PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 3320--3331
Tytuł artykułu

Wykorzystanie zaawansowanych struktur danych w analizie procesów logistycznych w gospodarce odpadami komunalnymi

Warianty tytułu
Analysis of Logistics Processes in a Municipal Waste Management Systems Using Advanced Data Structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zintegrowany system gospodarki odpadami stanowi złożony zbiór obiektów, procesów technologicznych, logistycznych i relacji zachodzących między nimi. Jednym z kluczowych elementów systemu są procesy logistyczne, determinujące m.in. przepływ strumieni odpadów ze źródeł ich powstawania do miejsc przetwarzania i unieszkodliwiania. Dynamika zmian składu morfologicznego oraz właściwości fizykochemicznych strumieni odpadów komunalnych,w tym zróżnicowane technologie ich przetwarzania i unieszkodliwiania oraz zmienność sytuacji w eksploatacji szeregu obiektów powoduje wzrost kosztów, których znaczący udział w sumarycznych kosztach systemu gospodarki odpadami skłania do podjęcia działań optymalizacji szeregu parametrów determinujących wartości poszczególnych składników kosztów (stałych i zmiennych). Optymalizacja procesów technologicznych przetwarzania odpadów wymaga podejścia dualnego, wynikającego z ograniczenia kosztów procesów cząstkowych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Artykuł przedstawia zaawansowane modele danych stosowane w analizie, optymalizacji procesów technologicznych, w tym procesów logistycznych wykorzystywanych w zarządzaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami..(abstrakt oryginalny)
EN
The integrated waste management system is a complex set of objects, processes, logistics and relations between them. One of the key elements of the logistics processes, including determining the flow ofwaste streams from sources to destinations of their formation processing and disposal. The dynamics of morphological changes in the composition and physic-chemical properties of municipal waste streams, including diverse technologies for their treatment and disposal and the volatility of the situation in the operation of a number of objects increases the costs that a significant share of the aggregated costs of waste management system tends to take action to optimize the number of parameters that determinethe value of the individual components costs (fixed and variable). Optimization of waste treatment processes requires a dual approach, resulting from the partial processes to reduce costs while meeting the requirements of environmental protection and safety of human life and health.The article presents advanced data models used in the analysis, optimization of technological processes, including logistics processes used in the management of integrated waste management systems.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3320--3331
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1.Abou Najm M., El-Fadel M. (2004): Computer-based interface for an integrated solid waste management optimization model. Environmental Modeling & Software, Vol. 19, pp.1151-1164.
 • 2.Adamides E.D., Mitropoulos P., Giannikos I., Mitropoulos I. (2009): A multimethodological approach to the development of a regional solid waste management system. Journal of the Operational Research Society, Vol. 60, pp. 758-770.
 • 3.Apaydin O., Gonullu M.T. (2007): Route optimization for solid waste collection: Trabzon (Turkey) case study. Global NEST Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 6-11.
 • 4.Barlishen K.D., Baetz B.W. (1996): Development of a Decision Support System for Municipal Solid Waste Management Systems Planning. Waste Management and Research, Vol. 14, pp. 71-86.
 • 5.Bennett D.A., Armstrong M.P., Weirich F. (1996): An object-oriented model base management system for environmental simulation. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues, GIS World Books: Fort Collins, CO, pp. 439-444.
 • 6.Berry M.W., Flamm R.O., Hazen B.C., MacIntyre R.L. (1996): A system for modeling land-use change. IEEE Computational Science & Engineering, Vol. 3(1), pp. 24-35.
 • 7.Bilitewski B., Härdtle G., Marek K. (1996): Waste Management. Springer Verlag.
 • 8.Biotto G., Silvestri S., Gobbo L., Furlan E., Valenti S., Rosselli R. (2009): GIS, multicriteria and multi-factor spatial analysis for the probability assessment of the existence of illegal landfills, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 23, No. 10, pp. 1233-1244.
 • 9.Chalkias, C., Lasaridi, K. (2009): A GIS based model for the optimisation of municipal solid waste collection: The case study of Nikea, Athens, Greece. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 5, No. 10, pp. 640-650.
 • 10.Gaska K. (2012): Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo. Monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Vol. 371, ISBN: 978-83-7335-921-5,
 • 11.Generowicz A., Gaska K. Porównanie różnych metod analizy wielokryterialnej wykorzystanych w wyborze systemu gospodarki odpadami, Gaz, Woda, Technika Sanitarna (ISSN 0016-5352), 8/2014, pp. 311 -3155. Gaska K., Generowicz A., Wykorzystanie systemów GIS oraz aplikacji sieciowych i dedykowanych w zarządzaniu gospodarką odpadami, Archiwum Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Vol. 16, Issue 3, pp 53 -72 ISSN: 1733-4381, 2014
 • 12.Gaska K., Generowicz A., Metodologia analizy oddziaływania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne -GAZ WODA TECHNIKA SANITARNA (ISSN 0016-5352), 10/2014, pp. 407 -413,
 • 13.Gaska K., Generowicz A., Iwanicka Z., Kozioł M., Ścierski W., Landrat M., Polioptymalizacja transportu odpadów z wykorzystaniem planarnych, parametryzowanych grafów topologicznych, Logistyka 6/2014, pp. 3780 -3792; ISSN, 1231-5478
 • 14.Kulesza L., Generowicz A. Charakterystyki energetyczne odpadów uzyskane z wykorzystaniem klasycznych formuł obliczeniowych dla paliw konwencjonalnych, Logistyka 6/2014 pp. 6346 -6352, ISSN 1231-5478
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.