PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 9 | 2--8
Tytuł artykułu

Płaca i środki pieniężne płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

Autorzy
Warianty tytułu
Payroll and Cash Resources from the Payer in Contribution to Social Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem umów zatrudnienia. Stanowi je wynagrodzenie i składniki płacowe rozumiane jako płaca. Przeprowadzona zostaje także kwalifikacja prawna środków pieniężnych płatnika, które nie są potrącane z wynagrodzenia ubezpieczonego, a które powiększają kwotę przeznaczaną na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej jest determinowana przez stan faktyczny, do którego odnosimy przypisane stawki procentowe obliczając zakres składki finansowanej zarówno przez ubezpieczonego, jak i płatnika. Autor krytycznie ocenia zdefiniowanie podstawy wymiaru składki w kategoriach prawa podatkowego (przychód) oraz rozważa możliwości wprowadzenia unormowań pojęcia płacy. Nowe rozumienie pojęcia płacy miałoby znaczenie z punktu widzenia skodyfikowanego prawa zatrudnienia, pozwalając także na zdefiniowanie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the analysis of the base for calculating social security contributions, with particular emphasis on employment contracts. It consists of remuneration and wage components understood as the pay (payroll). The payer's cash resource, which are not deducted from the insured's remuneration must to certain level increase the amount allocated for financing social insurance contributions, what demands legal qualification. The basis for calculating the contribution is determined by the facts of employment to which we apply legal interest rates when calculating the scope of the contribution financed by the insured and the payer. There is a criticism of the legal definition of the contriubution assessment basis in terms of tax law (income) and there are considerations on the usefulness of introducing standards of the concept of pay. A new understanding of the concept of pay would be important from the point of view of the codified employment law, also allowing for the definition of social security contributions in relation to employment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Arak, P. (2015-2016). Jak naprawić klin podatkowy w Polsce. Analiza możliwości konsolidacji podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne pod kątem wzrostu zatrudnienia, https://www.politykainsight.pl/multimedia/_resource/res/20105881
 • Ćwiertniak, B. (2015). W: K. W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dzienisiuk, D. (2016). Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Difin.
 • Gersdorf, M. (2017). Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).
 • Góral, Z. (2015). W: K. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jacukowicz, Z. (2009). Płaca, wynagrodzenie czy zarobek? Polityka Społeczna, (2).
 • Jończyk, J. (2018). Zatrudnienie: umowa oraz ochrona pracy i płacy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 • Kubot, Z. (1978). Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy. Wrocław.
 • Kramsztyk, F. (1897). Prawo fabryczne obowiązujące i ubezpieczenia robotników. Warszawa.
 • Mastalski, R. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: C. H. Beck.
 • Meller, J. (2004). W: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku pracy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Pacud, R. (2011). Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Pacud, R. (2019). W: R. Pacud (red.), Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Difin.
 • Pacud, R. (2019a). Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na ubezpieczenia społeczne. Przegląd Prawa Administracyjnego (w przygotowaniu).
 • Samol, S. (2009). W: Z. Niedbała (red.), Prawo pracy. Warszawa: LexisNexis.
 • Sanetra, W. (2015). O genezie i ewolucji składki na ubezpieczenia społeczne. W: K. Ślebzak (red.), Składki na ubezpieczenia społeczne. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo ZUS.
 • Sanetra, W. (2018). W: T. Kuczyński, A. Jabłoński (red.), O prawach człowieka, zatrudnieniu niepracowniczym i samozatrudnieniu według projektu Kodeksu pracy. Warszawa: Difin.
 • Sobczyk, A. (2014). Prawo i człowiek pracujący - między ochroną godności a równości. W: M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznań.
 • Stodolak, S. (2019). Wywiad z R. Pacudem. Eksperymenty emerytalne. Dziennik Gazeta Prawna, z 8-10 lutego 2019. A16-A17.
 • Szubert, W. (1964). O charakterze prawnym stosunku pracy. Państwo i Prawo, (7).
 • Szubert, W. (1983). Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. Warszaw: PWN.
 • Ślebzak, K. (2015). Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne. W: K. Ślebzak (red.), Składki na ubezpieczenia społeczne. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo ZUS.
 • Walczak, K. (2015). Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach systemów premiowych. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 22.  
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566536

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.