PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 52 | 199--210
Tytuł artykułu

Warzywnictwo jako kierunek produkcji rolniczej w województwie łódzkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Vegetable Growing as a Trend in Agricultural Production of the Łódzkie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warzywnictwo jest jednym z ważniejszych kierunków produkcji rolniczej w województwie łódzkim. Jego znaczenie podkreślane jest w dokumentach strategicznych województwa, w których warzywnictwo wymieniane jest jako jeden z atutów województwa, a obszary, na których występuje, jako tereny o wysokim potencjale rozwojowym. Pomimo spadku powierzchni i wielkości zbiorów warzyw, jaki nastąpił w latach 2004-2016, warzywnictwo nadal odgrywa istotną rolę w gospodarce rolnej regionu. Jego udział w wartości globalnej i towarowej produkcji zwiększa się, a baza surowcowa, w postaci wyróżniającego się w skali kraju areału upraw warzyw, stanowi podstawę dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem warzyw. W artykule skupiono się na określeniu roli warzywnictwa w gospodarce rolnej województwa łódzkiego oraz na charakterystyce zmian, jakie dokonały się w powierzchni i strukturze upraw warzyw oraz w wielkości i strukturze ich zbiorów w regionie łódzkim na początku XXI wieku.
EN
Vegetable-growing is an important agricultural production trend in the Łódzkie Voivodeship. Its significance to the economy is emphasized in the voivodeship strategic documents, in which vegetable-growing is mentioned as one of the regional assets. Areas of its occurrence have been considered to present development potential. Vegetable cultivation in the Łódzkie Voivodeship occupies a relatively large area compared to the other regions. In years 2004-2016 the Łódzkie Voivodeship took the fourth place in terms of the area of vegetable cultivation and third place regarding share of vegetables in the sown area. Analyzed had the third largest share of vegetables in the value of total and market agricultural production. In the years 2004-2016, both the area of vegetable cultivation and the size of harvest in the Łódzkie Voivodeship decreased. The area of soil-grown vegetables cultivation decreased at an average rate of 2.9% per annum, while the size of crops decreased at an average rate of 1.0% a year. Despite the decline in the area of vegetable cultivation and the size of harvest, vegetable-growing remained an important part of the regional agricultural economy. In the analyzed period, vegetables accounted for 9.7% of the total value and 11.8% of the market value of agricultural production. Their share in the value of total and market production of agriculture, in contrast to the area and harvest, increased. The average growth rate of the share of vegetables in the value of total agricultural production was 2.9% per annum. The average growth rate of vegetables share in the value of market production was 2.1% per annum. In terms of participating in the value of total plant production, vegetables took the second place in Poland. Considering the share in the value of market production, vegetables were ranked first. The region's vegetable growing area provides economic grounds for the functioning of the vegetable and fruit- -vegetable processing industry for enterprises operating both in the Łódzkie Voivodeship and in the neighboring regions.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
52
Strony
199--210
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Budzyński F., 1967, Rozmieszczenie produkcji warzyw i owoców, PWRiL, Warszawa.
 • Chudzik A., 2007, Produkcja wybranych gatunków warzyw gruntowych w Polsce w latach 1996- 2005, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, XVII (1), s. 73-80.
 • Ciesielska B., Wawrzyniak J., 2013, Zmiany w produkcji warzywniczej w latach 1997-2012, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (29), s. 17-27.
 • Filipiak T., Maciejczak M., 2008, Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95, 2. s. 97-109.
 • Filipiak T., Maciejczak M., 2010, Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, s. 99-110.
 • Gałczyński A., 1992, Uwarunkowania produkcji warzywniczej w Polsce, PAN IRWIR, Warszawa.
 • Gołębiewski J., Sobczak W., 2017, Rynki hurtowe owoców i warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gunerka L., Jabłońska L., Sobczak W., 2014, Regionalne zróżnicowanie upraw ogrodniczych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, 1, s. 57-63.
 • Jabłońska L., Gunerka L., Hornowski A., 2016, Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2014, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 3, s. 101-107.
 • Jabłońska L., Olewnicki D., 2011, Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 4, s. 9-99.
 • Kacprzak E., 2014, Uprawy pod osłonami, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis Rolny, Warszawa, s. 254-272.
 • Kacprzak E., Kołodziejczak A., 2014, Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis Rolny, Warszawa, s. 200-253
 • Kapusta F., 2014, Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku, Nauki Inżynierskie i Technologie, 1 (12), s. 43-58.
 • Knaflewski M., 2007, Ogólna uprawa warzyw, PWRiL, Poznań.
 • Kulikowski R., 2007, Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 79-98.
 • Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce: przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241.
 • Kulikowski R., Gałczyński A., 1986, Analiza przestrzenna produkcji warzyw w rolnictwie nieuspołecznionym w województwie stołecznym warszawskim, Postępy Nauk Rolniczych, 4, s. 75-94.
 • Powszechny Spis Rolny 2010, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2010/ [dostęp 15.05.2018 r.].
 • Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2005-2017, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Rolnictwo w województwie łódzkim w 2005 roku, 2006, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Rolnictwo w województwie łódzkim w 2007 roku, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Rolnictwo w województwie łódzkim w 2008 roku, 2009, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Rolnictwo w województwie łódzkim w 2009 roku, 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Rolnictwo w województwie łódzkim w 2015 roku, 2016, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Rolnictwo w województwie łódzkim w 2016 roku, 2017, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Regionalnych, Warszawa.
 • Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
 • Suliborski A., 2001, Gospodarka rolna, [w:] S. Liszewski (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 278-303.
 • Wrzochalska A., 2000, Rejony upraw i spożycie warzyw gruntowych w Polsce w latach 1994-1998, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 462, s. 1-31.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566060

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.