PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 22 | nr 1 | 69--83
Tytuł artykułu

Deontologiczne zasady dobrej administracji w dokumentach UE : uwagi o ich wdrażaniu w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Deontological Principles of Good Administration in EU Documents : Comments on Their Implementation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej zapewnia nie tylko doskonalenie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, ale przede wszystkim przestrzeganie przez urzędników zasad etycznych. Dlatego istotną rolę w tym procesie odgrywają standardy etyczne dobrej administracji wskazane w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji. Zasady te mają także zastosowanie do oceny funkcjonowania administracji publicznej. Wskazują obowiązki administracji wobec obywateli. Celem artykułu jest ocena znaczenia zasad etyki jako czynnika warunkującego sprawność funkcjonowania administracji samorządowej. Badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników urzędów samorządowych i ich interesariuszy pozwoliły zidentyfikować najczęściej występujące nieprawidłowości w pracy urzędników oraz wskazać znaczenie zasad etyki w procesie ich eliminowania. (fragment tekstu)
EN
The proper functioning of local-government administration means not only improving legal and organisational solutions, but mainly officials abiding by ethical principles. Therefore, an important role in the process is played by the ethical standards of good administration referred to in the European Code of Good Administrative Behaviour. The principles apply to the assessment of the operation of public administration. They reflect the duties of the administration towards the citizens. The purpose of this paper is to assess the importance of the principles of ethics as a factor conditioning the efficient operation of local government administration. The questionnaire research carried out among local government staff and their stakeholders enabled the identification of the most frequent irregularities in the work of the officials and indicates the importance of the principles of ethics in the process of eliminating irregularities. (original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
69--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszów
Bibliografia
 • Bugdol, W. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Czajka, Z. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Izdebski, H., & Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
 • Izdebski, H. (2010). Kodyfikacja etyki w służbie publicznej - doświadczenia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej. Diametros, 25, 20-29.
 • Kowalczyk, L. (2008). Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian z podejściu do administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, 11(1), 4-14.
 • Lipowicz, I. (2005). Prawo obywatela do dobrej administracji, referat z konferencji "Dobra Administracja" posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.
 • Modzelewski, P. (2012). System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Suchodolski, B. (2012). Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 21(94), 153-169.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej. Dz.Urz. UE 201.C285/3 z 29.09.2011.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dz.Urz. UE 2016 C 202.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Pre-zydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2017, poz. 1257.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201.
 • Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilne. M.P. 2011, nr 93 poz. 953.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565842

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.