PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 20 | z. 10 Współczesne wyzwania rynku pracy | 273--285
Tytuł artykułu

Slavery, Trafficking in Human Beings and Forced Labour as Phenomena of Special Danger - an Attempt of the Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek taneczny w Polsce rozwija się obecnie wyjątkowo dynamicznie. Szkoły i kluby tańca oferują swoim klientom szeroką gamę usług - od zorganizowanych zajęć grupowych, po lekcje indywidualne. Wykonywanie zawodu instruktora tańca wydaje się wielu młodym osobom niezwykle atrakcyjną pracą, dlatego liczebność tej grupy zawodowej wciąż rośnie. W Polsce otoczenie rynkowe tej branży jest niezwykle korzystne. Jednak instruktorzy, mimo tak sprzyjających trendów rynkowych, borykają się aktualnie z problemem braku standardów kwalifikacji zawodowych oraz niespójnym systemem kształcenia na skutek deregulacji zawodu instruktora sportu.(fragment tekstu)
EN
The market of dance schools in Poland is very rich and varied, and surprisingly still not saturated. The number of people willing to participate in dance classes is constantly increasing, to the extent that there are often no vacancies in the courses. This creates a field for action for new companies. Although already 5 years ago the deregulation of the profession of trainer and sport instructor has become a reality (the deregulation act came into force on 23 August 2013), the training staff market is constantly developing. Due to the popularity and commercialism of dance, the numbers of instructors in Poland are constantly increasing. However, the level of their knowledge and skills is debatable. Today's reality puts complex demands on them that not everyone can cope. The instructor must be not only a specialist in his field, but it is highly desirable that he simultaneously has the characteristics of a psychologist, pedagogue, coordinator, and manager. The article aims is analysis of the current situation of dance instructors on the labor market, their characteristic and approximate the market requirements towards them. It shows possibilities as well as threats on taking up this profession.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
273--285
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Applied Sciences in Wałcz, Poland
 • University of Applied Sciences in Wałcz, Poland
Bibliografia
 • Andrees B. (2010), Praca przymusowa i handel ludźmi. Podręcznik dla inspektorów pracy, Międzynarodowe Biuro Pracy, Wrocław.
 • Bales K. (2005), Understanding Global Slavery: A Reader, University of California Press, Berkeley.
 • Bieżuńska-Małowist I., Małowist M. (1987), Niewolnictwo. Wielkie problemy dziejów człowieka, Czytelnik, Warszawa.
 • Jasudowicz T. (2013). Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, "Studia Prawa Publicznego", No 3, pp. 1-42.
 • Jurewicz J. (2011), Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lasocik Z. (2007), Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka - wyzwania dla kryminologii, Archiwum Kryminologii, Warszawa.
 • Lasocik Z. (2012), O handlu ludźmi w Polsce, czyli o ewolucji zjawiska i budowie systemu jego eliminowania, Archiwum Kryminologii, Warszawa.
 • Łopatka A. (1970), Słownik wiedzy obywatelskiej, PWN, Warszawa.
 • Nowak B. (2006), Współczesny handel ludźmi a nowożytny handel niewolnikami [in] Z. Lasocik (ed.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Nowicki M.A. (2006), Pierwszy wyrok Trybunału w Strasburgu dotyczący problemu współczesnej niewoli domowej i poddaństwa w Europie [in:] Z. Lasocik (ed.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa.
 • Obsznajczyk A. (2008), Profil społeczno-demograficzny ofiar handlu ludźmi, MSWiA, Warszawa.
 • Runiewicz-Jasińska R. (2011), Handel ludźmi - współczesna zbrodnia przeciwko godności. Kazus europejskich szlaków handlowych [in:] W. Wacławczyk, K. Żarna (eds.), Zbrodnia i kara. Ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Skinner E.B. (2010), Zbrodnia. Twarzą w twarz ze współczesnym niewolnictwem, Znak, Kraków.
 • Standing G. (2014). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiśniewski M. (2007), Handel ludźmi - statystyka [in:] MSWiA (ed.), Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu, WSWiA, Warszawa.
 • http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85932/infografikawalka- z-handlem-ludzmi-w-unii-europejskiej, access: 27.06.2019.
 • https://www.globalslaveryindex.org/, access: 17.07.2018.
 • http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/statystyki/6143,Dane-statystyczne.html, access: 17.07.2018.
 • https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizydotyc/ 6936,Handel-ludzmi-w-Polsce-Raport-2017.html, access: 17.07.2018.
 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19310040022/O/D19310022.pdf, access: 17.07.2018.
 • https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf, accessed 17.07.2018.
 • http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/handel-ludzmi-i-przest/50848,Handelludzmii- przestepstwa-okoloprostytucyjne.html, access: 17.07.2018.
 • Handel ludźmi w Polsce [online], handelludzmi.eu/download/91/13077/Raport2015-final.pdf, access: 17.07.2018.
 • International Labour Office, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/declaration/documents/publication/wcms_243391. pdf, access: 17.07.2018.
 • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne [online], https://handelludzmi.eu, access: 17.05.2019.
 • Trafficking in Persons Report June 2018 U.S. Department of State [online], https://www.state. gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/index.htm, access: 17.07.2018.
 • PDPC uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. [online], http://www. unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, access: 17.07.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.