PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (25) | 144--162
Tytuł artykułu

Sustainable Development, Sustainable Consumption, Sustainable Household, Sustainable Consumer : Theoretical and Empirical Impressions

Warianty tytułu
Zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, zrównoważone gospodarstwo domowe, zrównoważony konsument - impresje teoretyczno-empiryczne = Ustojčivoerazvitie, ustojčivoe potreblenie, ustojčivoe domohozâjstvo, ustojčivyjpotrebitelʹ - teoretiko-èmpiričeskie oŝuŝeniâ
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Sustainable consumption as an integral condition for sustainable development is a recommendation to change the lifestyle. As a consequence, it is necessary to change the importance of individual values in order to place the autotelic values relating to the common wealth on the top of individual hierarchy of values, instead of the ubiquitous egocentric point of view on the world and other people. In the Polish society, which is still oriented on consumption possibilities, this idea is at the initial stage of development, as was proved by the presented research. The general interpretation shows that in most cases the concept of sustainable consumption is identified with a healthy, balanced diet and counteracting wasting, especially in the case of food. An important result is the fact that in the society there are only few examples of practical adherence to the sustainable consumption patterns, as well as the respondents do not declare their behaviour as consistent with the indicated patterns. Therefore, it may be concluded that, in the Polish reality, both the sustainable consumer and the sustainable household are still visions, and to make them real there is still a long way ahead. Key words: sustainable consumption, sustainable nutrition, meat consumption as a factor related to sustainable consumption. (original abstract)
Zrównoważona konsumpcja jako integralny warunek zrównoważonego rozwoju to rekomendacja zmiany stylu życia, a w konsekwencji koniecznego przemieszczenia ważności poszczególnych wartości w duchu umieszczenia na wyższych piętrach hierarchii wartości autotelicznych znamiennych odniesieniem do dobra wspólnego w miejsce wszechobecnego egocentrycznego spojrzenia na świat i innych ludzi. W polskim społeczeństwie, wciąż jeszcze zachłystującym się możliwościami konsumpcji, idea ta jest w inicjalnym etapie rozwoju, czego dowodzą przytoczone badania własne. Z ich ogólnej interpretacji wynika, że w większości przypadków koncepcję zrównoważonej konsumpcji utożsamia się ze zdrową, zrównoważoną dietą i przeciwdziałaniem marnotrawstwu, zwłaszcza żywności. Znamiennym wynikiem jest przyznanie, że zarówno w społeczeństwie nie ma zbyt wielu przykładów praktycznego stosowania się do wyznaczników zrównoważonej konsumpcji, jak również sami respondenci nie deklarują, by ich zachowania w większości były z nimi zgodne. Można by zatem stwierdzić, że zarówno zrównoważony konsument, jak i zrównoważone gospodarstwo domowe w polskiej rzeczywistości to wciąż wizje, do urealnienia których czeka nas długa droga. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
144--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Nestlé Polska SA
Bibliografia
 • Batóg A. (2017), Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku mięsa wołowego w województwie świętokrzyskim, praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 • Borja A., Bricker S.B., Dauer D.M., Demetriades N.T., Ferreira J.G., Forbes A.T., Hutchings P., Jia X., Kenchington R., Marques J.C., Zhu Ch. (2008), Overview of integrative tools and methods in assessing ecological integrity in estuarine and coastal systems worldwide, "Marine Pollution Bulletin", Vol. 56, Iss. 9.
 • CBOS (2016), Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_115_16.PDF [access: 07.09.2017].
 • Dutilh С., Kramer K.J. (2000), Energy consumption in the food chain, Ambio, 29, 98-101.
 • EIPRO (Environmental Impact of Products) (2006), Analysis of the life cycle environmental impacts related to the final consumption of the EU-25, Main report, Technical Report EUR 22284 EN, European Commission Joint Research Centre (DG JRC), http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur22284en.pdf [access: 20.10.2017].
 • FAO (2010), Final Report of International Scientific Symposium Biodiversity and Sustainable Diets United Against Hunger 2011, 3-5 Nov, Rome.
 • FAO (2011), Global food losses and food waste - Extent, causes and prevention, Rome.
 • FAO (2012), Sustainable Diets and Biodiversity. Directions and Solutions for Policy, Research and Action, http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf, [access: 2014.11.08].
 • FPBŻ (2016), Marnowanie jedzenia to śmierdząca sprawa, Warszawa, https://www.bankizywnosci.pl/_Resources/Persistent/f468cf8e758d7ff5233d2c- -408f063 8c7476df410/Raport%20Nie%20marnuj%20jedzenia%202016%20 _%20cze%CC%A8 s%CC%81 c%CC%81 %20l%20.pdf [access: 20.09.2017].
 • Gutkowska K. (ed.) (2012), Możliwości rozwoju rynku wołowiny w Polsce w kontekście zachowań konsumentów wobec mięsa - odniesienia międzynarodowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Choiński W., Żakowska-Bienias S. (2018), Poziom znajomości systemów jakości i bezpieczeństwa żywności wśród dystrybutorów mięsa na przykładzie PQS (pork guality system), "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Hamulczuk M., Hertel K., Klimkowski C., Stańko S. (2014), Wybrane problemy prognozowania detalicznych cen żywności, IERiGŻ, Warszawa.
 • Johnston J.L., Fanzo J.C., Cogill B. (2014), Understanding sustainable diets: A descriptive analysis of the determinants and processes that influence diets and their impact on health, food security and environmental sustainability, "Advances In Nutrition: International Review Journal", No. 5; 418-429.
 • Kaczorowska J., Kowrygo B. (2016), Konsumencka gotowość do realizacji zrównoważonego wzorca spożycia żywności, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 114, 33-44.
 • Livewell 2020, http://www.wwf.org.uk/what_we_do/changing_the_way_we_live/food/ livewell_2020/, [access: 2015.01.20].
 • Magnusson M.K., Arvola A., Koivisto Hursti U.K., Aberg L., Sjoden P.O. (2001), Attitudes towards organic foods among Swedish consumers, "British Food Journal", 103,3,209-227.
 • McAlpine C.A., Etter A., Fearnside P.M., Seabrooka L., Lauranced W.F. (2009), Increasing world consumption of beef as a driver of regional and global change: A call for policy action based on evidence from Queensland (Australia), Colombia and Brazil, "Global Environmental Change", No. 19; 21-33.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Behrens W., Randers J. (1973), Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 • Meulenberg M. (2003), Consument en burger, betekenis voor de markt vanland- bouwproducten en voedingsmiddelen. (Consumer and citizen, meaning for the market and agricultural products and food products), Tijdschrift voor Sociaal Wetenschappelijk onderzoek van de landbouw, No. 18(1); 43-56.
 • Myers N., Kent J. (2004), The New Consumers: The Influence of Affluence on the Environment, Island Press, Washington.
 • Padel S., Foster C. (2005), Exploring the Gap between Attitudes and Behaviour: Understanding why Consumers buy or do not buy Organic Food, Organic Research Group, Institute of Rural Sciences University of Wales, Aberystwyth.
 • Pieniak Z., Aertsens J., Verbeke W. (2010), Subjective and objective knowledge as determinants of organic vegetables consumption, "Food Quality and Preference", Vol. 21, Iss. 6.
 • Przybyła R. (2012), Czy konsument odwrócił się od polskiej wołowiny?, "Śląskie Aktualności Rolnicze", nr 10; 25-26.
 • Przybyła R. (2012), Czy konsument odwrócił się od polskiej wołowiny?, "Śląskie Aktualności Rolnicze", nr 10; 25-26.
 • Rynek mięsa (2016), Stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Stehfest E., Bouwman L., van Vuuren D., den Elzen M., Eickhout В., Kabat R (2009), Climate benefits of changing diet, "Climatic Change", No. 95; 83-102.
 • SUSTAIN (2007), Eat well and save the planet! A guide for consumers on how to eat greener, healthier and more ethical food, Sustain: The alliance for better food and farming, London.
 • van Dooren C., Marinussen M., Blonk H., Aiking H., Vellinga R (2014), Exploring dietary guidelines based on ecological and nutritional values: A comparison of six dietary patterns, "Food Policy", No. 44; 36-46.
 • Williamson D. (2011), Livewell: healthy people, healthy planet, WWF-UK, London, s. 4-5. WWF-UK (2011), Livewell: Healthy People, Healthy Planet, http://assets.wwf.org.uk/downloads/livewellhealthy_people_healthy_planet.pdf [dostęp: 16.10.2017]
 • Zanoli R., Naspetti S. (2002), Consumer motivations in the purchase of organic food: A means-end approach, "British Food Journal", 104, 8, 643-653.
 • Zrałek J. (2018), Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważone zachowania konsumenckie i ich determinanty, Wydawnictwo UE, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.