PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 540 Prawo zamówień publicznych - w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych | 21--31
Tytuł artykułu

Obszary efektywności i jej pomiar na rynku zamówień publicznych

Warianty tytułu
Areas of efficiency and its measurement in the public procurement market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielkość, złożoność, strategiczny charakter przedmiotów zamówienia oraz publiczna własność źródeł finansowania sprawiają, że problematyka efektywności rynku zamówień publicznych jest ważna poznawczo i aplikacyjnie. Podstawowym celem zamówienia publicznego jest dążenie do stanu, w którym zakup umożliwia uzyskanie jak najlepszej relacji między wartością a ceną danego dobra. Obie te kategorie należy postrzegać w perspektywach gospodarczej, społecznej i politycznej, co determinuje metody pomiaru efektywności. Celem pracy jest identyfikacja modelu pomiaru efektywności polskiego rynku zamówień publicznych. Zaproponowany model obejmuje trzy poziomy (meta, makro i mikro) oraz sześć obszarów: ramy instytucjonalne, legislacyjne i rynkowe, jakość instytucji kontraktującej, efekty działania instytucji kontraktującej, zarządzanie relacjami, zarządzanie dostawami oraz administrowanie projektem. Do każdego z nich zaproponowano zestaw mierników efektywności. Model ma charakter otwarty, a przedstawiona lista mierników nie stanowi zamkniętego zbioru i może być poddawana modyfikacjom w zależności od potrzeb analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the public procurement is to obtain a state in which the purchase of the contracting authority enables the best possible relationship between the value and the price of a given good. Both these categories should be perceived in the economic, social and political perspectives, which determines the methods of measuring the effectiveness. The aim of the article is to identify the model of measuring the effectiveness of the Polish public procurement market. The proposed model includes three levels (meta, macro and micro) and six areas: institutional, legislative and market frameworks, quality of the contracting authority, effects of the contracting authority, relationship management, supply management and project administration. A set of effectiveness measures was proposed for each of them. The model is open and the list of measures presented is not a closed set and can be modified depending on the needs of the analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balcerzak A., Pietrzak M., 2016, Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej, Ekonomista, nr 3, s. 312-337.
 • Bobowski S., Gola J., 2017, Pomiar efektywności rynku zamówień publicznych - przyczynek teoretyczny do badań ekonomicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, vol. 17, nr 2, s. 9-23.
 • Goranczewski B., Gawlik A., Szeliga-Kowalczyk A., 2016, CAF jako narzędzie kształtowania jakości działań instytucji regulacyjnych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 48, s. 391-403.
 • Kaplan R., Norton D., 2001, Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • Mazurek G., 2017, Zasada równego traktowania w prawie UE i jej implementacja do prawa krajowego, LEX, nr 297267.
 • North D., 1994, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Puciato D., 2018a, Koszty transakcyjne zamówień publicznych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 355, s. 24-35.
 • Puciato D., 2018b, Zamówienie publiczne jako kontrakt w relacji pryncypał-agent, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 80, nr 3, s. 167-180.
 • Puciato D., Gawlik A., 2016, Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Rączka J., 2002, Dlaczego państwo reguluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, Ekonomista, nr 3, s. 414-424.
 • SIGMA, 2011a, Public procurement. Contract management, Brief, 22.
 • SIGMA, 2011b, Public procurement. Performance measurement, Brief, 21.
 • Skrzypek E., 2002, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin.
 • Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E., 2017, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Staniek Z., 2017, Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Difin, Warszawa.
 • Szydło M., 2014, Prawna koncepcja zamówienia publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.