PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 52 | 167--176
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania gospodarstw z obszarów o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw pozostałych w województwie opolskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Farms from Areas with High Natural Values in Relation to Other Farms in the Opolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano analizy porównawczej gospodarstw z gmin o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw z gmin pozostałych w województwie opolskim. Za gminy o dużych walorach przyrodniczych uznano te, w których ustalony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB (IUNG-PIB) wskaźnik cenności przyrodniczo-turystycznej (WCPT) był równy bądź większy od średniej krajowej (co najmniej 35,6% na 100% możliwych do osiągnięcia). W analizie porównawczej wzięto pod uwagę potencjał produkcyjny gospodarstw, organizację produkcji, produktywności czynników produkcji, dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 FWU (Family Work Unit), udział dopłat operacyjnych w dochodzie oraz stopę inwestycji netto. Analizę wykonano, korzystając z danych z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla polskiego Farm Accountancy Data Network (Polski FADN) w 2015 r. i z danych IUNG-PIB.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was a comparative assessment of a production potential, organization, economic status and investment ability of two groups of farms from the Opolskie Voivodeship by implementing the Polish Farm Accountancy Data Network (Polish FADN) in 2015. The first group consisted of farms located in municipalities with high level of natural values and the second group comprised farms from other municipalities. Areas with high level of natural values were considered those, in which index of natural and tourist quality established by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation Institute was equal to or greater than the national average (at least 35.6% per 100% possible to achieve). The analysis employed data from farms conducting accountancy for the Polish FADN in 2015 and from the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Strony
167--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Harasim A., 2006, Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.
 • Jadczyszyn J., Kopiński J., Kuś J., Łopatka A., Madej A., Matyka M., Musiał W., Siebielec G., 2013, Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • Jadczyszyn J., Brzezińska K., Feledyn-Szewczyk B., Horabik D., Józwiak W., Kagan A., Krogulec J., Kujawa K., Piórkowski H., Sobierajewska J., Stalenga J., Zieliński M., 2018, Wyznaczenie potencjalnych obszarów HNV Farmland w oparciu o rozszerzony zakres komponentów środowiska przyrodniczego i obszary ekstensywnej produkcji rolnej, Prezentacja dla MRiRW, Warszawa,
 • Józwiak W., Kagan A., Zieliński M., 2017, Description and results of the fine-tuning procedure's application in Poland, Raport IERiGŻ-PIB dla Komisji Europejskiej.
 • Łopatka A., Koza P., Siebielec G., 2017, Propozycja metodyki wydzieleń zasięgów obszarów ONW typ specyficzny wg tzw. kryteriów krajowych, ekspertyza dla MRiRW, Warszawa.
 • KE, 2017, Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, COM (2017)713 final.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa, 2012, GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 • The future of food&farming. Protecting the environment&tackling climate change. Fact Sheet. CAP and the environment, 2017, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Wäckers F., 2017, Increasing biodiversity and profitability, Prezentacja z konferencji The 2017 EU Agricultural Outlook, Komisja Europejska, Bruksela, 18-19 grudnia 2017 r.
 • Zieliński M., Sobierajewska J., Kagan A., 2017, Aktualizacja metody wyznaczania gospodarstw i obszarów o ekstensywnej produkcji rolnej w ramach HNV wraz z obszarami charakterystycznymi dla HNV (wariant II), ekspertyza IERiGŻ-PIB dla MRiRW, Warszawa.
 • Żekało M., Abramczuk Ł., Czułowska M., Jabłoński K., 2016, Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2015, IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566038

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.