PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 66 | nr 1 Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi | 207--220
Tytuł artykułu

O japońskim porządku prawnym - między literą prawa a otwartością norm

Warianty tytułu
On the Japanese Legal Order - between the Letter of Law and the Openness of the Norms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Japoński porządek prawny, będący elementem dalekowschodniej kultury prawnej, charakteryzuje się z jednej strony podatnością na recypowanie i adaptację rozwiązań obcych, natomiast z drugiej - przywiązaniem do rodzimych tradycji prawnych, ściśle powiązanych z cechami kulturowymi i aksjologią społeczną. Powoduje to pewne napięcie między literą prawa a faktycznie funkcjonującymi normami prawnymi, widoczne w kontekście stosunku źródeł prawa stanowionego do zwyczaju i jori, szczególnej roli zaleceń administracyjnych (gyoseishido) czy pozycji mediacji względem sformalizowanych procedur prawnych. W konsekwencji napięcie to, oznaczające otwieranie prawa na normy społeczne, może być potraktowane jako element specyficznej relacji między sferami tatemae i honne. (abstrakt oryginalny)
EN
The Japanese legal system, which is a part of the Far East legal culture, is characterized on the one hand by its susceptibility to reception and adaptation of foreign solutions, and on the other hand by its attachment to domestic legal traditions, closely related to cultural features and social axiology. This causes a certain tension between the letter of law and actually functioning legal norms, visible in the context of the relation between the sources of law and custom and jori, the special role of administrative recommendations (gyoseishido) or the position of mediation in relation to formalized legal procedures. Consequently, this tension, which means opening the law to social norms, can be treated as an element of a specific relation between the spheres of tatemae and honne. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Choi C., Ancient and New Sources of Law: An East-Asian Perspective, [w:] Challenge to Law at the End of the 20th Century, ed. E. Pattaro, Vol. 2, Bologna 1995.
 • Dialogi konfucjańskie, Wrocław 1976.
 • Doi T., The Anatomy of Self: The Individual versus Society, Tokio-New York 1988.
 • Dubel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 1997.
 • Frank J., Law and the Modern Mind, London 1949.
 • Fujita T., Gyoseishido. Rechtsprobleme eines Hauptmittels der gegenwartigen Verwaltung in Japan, "Die Verwaltung" 1982, Nr. 2.
 • Haley J.O., The Role of Law in Japan: An Historical Perspective, "Kobe University Law Review" 1984, No. 18.
 • Hata I., Japan under Occupation, "Japan Interpreter" 1976, No. 3-4.
 • Hayashi S., Iwayuru Gyosei Shido ni Tsuite, "Gyosei to Keiei" 1962, No. 4.
 • Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe, oprac. L. Dubel, Lublin 2003.
 • Holmes O.W., The Path of the Law, "Harvard Law Review" 1897, Vol. 10(8), DOI: https://doi.org/10.2307/1322028.
 • Kawashima T., The Legal Consciousness of Contract in Japan, "Law in Japan. An Annual" 1974, No. 7.
 • Kitagawa Z., Theory Reception - One Aspect of the Development of Japanese Civil Law Science, "Law in Japan. An Annual" 1970, No. 4.
 • Kość A., Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998.
 • Leszczyński L., Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej. Nieformalne działania administracji a prawo, Lublin 1996.
 • Leszczyński L., Japonia - kontynuacje i negacje, Lublin 1994.
 • Mukai K., Toshitani N., Meiji Zenki ni okeru Mimpo-ten hensen no Keika to mondai-ten, "Hosei Shi Kenkyu Bessatsu" 1964, No. 14.
 • Nakane C., Nihonteki Shakai-Kozo no Hakken, Tokio 1967.
 • Nakane C., Tatashakai no Ningenkankei - Tanitsushakai no Riron, Tokio 1967.
 • Narita Y., Administrative Guidance, "Law in Japan. An Annual" 1968, No. 2.
 • Pound R., The Task of Law, Lancaster 1944. Seidler G.L., Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1974.
 • Shiono H., Gyosei Shido, "Gyoseiho Koza" 1965, No. 6.
 • Stępień M., Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej, Kraków 2013.
 • Takayanagi K., Contact of the Common Law with the Civil Law in Japan, "Japan Annual of Law and Politics" 1955, No. 3.
 • Takayanagi K., The Conceptual Background of the Constitutional Revision Debate in the Constitution Investigation Commission, "The American Journal of Comparative Law" 1967, Vol. 4(1), DOI: https://doi.org/10.2307/837044.
 • Tanaka J., Shihoken no Genkai, Tokio 1976.
 • Tuor P., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 1934.
 • Young M.K., The Japanese Legal System, History and Structure, [w:] Doing Business in Japan, ed. Z. Kitagawa, Vol. 2, New York 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566494

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.