PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 52 | 63--75
Tytuł artykułu

Aktywność sołectw wspierających rozwój społeczny w ramach Programu Odnowy Wsi w latach 2013-2015

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of Villages Supporting Social Development under the Rural Renewal Programme in 2013-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odnowa wsi jako metoda rozwoju stanowi jeden ze sposobów osiągania celów rozwojowych, rozumianych nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale poprawy szeroko rozumianej jakości życia, której nie osiągniemy bez zaangażowania samych mieszkańców. Celem artykułu jest przedstawienie Programu Odnowy Wsi (na przykładzie województwa opolskiego) jako elementu przyczyniającego się do rozwoju kapitału społecznego, czego wyrazem może być liczba przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa. Zostały przeanalizowane sprawozdania sołectw (około 600 rocznie) z realizacji programu w latach 2013-2015. Podstawową metodą prezentacji wyników badań jest analiza opisowa z użyciem metod ilościowych, w tym analizy porównawczej. W pracy dokonano syntetycznego ujęcia problematyki rozwoju obszarów wiejskich, kapitału społecznego oraz Programu Odnowy Wsi. W części empirycznej opracowania przedstawiono wyniki analizy porównawczej średniorocznych liczb działań Programu Odnowy Wsi, przypadających na jedno sołectwo w gminie województwa opolskiego oraz średniorocznych liczb działań przypadających na jedną gminę województwa opolskiego. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, iż Program Odnowy Wsi, tam, gdzie dotychczas był realizowany, okazał się skuteczną koncepcją i metodą rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki niemu przy niewielkiej ilości środków zmobilizowano liczne społeczności wiejskie do dużej aktywności, czego wyrazem jest liczba realizowanych przedsięwzięć.(abstrakt oryginalny)
EN
The village renewal as a development method is one of the ways to achieve development goals, understood not only as an improvement of the infrastructure quality - but in general - as an enhancement of the widely comprehended life quality, which cannot be achieved without involvement of inhabitants themselves. The aim of this article is an attempt to present the Village Renewal Programme (with the example of the Opolskie Voivodeship) as an element stimulating local communities, strengthening social capital, which can be expressed by the number of projects implemented by individual rural administrative units. To achieve this aim, the reports of the rural administrative units (about 600 a year) on the implementation of the Rural Renewal Programme (in the period of 2013-2015) were analyzed. The most important conclusion that can be drawn from the conducted research is that the Rural Renewal Programme has proved to be an effective concept and method for developing rural areas, where it has been implemented so far. By the means of this undertaking it was possible to mobilize numerous rural communities with inadequate amount of funds to initiate activities, which had been reflected in the number of implemented projects.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Strony
63--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Błąd M., 2005, Znaczenie programów odnowy wsi w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 205-232.
 • Chądzyński J., 2007, Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDEWu.pl, Warszawa, s. 63-104.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2004, Rola elit wiejskich w "kapitalizowaniu" zasobów społecznych wsi, Wieś i Rolnictwo, 2 (123), s. 28-43.
 • Jaszczak A., Žukovskis J., Antolak M., 2017, The role of rural renewal program in planning of the village public spaces: systematic approach, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 39.4, s. 432-441.
 • Kłodziński M., 2006, Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [w:] Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 43-44.
 • Niedźwiecka-Filipiak I., Rola architekta krajobrazu w programie odnowy wsi, Czasopismo techniczne. Architektura, 104, 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, s. 59-61.
 • Osiecka-Chojnacka J., Kłos B., 2010, Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach wiejskich, Studia BAS (Biuro Analiz Sejmowych), 4 (24), s. 51-84.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Szafraniec K., 2007, O kapitale społecznym. Nowe Życie Gospodarcze. Wyzwanie przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa, s. 15-16.
 • Wilczyński R., 1999, Europejski Program Odnowy Wsi - wykorzystanie w województwie opolskim doświadczeń Nadrenii-Palatynatu i Dolnej Austrii, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 93-108.
 • Wilczyński R., 2002, Odnowa wsi jako metoda wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Program Agro-Info, Poznań.
 • Wilczyński R. 2005, Village Renewal as an Environment of Prevention and Pliant to Cultural Heritage in Shaping the Rural Landscape, Architektura Krajobrazu, 1, s. 10-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565720

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.