PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 39--49
Tytuł artykułu

Specyfika agrologistyki i zaawansowanie przedsiębiorstw agrobiznesu w jej stosowaniu

Autorzy
Warianty tytułu
The Specificity of Agro-Industry and the Advancement of Agribusiness Enterprises in Its Application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono agrobiznes jako specyficzny dział gospodarki narodowej. Zdefiniowano pojęcie agrologistyki, jako działalności logistycznej dostosowanej do potrzeb agrobiznesu. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące stanu logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Dokonano rozpoznania sytuacji w zakresie gospodarki zapasami i magazynowej, transportu, zarządzania informacją oraz gospodarki opakowaniami. Stwierdzono, że przemysł rolno-spożywczy napotyka problemy spowodowane rozproszeniem dostawców, stosuje zróżnicowane rozwiązania w zakresie zaopatrzenia, gospodarki zapasami, magazynowania, transportu, relacji z klientami i konsumentami, czy też wykorzystania systemów wspomagania decyzji i sieci informatycznych. Relatywnie słabo wykorzystywane są nowoczesne technologie bazujące na falach radiowych, chętniej wykorzystywane są kody kreskowe. W relacjach z klientami/partnerami dominuje kontakt telefoniczny. Wśród przedsiębiorstw posiadających systemy informatyczne dominują związane z finansami, księgowością oraz pracą biurową. (abstrakt oryginalny)
EN
Agrobusines has been presented as a specific branch of the national economy. The concept of agrologicics has been defined as a logistics activity adapted to the needs of agribusiness. The results of research on the state of logistics in agri-food industry enterprises are presented. The situation in the area of inventory management and warehouse management, transport, information management and packaging management was recognized. It was found that the agro-food industry faces problems caused by dispersal of suppliers, uses diverse solutions in the field of procurement, inventory management, storage, transport, customer and consumer relations, or the use of decision support systems and IT networks. Modern technologies based on radio waves are relatively poorly used, bar codes are more eagerly used. In relations with customers / partners, telephone contact prevails. Companies with information systems dominate related to finances, accounting and office work. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
39--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baran, J., Maciejczak, M., Pietrzak, M., Rokicki, T., Wicki, L. (2008). Logistyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Baran, J., Pietrzak, M. (2010). Skala działalności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego a rozwiązania w zakresie gospodarowania zapasami. Logistyka, 3 (CD). Pobrano z: https:// www.czasopismologistyka.pl/artykuly- naukowe/send/193-artykuly-na-plycie-cd/607-artykul
 • Baran, J. (2014). Zarządzanie zapasami i magazynowanie w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego (s. 51-74). W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Bezat-Jarzębowska, A., Jarzębowski, S. (2014). Zarządzanie łańcuchem dostaw (s. 136-160). W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Handel zagraniczny, styczeń grudzień 2012. GUS 2013.
 • Jałowiecki, P., Wicki, L. (2010). Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu. Logistyka, 3, 1-21 (CD).
 • Jałowiecki, P., Wicki, L. (2014). Zarządzanie informacją (s. 103-136). W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Klepacki, B. (2011). Agrologistyka - nowe wyzwanie dla nauki i praktyki. Logistyka, 3, 12-13.
 • Klepacki, B., Wysokiński, M., Jarzębowski, S. (2013). Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych. Logistyka, 2, 25-27.
 • Klepacki, B., Wicki, L. (red.) (2014). Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Klepacki, B. (2016). Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe SGGW, Seria Ekonomika i Organizacja Logistyki, i(1), 7-18.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, GUS Warszawa, 52.
 • Rokicki, T., Wicki, L. (2010). Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno- spożywczego. Logistyka, 3, 1-15 (CD).
 • Rokicki, T. (2014). Transport. Opakowania (s. 74-102). W: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Szymańska, E. (2014). Rachunek kosztów logistyki z zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.