Monitoring Public Finances.
 • Jonas, J. (2010), Fiscal Objectives in the Post IMF Program World: The Case of Albania, IMF Working Paper WP/10/77.
 • Kalas, B., Andrasic, J., Pjanic, M. (2016), Aspects of Fiscal Consolidation: Evidence from Serbia, The European Journal of Applied Economics, 13 (2).
 • Klepsvik, K., Emery, R., Finn, B., Bernhard, R. (2014), Budgeting in Albania, OECD Journal on Budgeting, OECD Publishing, Vol. 2013/2.
 • Maksimovska Stojkova, A., Zafiroski, J., Neshovska Kjoseva, E. (2018), Coping with the EU Fiscal Compact: Cross Section Analysis of the Legal Framework and Economic Results by the Candidate Balkan Countries, JOR: Jahrbuch fur Ostreht, Band 59, ISSN 0075-2746, Verlag C.H. Beck, IOR Munchen.
 • Ministry of Finance of Albania (2017), Public Financial Management Strategy 2014-2020: 2016 Monitoring Report, Government of Albania.
 • Treaty on European Union, Official Journal C 191, 29.7.1992.
 • Treaty on Stability, Coordination, and Governance in the Economic and Monetary Union, agreed at the EU summit of 30 January 2012, signed on 2 March by the Heads of State or Government of all EU countries, with the exception of the United Kingdom and the Czech Republic.
 • World Bank Group Partnership (2015), Albania - Program Snapshot, 2015, World Bank.
 • Zafiroski, J. (2014), The Need for Fiscal Rules in the Constitution of the Republic of Macedonia, Pravnik, No. 271.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565574

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.