PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (25) | 49--61
Tytuł artykułu

Ewolucja wiedzy o zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce

Warianty tytułu
Evolution of Knowledge about Consumer Behaviours of Households in Poland = Èvolûciâ znanij opotrebitelʹskom povedenii domohozâjstv v Polʹše
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter koncepcyjny. Przyjęto założenie, że ewolucja wiedzy jest efektem prowadzonych badań. Celem rozważań jest wskazanie trendów zmian w badaniach ukierunkowanych na zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych, ze szczególnym podkreśleniem kwestii trwałości i zmienności tych zachowań. Uwidaczniają się one zarówno w definiowaniu pojęć, jak i w ujęciach metodycznych przyjętych w prowadzeniu badań, a także w merytorycznych opisach prezentujących wyniki badań. Podjęto próbę usystematyzowania tych kwestii. Wskazano na konieczność interdyscyplinarnego i kompleksowego ich wyjaśniania. Odwołując się do korzystania z dorobku dyscyplin pokrewnych i uwzględniając efekty najnowszych odkryć w zakresie mechanizmów zachowania człowieka, zaproponowano własną propozycję modelowego ujęcia wyjaśniania terminu "zachowanie" jako złożonego procesu, którym steruje mózg człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is of the conceptual nature. The author assumed that evolution of knowledge is an effect of research being carried out. The aim of considerations is to indicate the trends of changes in the research aimed at consumer behaviours of households, with a particular emphasis of the issue of constancy and variability of those behaviours. They become apparent both in the defining the notions and in the methodological approaches adopted in carrying out research as well as in the substantial descriptions presenting the research findings. The author undertook an attempt to systematise these issues. She pointed out to the necessity of interdisciplinary and complex explanation thereof. Referring to the use of achievements of relative disciplines and considering the effects of the newest discoveries in the area of mechanisms of human behaviour, she put forward her own proposal of a model approach to the explanation of the term 'behaviours' as a complex process steered by the human brain. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bombol M., Dąbrowska A. (2003), Czas wolny-konsument-rynek-marketing, LIEBER Warszawa.
 • Burgiel A. (2005), Wpływy interpersonalne a racjonalność zachowań, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck Warszawa.
 • Cameron-Bandler L., Lebeau M. (1995), W niewoli uczuć, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Izard C.H. (1981), Die Emotionen des Menschen: Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionen Psychologie, Weinheim u.a., Beltz.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument, Typologia, Zachowania, HELION, Gliwice.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.) (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina. Poznań.
 • Kędzior Z. (red.) (2007), Konsument - gospodarstwo domowe - rynek, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Kieżel E. (red) (1999), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Kieżel E.,Smyczek S. (red.) (2011), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, PLACET, Warszawa.
 • Kramer J. (1991), Synteza wyników badań nad programem RP.III.39 "Zmiany w strukturze konsumpcji", AE Katowice, IRWiK Warszawa, luty, mp.
 • Kramer J. (red.) (1999), Zachowania podmiotów rynkowych, PWE, Warszawa.
 • Kusińska A.(red.) (2002), Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, IRWiK Warszawa.
 • Laehman I., Lachman J.L., Butterfield E.C. (1979), Cognitive Psychology and Information Processing. An Introduction, Lawrence Erlbaum, Hillsdale.
 • Lowenstein G. (2011), The Creative Destruction of Decision Research, "Journal of Consumer Research", No. 3(28).
 • Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.) (1998), Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Mowen J.C. (1987), Consumer Behavior, Macmillan Publishing, New York-London.
 • Mróz В. (red.) (2009), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa.
 • Pałaszewska-Reindl T. (1990), Synteza badań nad konsumpcją w gospodarstwach domowych, SGGW-AR, Warszawa.
 • Plutchik R. (1980), Emotion and Psychorevolutionary Synthesis, Hagerstown, Harper and Row, New York.
 • Pradeep A.K. (2010), Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży. Helion S.A., Gliwice.
 • Przegląd opracowań końcowych RP.III.39 Zmiany w strukturze konsumpcji (1991), Akademia Ekonomiczna, Katowice, IRWiK, Warszawa, luty, mp.
 • Słaby T. (2012), Jakość życia zalążkowej klasy wyższej w Polsce w latach 2011-2012, (w:) M. Bombol (red.), Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szczepański J. (red.) (1987), Badania nad wzorami konsumpcji, Ossolineum, Wrocław.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Światowy G. (2018), Interdyscyplinarność w badaniach nad zachowaniem konsumentów-ujęcie terminologiczne, (w:) A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, R. Kasprzak, B. Mróz (red.), Jakość życia. Konsumpcja. Monografia dedykowana prof. Teresie Słaby, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Zaltman G. (2008), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Harward Business Press, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Zimbardo Ph. (1999), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565686

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.