PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12 (CD) | 877--889
Tytuł artykułu

Military Logistics System in the Military Operation

Autorzy
Warianty tytułu
System logistyczny wojsk w operacji militarnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Nowe zagrożenia pokoju światowego określane jako zagrożenia asymetryczne wymagają od społeczności międzynarodowej działań zdecydowanych i konsekwentnych mających na celu zażegnanie w zarodku powstających konfliktów, a tym samym utrzymanie pokoju. Wydarzenia ostatnich lat, a głównie nasilające się akty terroru stawiają przed społecznością światową nowe wyzwania. Wyzwania coraz trudniejsze, bo nakazujące walkę z przeciwnikiem, który jest trudny do zidentyfikowania. Dlatego przed Siłami Zbrojnymi, obok zadań związanych z obronnością państwa, stają wyzwania związane z walką z terroryzmem jak i z utrzymaniem pokoju w różnych częściach nie tylko Europy, ale i świata. Rozległość tych zadań wymaga wypracowania nowej koncepcji kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wojsk uwzględniającej wykorzystanie potencjału logistyki narodowej i wielonarodowej. Jest to dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) podstawowy warunek umożliwiający wykonanie im zadań w znacznej odległości od kraju, w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i terenowych. Artykuł dotyczy ukazania obecnych zagrożeń jakie istnieją dla systemu obronnego państwa oraz możliwość przeciwstawienia się nim przez SZ RP dysponujące optymalnie przygotowanym system logistyczny. Dlatego, jako cel artykułu przyjęto wskazanie wymagań wobec potencjału logistycznego zapewniającego wykonanie zadań przez wojska we współczesnej operacji militarnej, oceniając i weryfikując przydatność różnych rozwiązań i wskazując na te, które w określonym środowisku spełniają oczekiwania wynikające bezpośrednio z przewidywanych warunków ich stosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
New threats to the worldwide peace are recognized as asymmetric and challenge the international community for radical and consequent countermeasures to squeeze any conflict at its very beginning and keep peace. The events of recent years mainly concerning acts of intensifying terror are the reasons for new challenges. More and more difficult challenges imposing a fight with an enemy that becomes more and more difficult to be identified. Therefore apart from the task connected with state security the challenges of fighting against terrorism and keeping peace appear not only in Europe but all over the world. The range of these tasks requires elaboration of the new concept of gradual logistics support for the military, when taking into account the use of national and multinational logistics. It is the basic condition for the Armed Forces of the Republic of Poland enabling them to perform tasks far from the state in various climatic and terrain conditions. The article concerns presenting the contemporary threats to the defense system of the state and possibilities of resisting against them by the Polish Armed Forces possessing the optimally prepared logistics system. That is why the purpose of this article is to expose the requirements of logistics system ensuring the task performance by the military in the contemporary operation when assessing and verifying value of various solutions to point at those that in the certain environment fulfill expectations directly resulting from the predicted conditions for their usage. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
877--889
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
  • Ficoń, K. (2004). Logistyka operacyjna na przykładzie resortu obrony narodowej. Warszawa: Wyd. BEL Studio Sp. z o. o.
  • Lidwa, W. (2003). Implikacje i kierunki zmian w działaniach taktycznych. Warszawa: AON.
  • MON. (2014). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D4 (B). Bydgoszcz: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
  • MON. (2014). Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: MON.
  • MON. (2009). Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: MON.
  • Nowak, E. (2000). Logistyka wojskowa - zarys teorii. Warszawa: Wyd. Akademii Obrony Narodowej.
  • Sztab Generalny WP. (2007). Doktryna logistyczna wojsk lądowych (DD/4.2). Warszawa: Wyd. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dowództwo Wojsk Lądowych.
  • Sztab Generalny WP. (1994). Zasady funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Warszawa: Wyd. Sztabu Generalnego WP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566790

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.