PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 1 | 41--58
Tytuł artykułu

Zwierzęta a zmiany klimatu - aspekty unijne i prawnomiędzynarodowe

Warianty tytułu
Animals with Regard to Climate Changes - International and European Law Aspects
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej został opisany związek pomiędzy produkcją zwierzęcą a zmianami klimatu. Z jednej strony wykazano wpływ emisji z rolnictwa (emisji z hodowli zwierząt gospodarskich) na zmiany klimatyczne, a z drugiej stwierdzono, że zmiana klimatu ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkość, ale także na różnorodność biologiczną zwierząt, które mają znaczenie gospodarcze i społeczno-kulturowe. W drugiej części dokonano analizy wybranych przepisów prawa międzynarodowego (reżim prawny ONZ w zakresie zmian klimatu) oraz prawodawstwa i polityk UE (Wspólny Wysiłek Redukcyjny, Wspólna Polityka Rolna) dotyczących emisji z hodowli zwierząt gospodarskich. Trzecia część artykułu została poświęcona problemowi zachowania różnorodności biologicznej mimo przeobrażeń klimatu, w tym takim staraniom, jak Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, która zapewnia zachowanie środowiska naturalnego zwierząt i sposobów ich migracji niezależnie od istniejących granic państwowych. Obserwowane już dziś zmiany klimatyczne wywierają ogromny wpływ na zwierzęta, a skutki mogą okazać się w przyszłości bardzo poważne. Szkody wyrządzane zwierzętom muszą więc stać się istotnym elementem międzynarodowej polityki dotyczącej zmian klimatycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of three parts. Firstly, it introduces the connection between animal and climate change. On the one hand, the impact of agricultural emissions (livestock emissions) on climate change has been introduced. On the other hand, it has been presented that the climate change has a negative impact not only for the humankind, but also for the biodiversity (animals) which have an economic and socio-cultural significance. The second part provides an analysis of relevant international legal frameworks (UN Climate Change regime) that stipulate specifically in relation to livestock emissions globally and existing legal and policy frameworks in the EU that address livestock emissions, namely the Effort Sharing Decision and the Common Agricultural Policy. Thirdly, the paper focuses on the problem of biodiversity conservation though the significant pace of climate change has been regulated by a number of international conventions. EU-wide ecological network is being created in Europe that ensures the preservation of the natural environment of animals and the ways of their migration, regardless of the existing borders of the countries. Climate change is already having adverse effects on animal and those effects are likely to prove devastating in the future. Nonetheless, the relevant harms to animals have yet to become a serious part of the analysis of climate change policy. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Strony
41--58
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • National University Odessa Law Academy, Ukraine
Bibliografia
 • Angelo M.J., du Plessis A., Research Handbook on Climate Change and Agricultural Law, Cheltenham 2017.
 • Biologists Think 50% of Species Will Be Facing Extinction by the End of the Century, "The Guardian", https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/25/half-all-species-extinct-end-century-vatican-conference [access: 1.11.2018].
 • Cohen J., Wagman B., Using the Law to Highlight the Link Between Animal Agriculture, Climate Change, and Diet, "Animal Law Committee Newsletter" 2014, https://www.schiffardin.com/Templates/Media/fies/publications/PDF/Wagman_ALC_Fall2014.pdf [access: 23.10.2018].
 • Gerber P.J., Steinfeld H., Henderson B., Mottet A., Opio C., Dijkman J., Falcucci, A., Tempio G., Tackling Climate Change Though Livestock, http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf [access: 23.10.2018].
 • Golub A., Henderson B., Hertel T.W., Gerber P.J., Rjse S.K., Sohngen B., Global Climate Policy Impacts on Livestock, Land Use, Livelihoods, and Food Security, "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" 2013, Vol. 110(52).
 • Hart K., Allen B., Keenleyside C., Nanni S., Maréchal A., Paquel K., Nesbit M., Ziemann J., Research for the Agri Committee - the Consequences of Climate Change for EU Agriculture. Follow-Up to the COP21 - UN Paris Climate Change Conference, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585914/IPOL_STU(2017)585914_EN.pdf [access: 1.11.2018].
 • Hsiung W., Sunstein C.R., Climate Change and Animals, "University of Pennsylvania Law Review" 2007, Vol. 155.
 • Impact of Climate Change on Species, WWF Report 2015, https://wwf.fimediabank/7884.pdf [access: 1.11.2018].
 • International Union for Conservation Nature. What is a protected area?, https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about [access: 28.10.2018].
 • Kravchenko S., Climate Change, Biodiversity, and Human Rights: Impact, Synergy, and Confluence, "Environment. People. Law Journal" 2011, Vol. 13-14(53-54).
 • MacDonald M., Th Paris Climate Agreement: What Does it Mean for Animals - and How We Eat?, 21 December 2015, Th Huffiton Post Blog, http://www.huffitonpost.com/mia-macdonald/the-paris-climateagreeme_b_8842108.html [access: 1.11.2018].
 • Savy D., Nebbioso A., Condor R.D., Vitullo M., Th Kyoto Protocol and European and Italian Regulations in Agriculture, [in:] Carbon Sequestration in Agricultural Soils, ed. by A. Piccolo, Berlin-Heidelberg 2012, https://www.researchgate.net/publication/256121400_The_Kyoto_Protocol_and_European_and_Italian_Regulations_in_Agriculture [access: 15.11.2018].
 • Smith P., Bustamante M., Ahammad H., Clark H., Dong H., Elsiddig E., Haberl H., Harper R., House J., Jafari M., Masera O., Mbow C. et al., Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), [in:] Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of IPCC, Cambridge-New York 2014,https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf [access: 23.10.2018].
 • Verschuuren J., Th Paris Agreement on Climate Change: Agriculture and Food Security, "European Journal of Risk Regulation" 2016, Vol. 7(1).
 • Verschuuren J., Angelo M.J., du Plessis A., Climate Change and Agriculture under the United Nations Framework Convention on Climate Change and Related Documents, [in:] Research Handbook on Climate Change and Agricultural Law, ed. by M.J. Angelo, A. du Plessis, Cheltenham 2017.
 • Weiss E.B., McCaffey S.C, Magraw D.B., Tarlock A.D., International Environmental Law and Policy, second edition, US 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566676

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.