PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 5 | 7--14
Tytuł artykułu

A Quarter-Century Activity of the Committee of the Regions of the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ćwierćwiecze działalności Komitetu Regionów Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Komitet Regionów został ustanowiony na podstawie Traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 r., a rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Składa się on z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, którzy uzyskali mandat wyborczy od społeczności, które reprezentują. Liczba członków Komitetu była ustalana w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich oraz przyjęto, że jego skład nie powinien przekroczyć 350 członków. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Komitetu określa jego Regulamin wewnętrzny. Komitet jest organem o charakterze doradczym, konsultowanym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Opracowuje on opinie w ramach procedury obligatoryjnej, fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy. Może też uchwalać rezolucje oraz przygotowywać raporty, analizy i opinie perspektywiczne. Komitet ma prawo do wnoszenia skarg do TSUE w celu ochrony jego prerogatyw oraz w związku ze stosowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The Committee of the Regions was established on the basis of the Maastricht Treaty of 7 February 1992, and began operating in March 1994. It consists of representatives of regional and local authorities who have obtained electoral mandates from the communities they represent. The number of members of the Committee was set for individual Member States and it was assumed that its composition should not exceed 350 members. The organizational structure and principles of the Committee's operation are set out in its Rules of Procedure. The Committee is an advisory body consulted by the European Parliament, the Council and the Commission. It prepares opinions as part of obligatory, optional and own-initiative procedures. It can also adopt resolutions and prepare reports, analyses and outlook opinions. The Committee has the right to bring cases before the Court of Justice of the European Union in order to protect its prerogatives and to apply the principles of subsidiarity and proportionality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
7--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Sklodowska University, Poland
Bibliografia
 • Apostolache, M.C. 2014. "The Place and Role of the Committee of the Regions within the European Institutional Assembly." Analele Universitatii Titu Maiorescu (13): 24-38.
 • Bielecka, M. 2007. Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska. Warszawa: CeDeWu.
 • Cole, T. 2005. "The Committee of the Regions and Subnational Representation to the European Union." Maastricht Journal of European and Comparative Law 12 (49): 49-72. doi: 10.1177/1023263X0501200103.
 • Guziejewska, B. 2018. "Funkcje i przyszłość Komitetu Regionów w unijnych i krajowych procesach decyzyjnych." Studia Regionalne i Lokalne (2): 118-132.
 • Högenauer, A.-L. 2008. "The Impact of the Lisbon Reform Treaty on Regional Engagement in EU Policy-Making - Continuity or Change?" European Journal of Law Reform 10 (4): 535-555.
 • Karski, K. 2013. "Komitet Regionów w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej." In Oddziaływanie na procesy decyzyjne Unii Europejskiej. Podręcznik dla członków i zastępców członków Komitetu Regionów, edited by J. Majchrowski, 199-268. Warszawa: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kornobis-Romanowska, D., and J. Łacny. eds. 2012. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 3, (Art. 223-358). Edited by A. Wróbel. Komentarz Lex. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kuligowski, R. 2015. Komitet Regionów jako organ doradczy Unii Europejskiej. Doctoral thesis, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Mandrino, C. 2008. "The Lisbon Treaty and the New Powers of Regions." European Journal of Law Reform 10 (4): 515-533.
 • Mik, C. 2006. "Status władz regionalnych i lokalnych państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle prawa wspólnotowego." Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68 (2): 221-252.
 • Sobolewski, A. 2011. "Komitet Regionów w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej." Disputatio. Studenckie Zeszyty Naukowe (1/2): 215-237.
 • Truskolaski, T., and K. Waligóra. 2012. "Komitet Regionów Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja międzynarodowej aktywności samorządów." Białostockie Studia Prawnicze (12): 23-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171565966

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.