PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | vol. 4, iss. 1 | 57--72
Tytuł artykułu

Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Decisions and Behavior Economy Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Motywacja: Motywacją do podjęcia tematu była chęć zwrócenie uwagi na mankamenty oraz walory poszczególnych koncepcji, w szczególności grupy metodyk zwinnych oraz tradycyjnych dla projektów informatycznych. Cel: Głównym celem jest wykazanie statystycznej opłacalności migracji do metodyk lepiej dopasowanych w przypadku branży adaptacyjnej, w jakiej operują przedsiębiorstwa wytwarzające oprogramowanie. Celem szczegółowym jest wykazanie pozytywnych zależności, w przypadku prawidłowego doboru koncepcji zarządzania do oczekiwań klienta oraz zespołu projektowego. Materiały i metody: Wnioski opracowano na podstawie analizy porównawczej grupy metodyk, a także przez weryfikację badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo Scott Ambler + Associates. Wyniki: W konkluzji stwierdzono przede wszystkim, że nie ujmując tradycyjnemu podejściu do zarządzania, nie wpisuje się ono do kanonu nowoczesnych i adaptacyjnych technik, które sprostałyby wymaganiom stawianym w dobie globalizacji przez elastyczne projekty informatyczne. Ponadto, na podstawie analizy odpowiedzi respondentów, można dostrzec, jak drastycznie zmiana podejścia do całego cyklu projektowego wpływa na prawdopodobieństwo sukcesu oraz niweluje nieporozumienia na linii klient-wykonawca. (abstrakt oryginalny)
EN
Motivation: The motivation to raise the issue was to draw attention to disadvantages as and advantages of various project management concepts, in particular the group of agile and traditional methodologies within information technology (IT) projects. Aim: The aim was to demonstrate the statistical profitability of migration to the methodologies better suited for the adaptive industry in which the software-producing enterprises operate. The detailed aim was to show positive dependencies, if the management concept is correctly selected to meet the expectations of the client and the project. Materials and methods: The conclusions were based on a comparative analysis of a group of methodologies, as well as a verification of the research carried out by Scott Ambler + Associates company. Results: The conclusion was that the traditional approach to project management does not fit into the canon of mod ern and adaptive techniques, that would meet the requirements set in the era of globalization by flexible IT projects. In addition, the analysis of responses provided by the respondents shows how drastically a change in approach to the entire project cycle affects the probability of success and reduces misunderstandings between client and contractor. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
57--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dorette, J. (2011). Comparing Agile XP and Waterfall software development processes in two start-up companies. Nieo-publikowana praca magisterska. Chalmers University of Technology, Szwecja.
 • Glabiszewski, W. (2004). Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębi-orstwa, 4.
 • Harvard Business School Publishing. (2016). Agile practice: the competitive advantage for a digital age. Pobrane 17.04.2019 z: https://hbr.org.
 • Hedeman, B., i Seegers, R. (2009). PRINCE2 2009 edition: a pocket guide. Pobrane 17.04.2019 z https://vanharen.net.
 • Kolm, A. (2019). Geneza i istota zarządzania projektami. Pobrane 17.04.2019 z http://zarzadzanieprojektami.it.
 • Kopczyński, T. (2014). Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle trady-cyjnego podejścia do zarządzania projektami. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(9).
 • Koszlajda, A. (2010). Zarządzanie projektami IT: przewodnik po metodykach. Gliwice: Helion.
 • Lachiewicz, S., i Matejuna, M. (2007). Problemy współczesnej praktyki zarządzania, tom 1. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • Lyngso, S. (2014). Agile strategy management: techniques for continuous alignment and improvement. Boca Raton: CRC Press.
 • Łabuda, W. (2015). Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 13. doi:10.26348/znwwsi.13.57.
 • Mariani, M., i Mattix, T. (2013). Scale agile throughout the enterprise: a PwC point of view. Pobrane 17.04.2019 z https://docplayer.net.
 • Oliński, M. (2016). Zarządzanie projektami. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWN.
 • Paymo Academy. (2018). Project management methods, methodologies, and frameworks: a guide for beginners. Pobrane 17.04.2019 z https://www.paymoapp.com.
 • Pietras, P., i Szmit, M. (2003). Zarządzanie projektem: wybrane metody i techniki. Łódź: Horyzont.
 • Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge. Pobrane 17.04.2019 z http://dinus.ac.id.
 • Sadowski, A., i Zajdel, M. (2009). Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu. Studia Prawno-Ekonomiczne, 80.
 • Scott Ambler + Associates. (2013). IT project success rates: survey results. Pobrane 17.04.2019 z http://www.ambysoft.com.
 • Stankiewicz, M. (1999). Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566106

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.