PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 151--165
Tytuł artykułu

Competent Consumer in the Market for Services (in the Light of Research)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kompetentny konsument na rynku usług (w świetle badań)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zachowań polskiego kompetentnego konsumenta na rynku usług. Wykorzystane zostały wyniki badań empirycznych zrealizowanych na potrzeby projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt.: Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, podjętego w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w latach 2012-2014. Wyniki badania pokazały, że dla kompetentnego konsumenta najważniejszymi czynnikami przy korzystaniu z usług są przede wszystkim cena i jakość. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że czyta warunki podpisywanej umowy, w przypadku stwierdzonej wady produktu czy źle wykonanej usługi zgłasza reklamację, pyta też o warunki reklamacji. Niska okazała się świadomość konsumentów dotycząca znajomości instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów. Większość badanych konsumentów nie jest też zainteresowana korzystaniem z konsumpcji kolaboratywnej. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to point out to behaviours of the Polish competent consumer in the market for services. The authors used the results of empirical research carried out for the purposes of the research project financed on funds of the National Science Centre entitled Consumers' competencies as a stimulant of innovative behaviour and sustainable consumption, undertaken at the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK) in the years 2012-2014. The research findings showed that for the competent consumer the most important factors in the course of using services are, first of all, price and quality. More than half of the surveyed individuals declared they were reading the terms of the agreement being signed, in the case of noticed defect of the product or badly provided service they raise a claim and they also ask of the claim terms. Low also appeared to be consumers' awareness of the familiarity with institutions and organisations dealing with consumer rights protection. The majority of surveyed consumers are not either interested in the use of collaborative consumption. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baskiewicz, N. (2012). Wiedza jako czynnik determinujący rozwój kompetencji w organizacjach procesowych. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 725. Ekonomiczne Problemy Usług 98: 11-22.
 • Dąbrowska, A, (2013) Konsument na rynku usług w Polsce. Warszawa: IBRKK.
 • Dąbrowska, A. (ed.) (2013). Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług. Warszawa: PWE.
 • Dąbrowska, A. (ed.) (2015). Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Dąbrowska, A.; Janoś-Kresło, M.; Ozimek, I. (2005). Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.
 • Dąbrowska, A.; Janoś-Kresło, M.; Słaby, T; Witek, J. (2013). Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Internet jednym z głównych źródeł wiedzy Polaków przy zakupach (2013). Available at: http://www.wirtualnemedia .pl/artykul/internet-jednym-z-glownych-zrodel-wiedzy-polakow-przy-zakupach. Accessed 25 June 2014.
 • Kopaliński, W. (1994). Słownik wyrazów obcych i zwrotów. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kossowska, M.; Sołtysińska I. (2002). Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • KREATOR. Available at: http://www.wsipnet.pl/oswiata/os_slownik.php?literka=K&haslo=77. Accessed 27 June 2014.
 • Słownik języka polskiego PWN (1994). Warszawa: PWN.
 • Uniwersalny Model Kompetencji, Podręcznik użytkownika. Fundacja "Obserwatorium Zarządzania". Available at: http://katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/Kompetencje_book.pdf. Accessed 11 March 2014.
 • Wardak, P.; Zalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Studia i Materiały (16): 7-32.
 • Whiddett, S.; Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566760

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.