PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (25) | 87--113
Tytuł artykułu

Konsumenci wiejscy na rynku towarów i usług konsumpcyjnych

Warianty tytułu
Rural Consumers in the Market for Consumer Goods and Services = Selʹskie potrebiteli na rynke potrebitelʹskih tovarov i uslug
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie zachowań wiejskich konsumentów na rynku towarów i usług konsumpcyjnych. Wstęp do analiz stanowi krótka charakterystyka populacji mieszkańców wsi, w tym ich sytuacji materialnej i społeczno-demograficznej. Następnie omówione zostały takie problemy, jak zachowania konsumentów wiejskich podczas dokonywania zakupów, deklarowane jako trwałe zachowania konsumpcyjne, czynniki decydujące o wyborze wybranych grup produktów. Przedstawiono również postawy konsumentów wiejskich wobec nowości rynkowych, stopień zainteresowania innowacyjnymi produktami i usługami, a także opinie dotyczące wymiany posiadanych dóbr trwałych na nowe. W podsumowaniu zamieszczono ogólną ocenę zachowań konsumpcyjnych mieszkańców wsi i przedstawiono ich udział w segmentach konsumentów wyodrębnionych ze względu na postawy wobec innowacyjnych towarów i usług. W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych zrealizowanych w IBRKK w latach 2012-2015 w ramach projektu pt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce (NCN 2012/05/B/HS4/04006) i źródła wtórne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present behaviours of rural consumers in the market for consumer goods and services. An introduction to analyses is a brief description of the population of village dwellers, including their financial and sociodemographic situation. Next, there are discussed such problems as behaviours of rural consumers while shopping, declared as their permanent consumer behaviours, the factors deciding the choice of the selected groups of products. There are also presented attitudes displayed by rural consumers towards market novelties, the degree of interest in innovative products and services as well as their opinions on replacement of the durables held with new ones. In resumption, the authors gave a general assessment of consumer behaviours of rural dwellers and presented their share in the consumer segments singled out by their attitudes towards innovative goods and services. In their article, the authors made use of findings of empirical research implemented in IBRKK in 2012-2015 within the project Consumption in an Innovative Economy (NCN 2012/05/B/HS4/04006) and secondary sources (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB Warszawa
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB Warszawa
Bibliografia
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 • Brzozowska-Woś M. (2010), Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów, (w:) Marketing. Ujęcie relacyjne, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • CBOS (2015) Polacy o życiu na wsi, Komunikat z badań nr 15/2015, Warszawa.
 • Diagnoza Społeczna 2015 (2016), http//www.diagnozaspoleczna.pl.
 • GUS (2017a), Budżety gospodarstw domowych w 2016 r., Warszawa.
 • GUS (2017b), Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w2016r.(stan 31.XII.2016 г.), "Informacje i analizy statystyczne", Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska B. (2016), Społeczności wiejskie - Stabilizacja procesu przemian, (w:) J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska Wieś 2016. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, e-book.
 • Foxall G.R., Golgsmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menagera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frenkel I. (2016), Ludność wiejska, (w:) J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska Wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, e-book.
 • Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Halamska M. (2016), Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w Polsce i jej przestrzenne zróżnicowanie, "Wieś i Rolnictwo", nr 1 (170).
 • Halamska M. (2015), Zróżnicowanie społeczne " wiejskiej Europy ", "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (169).
 • Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce (2016), A. Olejniczuk-Merta (red.), PWE, Warszawa.
 • Kotler P., Keller K.L. (2017), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2009), Przemiana kulturowa Polaków w warunkach transformacji systemowej, (w:) Z. Kędzior, M. Jaciow (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska-Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
 • Misiąg F. (1997), Zachowania nabywców, (w:) J. Pindakiewicz (red.), Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi (2016), J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Wydawnictwo Scholar, Warszawa, e-book.
 • Rudnicki L. (2000), Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2017), http:/www.stat.gov pl [dostęp: 29.05.2018].
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2018), http:/www.stat.gov pl [dostęp: 29.05.2018].
 • Woźny D. (2012), Uwarunkowania zachowania młodych konsumentów na rynku mebli. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań.
 • Zawalińska K., Śliwowska Z., Caliński J., Droździel K., Michalska A. (2016), Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015, "Wieś i Rolnictwo", nr 3 (172).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.