PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 20 | z. 10 Współczesne wyzwania rynku pracy | 313--325
Tytuł artykułu

Innowacyjność w kontekście społecznego środowiska pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation in the Context of the Social Work Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza roli oraz uwarunkowań innowacyjności rozpatrywanej w perspektywie społecznego środowiska pracy. Stosując metodę ukierunkowanej analizy literatury przedmiotu, naukowemu rozpoznaniu poddano wybrane aspekty problematyki innowacyjności w kontekście społecznego wymiaru procesów pracy. Zasadnicze pytanie badawcze w obrębie podjętej problematyki odnosi się do próby ustalenia zakresu oddziaływania społecznego środowiska pracy na innowacyjność pracowników. Złożoność i dynamika zależności i relacji w tym zakresie powodują, że w zaproponowanym socjologicznym modelu badawczego rozpoznania przedmiotowej problematyki główną osią analizy uczyniono psychospołeczne i kulturowe determinanty innowacyjności pracowników przedsiębiorstwa ujętego, funkcjonalnie i strukturalnie, w kategoriach systemu społecznego. Społecznie zorientowana perspektywa (model) analitycznych rozważań i charakterystyk obejmuje kilka etapów i poziomów badawczej eksploracji - od jednostkowych (osobowościowych) aspektów pracowniczej innowacyjności począwszy, a na praktycznych wskazaniach dotyczących zarządzania innowacją i zmianą w przedsiębiorstwie skończywszy. Szczegółowo zakreślony przedmiotowy wymiar analiz odnosi się zatem do psychospołecznych uwarunkowań innowacyjności pracowników, funkcjonalnego znaczenia innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwie jako systemie społecznym, zależności między kulturą organizacji a innowacyjnością, najważniejszych źródeł oporu wobec innowacji oraz do głównych etapów i elementów algorytmu działań z zakresu zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the role and significant of individual and organizational (institutional) determinants of innovation included in the perspective of the social work environment. Using the method of literature analysis of the subject, the research focused on selected aspects of innovation in the context of work processes. The range of analyzes and characteristics refers to psychosocial factors shaping the employees' affirmative attitudes towards change and innovation. It also includes a functional and interactive context of innovation and knowledge in the enterprise as a social system. It shows the dependence between the modelled organizational culture and innovation. In a synthetic conclusion, indicating the main source of employee resistance to change and innovation, it outlines a flowchart of an algorithm for managing the change implementation process in an enterprise. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
313--325
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Czarnecka M., Łais S., Hyła M. (2016), Projektowanie efektywnych szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Fryczyńska M. (2018), Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Griffin D.W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Jacher W. (2008), Kulturowe wymiary innowacji [w:] W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, ss. 239-252.
 • Jacher W. (red.) (1991), Analiza struktur i zachowań w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Karpowicz E. (2003), Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, ss. 109-127.
 • Krawczyk P. (2017), Kapitał ludzki i innowacyjność jako determinanty dalszego rozwoju sektora MSP w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie", z. 13, ss. 207-2018.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Lawson C., Lorenz E. (1999), Collective Learning, tacit knowledge and regional innovative capacity, "Regional Studies", vol. 33, ss. 305-317.
 • Mackałło Z. (2012), Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 9, ss. 8-11.
 • Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa, ss. 17-87.
 • Oczkowska R., Bukowska U. (red.) (2015), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa.
 • Robbins S. (2000). Zasady zachowania w organizacji, tłum J. Gilewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Strumińska-Kutra M., Ćwil M., Rok B. (red.) (2016), Innowacje w środowisku pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Poltex, Warszawa.
 • Szałańska M. (1999), Wartości a postawa innowacyjna pracownika [w:] K. Jaremczuk (red.), Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, ss. 137-144.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tuziak A. (2013), Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne, Scholar, Warszawa.
 • Tuziak A. (2016), Innowacyjność w organizacjach sektora samorządowego, "Opuscula Sociologica", 2, ss. 63-73.
 • Tuziak R. (2017), Big Data w kontekście kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne i Wzrost Gospodarczy", nr 52(4), ss. 302-314.
 • West M. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2000). Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566220

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.