PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 5 | 69--75
Tytuł artykułu

Legal Status of the Voivodship Marshal in the Light of Its Functions

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Status prawny marszałka województwa w świetle realizowanych przez niego funkcji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
O statusie prawnym marszałka województwa decyduje szereg uwarunkowań. Do najważniejszych należą zadania i uprawnienia, jakie posiada on na gruncie ustawy o samorządzie województwa, innych ustaw oraz przepisów wykonawczych. Analiza tych uregulowań przesądza o silnej pozycji prawnej marszałka województwa. Zadania, które on realizuje, pozwalają zaliczyć tę funkcję do organów samorządu, pomimo że Konstytucja i ustawa o samorządzie województwa wymieniają wyłącznie sejmik województwa i zarząd województwa jako organy samorządu. Samodzielne, kierownicze uprawnienia w zarządzie, a w szczególności prawo do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, kształtują tę instytucję jako organ monokratyczny. De lege ferenda pozwala to postawić postulat dotyczący bezpośredniego wyboru tego organu przez mieszkańców województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The legal status of the voivodship marshal is determined by a number of conditions. The most important are functions and powers vested in this authority under the Act on the voivodship government, other laws and provisions of secondary legislation. The analysis of these regulations determines the strong legal position of the voivodship marshal, which allow for including this authority in the category of local government bodies, even though the Constitution and the Act on the voivodship government mention only the voivodship assembly and the voivodship board as local government authorities. The independent, managerial powers in the voivodship board, and in particular the right to issue administrative decisions in individual cases, frame this institution as a monocratic authority. This conclusion allows putting forward a proposal concerning direct election of this authority by the inhabitants of the voivodship. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
69--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Sklodowska University, Poland
Bibliografia
 • Agopszowicz, A., and Z. Gilowska. 1997. Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz. Edited by A. Agopszowicz. Krótkie Komentarze Becka. Warszawa: C. H. Beck.
 • Boć, J. 2001. "Powiat a reszta państwa." In Powiat. Z teorii, kompetencje, komentarz, edited by J. Boć. Wrocław: "Kolonia Limited."
 • Chmielnicki, P. 1999. "Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym." Samorząd Terytorialny (12): 43-48.
 • Dolnicki, B. ed. 2012. Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (stan prawny na 1 lipca 2012 r.). Praktyczne Komentarze Lex. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jagoda, J., and M. Jerominek. 2007. "Pojęcie organu w prawie samorządowym." In Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., edited by J. Zimmermann, 195-206. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jankowski, P. 2013. Województwo jako region europejski. Regiony. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kliś, K. 2015. "Marszałek województwa jako organ samorządu województwa?" In Ustrój samorządu terytorialnego, edited by B.M. Ćwiertniak, 259-266. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas."
 • Kulesza, M. 2008. Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze "Wspólnoty" 1990-2007. Warszawa: Municipium.
 • Lemańska, J. 2014. "Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu - rozwoju regionalnego." In Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, edited by K. Małysa-Sulińska and M. Stec. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Malinowski, P. 2006. "Rola samorządu jako gospodarza regionu w jego rozwoju społeczno-gospodarczym." Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 3: 193-201.
 • Olejniczak-Szałowska, E. 2014. "Problematyka determinantów wyboru monokratycznego lub kolegialnego modelu organu wykonawczego na poszczególnych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego." In Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, edited by K. Małysa-Sulińska and M. Stec. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Polak, R. 2015. "Zadania marszałka województwa w obszarze zarządzania kryzysowego." In Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, edited by P. Lenik, 193-206. Krosno: PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
 • Szewc, A. 2008. Ustawa o samorządzie województwa (stan prawny na 17 kwietnia 2008 r.). Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Ura, E. 2014. "Wójt, zarząd powiatu i zarząd województwa jako organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego - porównanie ich statusu prawnego." In Pozycja ustrojowa orga-nów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, edited by K. Małysa-Sulińska and M. Stec. Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.