PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 3 | 422--431
Tytuł artykułu

Productivity of the Polish Agricultural Sector Compared to European Union Member States in 2004-2017 Based on FADN Farms

Warianty tytułu
Zdolność konkurencyjna polskiego sektora rolnego na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2017 na podstawie gospodarstw rolnych FADN
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena zdolności konkurencyjnej polskiego sektora rolnego na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w długim czasie, odejmującym lata 2004-2017. Analizy dotyczyła danych za lata 2004-2017. Przedmiotem badań były kraje członkowskie Unii Europejskiej, a zakres badań obejmował reprezentatywne gospodarstwa rolne z tych krajów. Dane pochodziły z FADN. Dokonano analizy porównawczej syntetycznych wskaźników zdolności konkurencyjnej rolnictwa w latach 2004-2006, 2007-2010, 2011-2014 i 2015-2017. Dowiedziono, że rolnictwo w Polsce, w porównaniu z krajami UE, charakteryzowało się w latach 2004-2017 najniższą zdolnością konkurencyjną, wynikającą z produktywności zasobów. Polski sektor rolny w ostatniej dekadzie wykazał niemal najniższą wydajność zasobów w stosunku do innych krajów UE. Źródła konkurencyjności polskiego rolnictwa względem innych krajów UE wynikały z różnic cenowych, a nie z różnic w produktywności ziemi, kapitału i pracy. Stwierdzono to na podstawie analiz, w których wyeliminowano wpływ cen na różnice w produktywności zasobów pomiędzy krajami UE. Wzrost produktywności polskiego rolnictwa jest więc koniecznym warunkiem, aby zapobiec postępującemu spadkowi konkurencyjności tego sektora.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the productivity of the Polish agricultural sector compared to other EU countries in the long-term, encompassing the years 2004-2017. The time range of analyzes covered the years 2004-2017, spatial range of analyzes concerned individual EU countries, and the subjective scope of research included representative farms from these countries. Data was from EUFADN. Therefore, a comparative analysis of synthetic indicators of agricultural productivity in 2004- 2006, 2007-2010, 2011-2014 and 2015-2017 was performed. It has been proven that agriculture in Poland, compared to other EU countries, was characterized in the years 2004-2017, almost by the lowest level of resource productivity. The sources of competitiveness of agriculture in Poland in relation to other EU countries result from price differences and not from differences in the productivity of land, capital and labor. The Polish agricultural sector, in the last decade, showed almost the lowest productivity of resources in relation to other EU countries. This was proven by excluding the impact of prices on the differences in resource productivity between EU countries. The increase in the productivity of Polish agriculture is therefore a necessary condition to prevent a progressive decrease in the competitiveness of this sector.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
422--431
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
 • Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Bibliografia
 • 1. Ball V. Eldon, Jean, Pierre Butault, Carlos San Juan, Ricardo Mora. 2010. Productivity and international competitiveness of agriculture in the European Union and the United States. Agricultural Economics 41 (6): 611-627. DOI: 10.1111/j.1574-0862.2010.00476.x.
 • 2. Chryniewicz Łukasz, Dmytro Kyryliu, Michał Wojtaszek. 2016. Key factors increasing comoetitiveness of Agriculture in Ukraine. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 35-42.
 • 3. Czyżewski Andrzej, Katarzyna Smędzik-Ambroży. 2015. Specialization and diversification of agricultural production in the light of sustainable development. Journal of International Studies 8 (2): 63-73. DOI: 10.14254/2071-8330.2015/8-2/6.
 • 4. Czyżewski Bazyli, Katarzyna Smędzik-Ambroży. 2017. The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU-28. [In] Agricultural Economics - Czech 63: 149-163. DOI: 3001.0012.2937.
 • 5. Domańska Katarzyna, Anna Nowak. 2014. Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej (Competitiveness of Polish agriculture on the European Union market), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 29-37.
 • 6. EC (European Commission). 2009. European Competitiveness Report 2008. Brussels: European Commission.
 • 7. Eurostat 2019a. Wskaźniki inflacji w krajach UE (Inflation rates in EU countries), https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00118, access: 10.06,2019.
 • 8. Eurostat 2019b. Parytet siły nabywczej (PPPs) (Purchasing power parities (PPPs)), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Purchasing_power_parities_(PPPs)/pl, access: 05.08.2019.
 • 9. Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2018. Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard 2017 results obtained by farms participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 10. Gorton Matthew, Sophia Davidova. 2001. The International Competitiveness of CEEC Agriculture. The Word Economy 24 (2): 185-200.
 • 11. Grochowska Renata, Stanisław Mańko. 2014. Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów (Farm productivity in Poland compared to other countries). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 12. GUS (Centarl Statistical Office - CSO). 2018. Rolnictwo w 2017 roku. Analizy statystyczne (Agriculture in 2017. Statistical analyzes). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • 13. Guth Marta, Katarzyna Smędzik-Ambroży. 2019. Economic resources versus the efficiency of different types of agricultural production in regions of the European union. Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2019: 1-16. DOI: 10.1080/1331677X.2019.1585270.
 • 14. Józwiak Wojciech. 2008. Nowe warunki rozwoju rolnictwa. [W] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. (New conditions for agricultural development. [In] Challenges in front of rural areas and agriculture in the perspective of 2014-2020), ed. Marek Kłodziński, 201-203. Warszawa: IRWiR PAN.
 • 15. Malta-Agriculture. 2019. https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Europe/Malta-AGRICULTURE.html, access: 12.06.2019.
 • 16. Medina Gabriel, Clive Potter. 2017. The nature and developments of the Common Agricultural Policy: lessons for European integration from the UK perspective, Journal of European Integration 4 (373): 373-388 DOI: 10.1080/07036337.2017.1281263.
 • 17. Mroczek Robert, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Iwona Szczepaniak. 2014. Wpływ sytuacji na rynkach zewnętrznych na polski sektor rolno-żywnościowy. [W] Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej (Impact of the situation on external markets on the Polish agri-food sector. [In] Competitiveness of the Polish food economy in the conditions of globalization and European integration), ed. Andrzej Kowalski, Marek Wigier, 23-32, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 18. Nowak Anna. 2017. Przestrzenne zróżnicowanie zmian produktywności całkowitej rolnictwa w Polsce w latach 2005-2014 (Spatial differentiation of changes in the total productivity of agriculture in Poland in 2005-2014), Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 131-136. DOI:10.5604/01.3001.0009.8353.
 • 19. Pawlak Karolina. 2013. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (International competitive ability of the agri-food sector of European Union countries), Poznań: Uniwerystet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • 20. Rizov Marian, Jan Pokrivcak, Pavel Ciaian. 2013. CAP Subsidies and productivity of the EU farms. Journal of Agricultural Economics 64: 537-557. DOI: 10.1111/1477-9552.12030.
 • 21. Szczepaniak Iwona. 2005. Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (Assessment of competitiveness of Polish food producers). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 22. Urban Roman, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek. 2010. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (The Polish food sector in the first years of membership. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 23. Wójcik Ewa, Anna Nowak. 2015. Produktywność strumienia kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce (Productivity of capital flow in commodity farms in Poland), Economic and Regional Studies 8 (2): 12-21.
 • 24. Zawalińska Katarzyna. 2004. The competitiveness of Polish agriculture in the context of integration with the European Union, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.