PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 1 | 121--130
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. (II OSK 3084/17)

Warianty tytułu
Commentary on the Judgement of the Supreme Administrative Court of 20 June 2018 (II OSK 3084/17)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rada Miasta Lublin, działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjęła w dniu 13 marca 2014 r. uchwałę nr 1017/ XXXIX/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie. Załącznikiem do uchwały jest regulamin korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie, a celem jego wprowadzenia było określenie współczesnych form użytkowania obiektu, z uwzględnieniem jego historycznej wartości (§ 2). W § 5 załącznika nr 1 regulaminu wprowadzono przepis, zgodnie z którym na teren Ogrodu Saskiego w Lublinie nie można wprowadzać psów z wyjątkiem psów przewodników. Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 r. (II OSK 3084/17), wydanym po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od wyroku sądu pierwszej instancji, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i stwierdził nieważność § 5 załącznika nr 1 regulaminu. Glosa zawiera argumenty przeciwko stanowisku sądu drugiej instancji. (abstrakt oryginalny)
EN
On 13 March 2014, the Lublin City Council, acting pursuant to Art. 40(2) point 4 and Art. 41(1) of the Local Government Act of 8 March 1990 (LGA), adopted resolution No. 1017/XXXIX/2014 on the introduction of the Regulations for the Use of the Saxon Garden in Lublin. The Regulations are attached to the resolution. The purpose of introducing the Regulations is to determine up-to-date forms of use of the Garden, taking into account its historical value (§ 2). In § 5 of the Annex No. 1 of the Regulations, a provision was introduced, according to which dogs are not allowed in the area of the Saxon Garden in Lublin, with the exception of guide dogs. In the judgement commented herein the Supreme Administrative Court declared § 5 of the Annex No. 1 invalid. The commentary contains arguments against the court's position. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Strony
121--130
Opis fizyczny
Twórcy
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
  • Provincial Administrative Court, Lublin
Bibliografia
  • Dąbek D., W kierunku kodeksu samorządu terytorialnego - planowane zmiany, [in:] Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, pod red. M. Ćwiklickiego, Kraków 2015.
  • Fox N., Ozimek A., Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego - wyłom w systemie czy egzemplifiacja konkretnej kontroli konstytucyjności w polskim porządku prawnym?, "Zeszyty naukowe towarzystwa Doktorantów UJ - Nauki Społeczne" 2017, nr 2(17).
  • https://lublin.eu/gfx/lublin/userfies/_public/lublin_w_ue/multimedia/ogrod_saski_folder.pdf [access: 7.02.2019].
  • Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2014.
  • Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.
  • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.