PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (10) | 39--51
Tytuł artykułu

Ocena Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Warianty tytułu
Assessment of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była ocena efektów działań podjętych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w województwach Polski Wschodniej w dziedzinie edukacji i rozwoju. W badaniach posłużono się metodami taksonomicznymi - przeprowadzono analizę skupień oraz wyznaczono miarę syntetyczną, jaką był wskaźnik względnego poziomu rozwoju (BZW) dla lat 2007 (początek Programu) oraz 2014 (po zakończeniu Programu). W obu podejściach wykorzystano wskaźniki ładu społecznego dotyczące dziedziny edukacji i rozwoju. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 nie przyniósł istotnych zmian w badanej dziedzinie - województwa Polski Wschodniej (oprócz lubelskiego) w 2014 r. nadal zajmowały ostatnie miejsca w Polsce, zaobserwowano nawet pogorszenie ich sytuacji w stosunku do 2007 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to assess the effects of measures taken under the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013 in the regions of Eastern Poland in the field of education and development. In the research, taxonomic methods were used: cluster analysis was performed and a synthetic measure was determined which was the indicator of the relative level of development (BZW) for 2007 (the beginning of the Programme) and for 2014 (after the end of the Programme). In both approaches, socio-economic indicators related to education and development were used. The results of the conducted analyses have shown that in synthetic terms, the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013 did not bring significant changes in the studied area. Voivodships of Eastern Poland (apart from the Lublin province) in 2014 still occupied the last places in Poland and even the deterioration of their situation in relation to 2007 was observed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Bartosiewicz S., Stańczyk E., Kontynuacja rozważań na temat wybranych aspektów sytuacji społeczno- -gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003-2011, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 36/2014, s. 159-177.
 • Bartosiewicz S., Stańczyk E., Małe co nieco o sytuacji ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 31/2013, s. 17-29.
 • Bartosiewicz S., Stańczyk E., Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004-2013. Część trzecia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 45/2 2016, s. 121-132.
 • Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok 2005.
 • Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno- gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 • Jóźwik B., Sagan M. (red.), Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania, Difin, Warszawa 2012.
 • Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Korzeniewski J., Metody selekcji zmiennych w analizie skupień, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Kudełko J., Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych, Studia Polskiej Akademii Nauk, t. CLI, Warszawa 2013.
 • Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Mazur A., Witkowska D., Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2006, nr 60, s. 251-258.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A.,. Zając K, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, 2018, https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/ 56702/POPW_26042018_wersja_jednolita.pdf (2.12.2018).
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych, Warszawa 2014, (2.12.2018).
 • Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default. aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.