PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 20 | z. 10 Współczesne wyzwania rynku pracy | 371--385
Tytuł artykułu

Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Efficiency of Labour Market Active Programs in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship between 2005 and 2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z przywołanych wybiórczo wskaźników aktywności ekonomicznej wynika, że województwo warmińsko-mazurskie to jeden z mniej aktywnych ekonomicznie regionów w Polsce. Chęć rozpoznania realizowanych w województwie przedsięwzięć, nastawionych na zmianę niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, była inspiracją do podjęcia badań, których celem jest identyfikacja i ocena efektywności aktywnych programów rynku pracy. W rozważaniach teoretycznych zwrócono uwagę na uwarunkowania realizacji polityki rynku pracy. W części empirycznej zaprezentowano i podjęto próbę oceny rezultatów aktywnych programów rynku pracy, realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2014. Problemy badawcze sformułowano w postaci pytania ogólnego: czy aktywne programy rynku pracy realizowane w województwie warmińsko-mazurskim były efektywne oraz poniższych pytań szczegółowe: ·· Jakie aktywne programy rynku pracy były realizowane w województwie warmińskomazurskim w latach 2005-2014?Jak kształtowało się bezrobocie w województwie warmińsko- mazurskim w latach 2005-2014? ·· Jakie środki wydatkowano z Funduszu Pracy na realizację aktywnych programów rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2014? ·· Jak kształtowały się efektywność zatrudnieniowa i kosztowa aktywnych programów rynku pracy zrealizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2014? W świetle celu badań i pytań szczegółowych postawiono następującą hipotezę: aktywne programy rynku pracy realizowane w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2014 nie były efektywne. Wykonane analizy miały charakter badań wtórnych, których podstawą były dane zawarte w raportach i opracowaniach statystycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. W analizie danych liczbowych zastosowano metodę statystyki opisowej. (fragment tekstu)
EN
In the Warmińsko-Mazurskie voivodeship the highest unemployment rates have been recorded since the beginning of the political transformation in Poland. In order to mitigate this unfavorable economic and social phenomenon, passive and active labour market policy instruments are being launched. The article presents an assessment of the efficiency of active instruments affecting the supply and demand side of the labour market. The results are an effect of own research including quantitative and qualitative analyzes of programs implemented in the Warmińsko-Mazurskie voivodeship between 2005 and 2014. The results recorded in the analyzed period indicate a relatively low efficiency of the implemented programs. The efficiency was expressed in the values of the reemployment rate. In addition, the results authorize to state that there is not always a proportional relationship between the amount of funds directed to the activation of the unemployed and reducing unemployment. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
371--385
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 10 lat w UE (2014), Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Olsztyn.
 • Efektywność podstawowych programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w województwie warmińsko-mazurskim (2005-2014), Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie [online], http://www.up.gov.pl/uploads/ media/prp_p_22, dostęp: 22.10.2016.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan w końcu grudnia 2014 r. [online], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-oraz-stopa-bezrobocia-wg-wojewodztwpodregionow ... , dostęp: 20.05.2019.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014r., Warszawa, [online] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/... ,dostęp: 20.05.2019.
 • Kotlorz D. (red.) (2007), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maksim M. (2012), Metodologiczne aspekty ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy [w:] M. Maksim, Z. Wiśniewski (red.), Metody i narzędzia efektywności aktywnej polityki rynku pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2006), Wydatki z Funduszu Pracy w latach 1997-2005 [w:] Informacja rządu na temat sytuacji i prognozowanych tendencji na rynku pracy w 2006 roku [online], http://www.mpips.gov.pl/, dostęp: 20.02.2017.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2014), Szczegółowe informacje o wydatkach Funduszu Pracy w latach 2006-2014 i plan 2015 [online], www.mpips.gov.pl, dostęp: 20.02.2017.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2014), Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach, Informacja o wynikach kontroli [online], https://www.nik. gov.pl/plik/id,8905,vp,11060.pdf, dostęp: 12.05.2018.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2011), Efektywność programów rynku pracy w wymiarze regionalnym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 248, ss. 307-329.
 • Radlińska K. (2018), Zróżnicowanie sezonowości zatrudnienia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 8, ss. 111-124 [online], http://ptezg. pl/Files/files/zn8/art08.pdf, dostęp: 20.02.2017.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598).
 • Wiśniewski Z. (2010), Ewolucja polskiej polityki rynku pracy [w:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.) (2011), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2015), Analiza sytuacji na rynku pracy województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku, Olsztyn [online], https://wupolsztyn.praca.gov.pl/documents/ 106902/1357255/ ..., dostęp 20.05.2017.
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2015), Zaktualizowana strategia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 2025 roku, Olsztyn [online], https://wupolsztyn.praca.gov.pl/documents/... , dostęp: 20.02. 2017.
 • Zieliński M. (2014), Antycykliczny charakter polityki rynku pracy w Polsce w latach 2007-2012 [w:] M. Zieliński, F. Grzesiok (red.) (2014), Rynek pracy i zasoby ludzkie, "Przegląd Nauk Stosowanych", nr 5, ss. 11-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566238

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.