PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 3 Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the Sector of Transport and Tourism Services | 188--200
Tytuł artykułu

Modele rozwoju usług agroturystycznych w polskich Karpatach

Warianty tytułu
Models of Agritourism Business Development in the Polish Carpathians
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Karpaty są przykładem regionu, w którym liczba gospodarstw agroturystycznych jest jedną z wyższych w kraju. Są one istotnym uzupełnieniem turystycznej bazy noclegowej w regionie. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi agroturystyki w Karpatach są: różnorodność walorów przyrodniczych i kulturowych, dominacja małych gospodarstw rolnych oraz wzrastająca popularność alternatywnych form turystyki. Celem studium było ukazanie różnych ścieżek rozwoju agroturystyki na obszarze polskich Karpat. W badaniach posłużono się kwerendą literatury, badaniami ankietowymi i terenowymi. Stwierdzono koncentrację gospodarstw agroturystycznych w kilku obszarach. Są to głównie gminy w otoczeniu Tatr, parków narodowych i krajobrazowych w Beskidach i na Pogórzu oraz w sąsiedztwie dużych miast. Oferta agroturystyczna jest zróżnicowana i ściśle powiązana z warunkami środowiska przyrodniczo-kulturowego oraz poziomem rozwoju infrastruktury turystycznej i tradycjami turystycznymi. Wyodrębniono cztery modele rozwoju agroturystyki na obszarze polskich Karpat. Kryteriami ich wyodrębnienia było powiązanie z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, specyfika oferty turystycznej i jej powiązanie z walorami środowiska przyrodniczo- kulturowego terenu, natężenie ruchu turystycznego w regionie i jego wpływ na formę działalności agroturystycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The Carpathians are a good example of a region where agritourism is a popular form of non-agricultural economic activity in rural areas. Agritourism farms are an important part of the tourist accommodation in the region. Factors that tend to favor the development of agritourism in the Carpathians include the diversity of natural and environmental assets in the region, predominance of small farms, and the increasing popularity of alternative forms of tourism. The purpose of the study was to show different paths of development of agritourism in the Polish Carpathians. The research results are based on a review of the literature, survey and fieldwork study. A few areas with a larger number of agritourism farms were identified for the Carpathian region. There are mostly communes found close to the Tatra Mountains, national parks and landscape parks in the Beskid Mountains and the Carpathian Foothills, and in the vicinity of large cities. Agritourism offering of the Carpathian region is quite diverse and related to environmental and cultural settings, as well as the quality of local tourist infrastructure and tourism-related traditions in the area. Four models of agritourist farm development were identified for the Polish Carpathian region. The criteria used to identify these models were associated with the nature of the farm output, details of the offering for tourists and its linkage with the assets of the natural and cultural environment in the given area, and the intensity of tourist traffic in the region and its effects on the functioning of an agritourist farm.(original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Arroyo, C.G., Barbieri, C., Rich, S.R. (2013). Defining agritourism: Acomparative study of stakeholders' perceptions in Missouri and North Carolina. Tourism Management, 37, 39-47.
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 12, 244-261.
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2017). Modeling the state of agritourism in the Malopolska region of Poland. Tourism Geographies, 19(3), 502-524. doi: 10.1080/ 14616688.2017.1300935
 • Balińska, A., Zawadka, J. (2013). Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 127-143.
 • Bański, J. (red.) (2012). Turystyka wiejska w tym agroturystyka jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Agritourism in Poland - self government's view versus reality. Discussion Papers 2011. Special Issue - Aspects of Localities. Pozyskano z http://discussionpapers. rkk.hu/index.php/DP/article/view/2473
 • Bednarek-Szczepańska, M., Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86(2), 243-260.
 • Busby, G., Rendle, S. (2000). The transition from tourism on farms to farm tourism, Tourism Management, 21(6), 635-642.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku w województwie podkarpackim (2014). Rzeszów: Urząd Statystyczny.
 • Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38-58.
 • Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2016). Agricultural Tourism Farms in Poland: How the Farmers Improve their Businesses-A Case Study. Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces: Global and Local Actors, Networks and Embeddedness, 247.
 • Drzewiecki, M. (2009). Agroturystyka współczesna w Polsce. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
 • Duridiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2009). Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju. W: B. Domański, W. Kurek (red.). Gospodarka i przestrzeń. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 77-96.
 • Górka, Z., Więcław-Michniewska, J. (2016). Uwarunkowania przyrodnicze a rozwój dużych wsi górskich w Karpatach Polskich na przykładzie Kościeliska i Krościenka nad Dunajcem. Problemy Ekologii Krajobrazu, 61, 251-261.
 • Jęczmyk, A., Uglis, J., Maćkowiak, M. (red.). (2016). Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra sp. z o.o.
 • Kiełbasa, B., Bogusz, M. (2014). Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na tworzenie gospodarstw młodych rolników. Marketing i Rynek, 21(10), 96-103.
 • Kurek, W., Mika, M. (2008). Miejscowości turystyczne w dobie konkurencji (na przykładzie Polskich Karpat). W: G. Gołembski (red.). Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 219-228.
 • Marcinkiewicz, Cz. (2013). Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 21-35.
 • Mitura, T., Buczek-Kowalik, M. (2016). Zróżnicowanie oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim. W: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.). Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, 2. Poznań: Wieś Jutra sp. z o.o., 53-62.
 • Phillip, S., Hunter, C., Blackstock, K. (2010). A typology for defining agritourism. Tourism Management, 31, 754-758. doi: 10.1016/j.tourman.2009.08.001
 • Powszechny spis rolny. Raport z wyników województwa małopolskiego (2011). Kraków: Główny Urząd Statystyczny.
 • Przezbórska-Skobiej, L., Sobotka, S. (2016). Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2(171), 173-197. doi: 10.7366/wir022016/08
 • Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Karpatach Polskich. W: D. Ptaszycka-Jackowska (red.). Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, 117, 99-112.
 • Sikora, J. (2014). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szpara, K. (2011). Agroturystyka w Karpatach Polskich. Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125, 161-178.
 • Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Uliszak, R. (2017). The Development of Agritourism in the Podkarpackie Voivodeship in the Light of International and National Conditions. Przedsiębiorczość-Edukacja, 13, 224-261. doi: 10.24917/20833296.13.18
 • Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., Uliszak, R. (2018). Rozwój agroturystyki w południowo- -wschodniej Polsce - ujęcie modelowe. Przedsiębiorczość-Edukacja, 14, 229-334. doi: 10.24917/20833296.14.20
 • Turystyka w 2007 roku (2008). Warszawa: GUS.
 • Turystyka w 2016 roku (2017). Warszawa: GUS.
 • Turystyka wiejska i agroturystyka w perspektywie finansowej 2014-2020 (2015). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Wojciechowska, J. (2009). Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wojciechowska, J. (2014). A summary assessment of the Agritourism Experience in Poland. PASOS - Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. The Journal of Tourism and Cultural Heritage, 12(3), Special Issuse, 565-579.
 • Województwo małopolskie - podregiony, powiaty, gminy (2017). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy (2017). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 • Województwo śląskie - podregiony, powiaty, gminy (2017). Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.
 • Zagroda edukacyjna (2017, 20 września). Pozyskano z http://www.zagroda-edukacyjna.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.