PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 5--18
Tytuł artykułu

Potrzeby żywieniowe jako determinanta rozwoju rynku żywności funkcjonalnej

Autorzy
Warianty tytułu
Nutritional Needs as a Determinant of the Growing Functional Food Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie zestawienia wyników badań własnych przeprowadzonych wśród rolników z regionu Mazowsze i Podlasie dotyczących sytuacji ekonomicznej tych gospodarstw i porównanie ich z wynikami uzyskanymi w systemie Farm Accountancy Data Network (FADN). Badania zostały przeprowadzone w 2014 r. w 571 gospodarstwach rolnych. Ich wyniki pokazują, że mimo iż w niektórych aspektach obie grupy różnią się od siebie, to poszczególne wielkości ekonomiczne (np. produkcji w przeliczeniu na 1 ha powierzchni) są zbliżone. Czynnikiem decydującym o poziomie dochodowości gospodarstw rolnych są płatności operacyjne (związane z powierzchnią). Odpowiadają one za 43% dochodu w badanych gospodarstwach "szkoleniowych" i za 66% w FADN, natomiast obliczony w ramach badań dochód rolniczy na 1 ha powierzchni gospodarstwa zbliżony jest do wartość podawanej przez GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present a comparison of the results of own research conducted among farmers in Mazovia and Podlasie region with results obtained in Farm Accountancy Data Network (FADN). The research was conducted in 2014, in 571 farms. Their results show that although in some respects the two groups are different, most of the economic data (for example production per hectare) is similar. Operating payments (related to surface area) are the decisive factor for the level of profitability of agricultural holdings. They account for 43% of the income on "training" farms 66% in FADN, while the farm income per hectare calculated on the farm is approximate to the value reported by GUS. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewska, O. (2009). Rynek żywności funkcjonalnej. Wzrost - za jaką cenę? Fresh&Cool Market, 3, 22-28.
 • Babicz- Zielińska, E. (2010). Postawy konsumentów wobec nowej żywności. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 65, 16-22. Pobrane z: http://zeszyty.am.gdynia.pl
 • Błaszczak, A., Grześkiewicz, W. (2014). Żywność funkcjonalna - szansa czy zagrożenie dla zdrowia? Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20, 2, 214-221. Pobrane z: http://www.monz.pl
 • Bogacz, A. (2006). Napoje funkcjonalne - zdrowie, żywienie, marketing. Cz. 1. Napoje funkcjonalne - szansa dla producentów i konsumentów. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 11, 30-31. Pobrane z: www.sigma-not.net
 • Dąbrowska, A., Babicz- Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. HYGEIA Public Health. Pobrane z: http://www.h-ph.pl/hyg.php
 • Gawęcki, J. (2002). Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie. Żywność Nauka Technologia Jakość, 9, 4, 5-17.
 • Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (2004). WHO. Geneva. Pobrane z: http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf
 • Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności -kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska, K., Ozimek, I. (2008). Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Jeżewska-Zychowicz, M., Jeznach, M., Kosicka-Gębska, M. (2012). Gotowość konsumentów do spożywania żywności typu light. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLV, 3, 603-607. Pobrane z: www.ptfarm.pl
 • Karwowska, A., Bogacz, A. (2007). Żywność funkcjonalna w Polsce - dziś i jutro. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 12, 24-27. Pobrane z: www.sigma-not.net
 • Kozłowska-Strawska, J., Badora, A., Chwil, S. (2017). Żywność funkcjonalna i tradycyjna - właściwości i wpływ na postawy konsumentów. Problemy higieny i epidemiologii, 98(3), 212-216. Pobrane z: http://www.phie.pl
 • Kudełka, W. (2011). Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 290-302. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl
 • Kwasek, M. (2012). Wzorce konsumpcji żywności w Polsce. Studia i monografie. Warszawa: IERiGŻ- PIB.
 • Maslow, A. (2009). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mejssner, M. (2015). Polska żywność funkcjonalna. Puls biznesu. Pobrane z: https://www.pb.pl/polska-zywnosc-funkcjonalna-803084
 • Miler-Zawodniak, A. (2012). Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 4, 101-116. Pobrane z: http://bazhum.muzhp.pl/
 • Miśniakiewicz, M. (2017). Identyfikacja i analiza trendów rozwojowych w przemyśle spożywczym w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51, 385-397.
 • Pohorille, M. (1985). Potrzeby, podział, konsumpcja. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Tomaszewska, M. Bilska, B. Grzesińska, W. Przybylski, W. (2014). Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16, 3, 293-298. Pobrane z: https://ageconsearch.umn.edu
 • Szwacka, J., Skórniewska, M. (2005). Kierunki rozwoju rynku żywności funkcjonalnej w Polsce. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, 7, 3, 186-192. Pobrane z: http://yadda. icm.edu.pl
 • Śliwińska, A, Lesiów, T. (2013). Lody jako żywność funkcjonalna - badania konsumenckie. Nauki inżynierskie i technologie, 1, 8. Pobrane z: www.dbc.wroc.pl
 • Włodarczyk- Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 3, 63-80. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/
 • Żelazna, K., Kowalczuk, I., Mikuta, B. (2002). Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566148

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.