PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 21 (70) | 220--233
Tytuł artykułu

Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pension Risk and Voluntary Pension Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec ograniczania relatywnej wysokości świadczeń z publicznych systemów emerytalnych coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe zabezpieczenia emerytalne. W ujęciu polskim tworzone są one z indywidualnej inicjatywy lub inicjatywy pracodawcy. Podstawową rolą tego zabezpieczenia jest zapewnienie utrzymanie standardu życia po przejściu na emeryturę, a wynika ono ze świadomości przyszłego emeryta. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie charakterystyki ryzyka w dodatkowych zabezpieczeniach emerytalnych ze wskazaniem na ich powszechność. W pracy wykorzystano przegląd literatury oraz analizy statystyczne. Przeprowadzone rozważania wskazują na niejednoznaczność definicji ryzyka emerytalnego oraz niska popularność IKE i IKZE wśród polskiego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In view of limiting the relative amount of benefits from public pension systems, voluntary pension security becomes increasingly important. In Polish terms, they are created from an individual initiative or initiative of the employer. The primary role of this security is to ensure that the standard of living is maintained after retirement, and it results from the awareness of the future pensioner. The purpose of this study is to characterize the risk in voluntary pension, indicating its universality. The work uses a literature review and statistical analysis. The considerations made indicate the ambiguity of the definition of voluntary risk and the low popularity of IKE and IKZE among Polish society. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Ando A., Modigliani F., (1963) The life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests, "American Economic Review", no. 53.
 • Arrow K. J., (1979) Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 • Białowąs S. (2013), Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych. Postawy, determinanty, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Buła P., (2003) Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Chybalski F. (2012) Problem racjonalności w decyzjach emerytalnych. Rozważania teoretyczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania nr 262, s. 64-75.
 • Czekaj J., Dresler Z. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dickson G. A. C., (1991) Risk and Insurance, The Chartered Insurance Institute, Cambridge, s. ½- 1/12.
 • Drucker P. F., (1995) Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność, Czytelnik, Warszawa.
 • Fox J. (2013) Why Retirement Risks Are Best Shared, Harvard Business Review z dnia 9.08.2013.
 • Handschke J., Łyskawa K., Ratajczak J., (2005) Ryzyko emerytalne w systemie zabezpieczenia na starość,(w:) Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Jędralska K. red., (2010) Zarządzanie niepewnością, AE, Katowice.
 • Jedynak T. Ryzyko starości a dodatkowy system emerytalny w Polsce Zesz. Nauk. UEK, 2016; 8 (956): 5-22. DOI: 10.15678/ 2016.0956.0801
 • Kania P. (2014) Uwaga! Ryzyko emerytalne. Grozi dożywotnią pracą "Finanse Osobiste" z dnia 25.03.2014 [online].
 • Knight F. H., Risk, (1921) Uncertainty and Profit, University of London, London.
 • Kreim E., (1988) Zukunftsorientierte Kreditenscheidung, Gabler, Wiesbaden.
 • Krupski R. (red.), (2005) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Kuc B. R., (2007) Ryzyko menedżerskie - determinanty osobowościowe i sytuacyjne (ryzykanci, hazardziści, asekuranci) w: Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B. R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa, s. 11-26.
 • Lach D. E. (2014) O zabezpieczeniu na starość i ryzyku "starości" - raz jeszcze "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 3/2014, s. 2-8.
 • Martin J. E., Heaulme P. F., (1998) Risk Management: Techniques for Managing Project Risk, w: Field Guide to Project Management, ed. D. I. Cleland, Van Nostrand Reinhold, New York, s. 162- 182.
 • Pawlak M. (2017) Najlepsze IKZE w Dobrowolnych Funduszach Emerytalnych z dnia 15 listopada 2017 [online] serwis emerytalny.rp.pl
 • Philip F. (1967), Risiko und Risikpolitik, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Poteraj J. (2011), Metoda ubezpieczeniowa w zarządzaniu ryzykiem starości (w:) Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rogowski W., Grzywacz J., (1999) Ryzyko kredytowe - pojęcie oraz klasyfikacje, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 20-23.
 • Rowe W.A. (1977), An Anatomy of Risk, John Wiley and Sons, New York.
 • Rutecka J. (2014), Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342, Wrocław s. 256- 265,https://doi.org/10.15611/pn.2014.342.24.
 • Stanisławek R. (2018) Co się bardziej opłaca: IKE czy IKZE? Nareszcie wiadomo! [online] www.opiekuninwestora.pl z dnia 10.02.2018.
 • Szczepański M. (2014), Zarządzanie ryzykiem długowieczności w polskim systemie emerytalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65, Szczecin.
 • Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Teczke J. (1996) Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, Prace Komisji Organizacji i Zarządzania PAN, Kraków.
 • Tyszka T., (1997) Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Willett A. H., (1951) The Economic Theory of Risk and Insurance, Homewood, Philadelphia.
 • Williams A., Smith M., Young P. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • https://konto-ikze.pl/porownanie z dnia 12.02.2018.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.